Szkolny Dzień Zdrowia 2012-04-13

Report
Slide 1


Slide 2

Światowy Dzień Zdrowia to święto ustanowione
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie
od 1950 w dniu 7 kwietnia.

Jego celem jest zwrócenie szczególnej
uwagi na najbardziej palące
i zaniedbane problemy zdrowotne
społeczeństw na świecie.


Slide 3

ZDROWIE – to nie tylko brak choroby lub
niepełnosprawności, lecz stan dobrego
samopoczucia fizycznego, psychicznego
i społecznego, które zależy od wielu czynników.


Slide 4

Aż 50 % czynników wpływających na nasze zdrowie
zależy od nas samych i stylu życia, po 20 % od
środowiska, w którym funkcjonujemy i czynników
genetycznych, a 10 % od służby zdrowia.


Slide 5

Nasze motto brzmi zatem:
„Nasze zdrowie zależy od nas samych”


Slide 6

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia odbywa się
pod hasłem – Starzenie się i zdrowie.

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem
Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej


Slide 7

Zdrowe starzenie się jest związane ze
zdrowiem we wcześniejszych etapach życia
OTO 8 KROKÓW DO ZDROWEGO STARZENIA SIĘ
•Dostosowana do wieku dieta
•Aktywność fizyczna
•Ciągłe uczenie się
•Aktywny udział w życiu społecznym
•Praca w wolontariacie
•Korzystanie z nowych technologii
•Dostęp do usług zdrowotnych i socjalnych
•Życie w niezanieczyszczonym środowisku


Slide 8

Nasza placówka jest Szkołą Promującą Zdrowie.
Od 1 września 2005 r. realizujemy cele
i założenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz
projekt pod hasłem:
"W Czarnocinie życie zdrowo płynie".


Slide 9

Naszym dużym osiągnięciem jest posiadanie
Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie


Slide 10

Promocja zdrowia
Promocja zdrowia jest koncepcją i strategią działań dla
zdrowia. Jej historia sięga lat 70. XX wieku.
Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom
zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego
poprawy.
Wszelkie działania w promocji zdrowia są ukierunkowane
na kształtowanie u ludzi zachowań prozdrowotnych oraz
dokonywanie zmian w środowisku życia.


Slide 11

Szkoła Promująca Zdrowie
W Polsce przyjęto następującą „definicję” Szkoły
Promującej Zdrowie: szkoła promująca zdrowie
tworzy warunki i podejmuje działania, które
sprzyjają:
• dobremu samopoczuciu członków społeczności
szkolnej,
• podejmowaniu przez członków społeczności
szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i
innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.


Slide 12

Szkoła Promująca Zdrowie – stwarzanie warunków
w placówce, podejmowanie działań sprzyjających
dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
poprawie kondycji fizycznej – angażowanie do
działania na rzecz zdrowia innych.


Slide 13

Struktura Szkoły Promującej Zdrowie
Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie

Krajowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Wojewódzka Sieć Szkół Promujących
Zdrowie (łódzka) – certyfikat

Rejonowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie
(piotrkowska) - akces

Szkoła Promująca Zdrowie
Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie

Szkolny koordynator

Zespół ds. Promocji Zdrowia


Slide 14

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia
• Małgorzata Lacheta – koordynator
• Anna Simura-Sętkowska - dyrektor
• Marzena Rozpiątkowska - wicedyrektor
• Edyta Sęk – pedagog
• Anna Irzykowska-Smarz – psycholog
• Anna Wasilewska - pielęgniarka
• Dorota Swarbuła – nauczyciel przedmiotów zawodowych
• Anna Bernaciak – nauczyciel przedmiotów zawodowych
• Michał Lacheta – nauczyciel wychowania fizycznego
• Agnieszka Glonek – nauczyciel wychowania fizycznego
• Sylwia Jakiel - sekretarka
• Marlena Cieplucha – referent, magazynier
• Anna Pązik – informacje na stronie www
Uczniowie: klasy I TA: Marlena Florczyk, Martyna Kozal, Maja Staniaszek i
Bartłomiej Olasik oraz Dawid Jeżyna – uczeń klasy II TR.


Slide 15

W roku szkolnym 2011/2012 realizujemy
następujące działania:
• szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów
dotyczące współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych
i społecznych,
• V Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia,
• apel z okazji Światowego Dnia AIDS,
• nauczyciele wspierają rozwój, zdolności i kreatywność
wychowanków poprzez udział w konkursach,
olimpiadach, wycieczkach, zawodach sportowych i
projektach edukacyjnych,
• kampania „Widzę – Reaguję 2011”: konkursy, turnieje


Slide 16program „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”
Szkolny Dzień Zdrowia,
akcja krwiodawstwa,
popularyzacja transplantacji narządów,
realizujemy programy profilaktyczne: profilaktyka alkoholowa i
profilaktyka alkoholowa kobiet ciężarnych, profilaktyka raka sutka,
wad cewy nerwowej, „narkomanii” i dopalaczy,
• realizujemy projekt ekologiczny „Przyroda – Człowiekowi,
Człowiek - Przyrodzie” – współfinansowany ze środków
WFOŚiGW w Łodzi; w ramach tego projektu zostaną
zorganizowane 2 konkursy o tematyce ekologicznej, apel z okazji
Światowego Dnia Ziemi, akcja ekologiczna „Szanuj przyrodę –
segreguj odpady” i 6 wycieczek tematycznych.


Slide 17

Pamiętajcie!
O zdrowie należy dbać codziennie!


Slide 18

Dziękujemy za uwagę


Slide 19

Autor prezentacji: Małgorzata Lacheta
Źródło zdjęć: internet, google grafika
Żródło informacji: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole – zeszyt 10-11,
CMPPP, Warszawa 2006
www.wikipedia.pl


similar documents