pokaz_slajdowx

Report
Slide 1

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
Wyjazd studyjny do Norwegii 28.02.14 – 05.03.14

Cel:
- przygotowanie dwustronnego projektu partnerskiego

„RadziMy – Rady Młodzieżowe w Wielkopolsce.”
w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Slide 2

Naszą Chorągiew reprezentowało 6 osób odpowiedzialnych
za projekt RadziMy:
Zastępca Komendanta Chorągwi - Wieńczysław Celer
Szef wymiany zagranicznej - Joanna Bartnik
Koordynator projektu - Magdalena Rura

oraz Liderzy młodzieżowi zaangażowani w organizację i realizację projektu:
Andrzej Walusiak
- Kierownik młodzieżowy projektu,
Agata Wypijewska
– w projekcie odpowiedzialna za promocję i marketing,
Dominika Szalonka
– odpowiedzialna za realizację merytoryczno-dydaktyczną projektu.


Slide 3

Nasza wizyta w Norwegii została przygotowana przez
Olava Bergmala – urzędnika gminy Sveio Kommune
z miejscowości Sveio, Norwegia.


Slide 4

Bergen
przywitało nas równie
serdecznie,
jak i przedstawiciele
6 Rad Młodzieżowych
z Bergen
i okolicznych gmin:
Sveio,
Leirvik,
Stord,
Bomlo,
Fitjar.


Slide 5

Każde ze spotkań pozwoliło nam na prezentację naszej
organizacji oraz przedstawienie idei naszego projektu
„RadziMy – Rady Młodzieżowe w Wielkopolsce.

Nasz projekt został przyjęty przez każdą Radę
z dużym zainteresowaniem i wstępną aprobatą.


Slide 6

Na spotkaniach prezentowała się także strona norweska. Dowiedzieliśmy się jakie są
zasady funkcjonowania Rad, poznaliśmy ordynacje wyborcze każdego z okręgów,
poznaliśmy przykłady działań, jakie podejmują na rzecz lokalnego środowiska.

Wiemy już jak
pozyskują nowych
członków, oraz jak
współpracują z
lokalnymi
organizacjami i
przedsiębiorcami.


Slide 7

Każdorazowo podkreślana była
waga współpracy i wymian
młodzieżowych z zagranicą, które
są dla Norwegów źródłem
nowych doświadczeń i inspiracji
do dalszych działań.


Slide 8

Spotkaliśmy się także z Panem
Bjarne Aksnes Martinsen - Dyrektorem Urzędu Gminy Sveio,

Zaprezentował
nam walory
Gminy, zapoznał
nas z zasadami
funkcjonowania
swojego Urzędu,
przedstawił
współpracę z
działającą przy
Urzędzie Radą
Młodzieżową.


Slide 9

Olav także przygotował
specjalne spotkanie.
Opowiedział nam o działalności
młodzieżowej rady w Sveio oraz
odpowiedział na wszystkie
nurtujące nas pytania.


Slide 10

Mieliśmy okazję przekonać się , że

faktycznie !!!
Rady Młodzieżowe w tych okręgach rozpoczynają
swe spotkania od poczęstunku.


Slide 11

Zwyczajowo, po pizzy odbywają się sesje Rad
Młodzieżowych.
Na jedną z nich zostaliśmy zaproszeni.
Specjalnie dla nas prowadzona była ona w j. angielskim.


Slide 12

Na zakończenie każdego spotkania wręczyliśmy uczestnikom
materiały promocyjne i pamiątki.


Slide 13

Wzięliśmy także udział
w konferencji
prasowej
zorganizowanej przez
lokalną gazetę
Sveio "Vestavind”.

Artykuł na temat
naszej wizyty ukazał
się 6.03.2014r.


Slide 14

NORWEGIA – to nie tylko Rady Młodzieżowe…
Wjazd kolejką Floibanen na górę
Floyen z panoramą Bergen.

Zakwaterowanie
w Hostelu
Młodzieżowym
Montana


Slide 15

Sławne domki Bryggen


Slide 16

I piękne fiordy, …

…do których chcemy wrócić
w projekcie:


similar documents