Elektronické systémy pro podávání přihlášek – Ing. Miroslav Paclík

Report
GRANT MUP KPV 16/2013
Elektronické systémy pro podávání
přihlášek
Ing. Miroslav Paclík
Praha, 12. 2. 2014
GRANT MUP KPV 16/2013
Elektronické podávání
Vstup informatiky do řízení externích, a zejména obchodních
vztahů, nabýval postupně na významu a dnes představuje
naprosto běžnou součást většiny informačních systémů
nejrůznějších institucí.
S rozvojem informačních a komunikačních technologií
a způsobem jejich využití se aplikace elektronického podnikání
začaly vzájemně odlišovat a zasahovat do různých odvětví takže
dnes se můžeme setkat s jejich různými podobami.
GRANT MUP KPV 16/2013
Výhody elektronického podávání
 elektronické podávání přináší do procesů odborných agend
patentových úřadů následující výhody:
− zrychlení komunikace s klienty
− možnost komunikace s klienty i mimo pracovní dobu
− snížení chybovosti dat
GRANT MUP KPV 16/2013
Systém elektronického podávání
Úřad průmyslového vlastnictví ČR
V praxi může elektronická komunikace mezi klienty a ÚPV probíhat
několika způsoby:

e-mail – v případě, že jsou tato elektronická
podání opatřená elektronickým podpisem,
slouží jako originální podání

datové schránky resp.
datové zprávy – od listopadu 2009

speciální aplikace – nejpropracovanější
systém, používání je podmíněno registrací uživatele
GRANT MUP KPV 16/2013
Elektronické podávání přihlášek
PODMÍNKY:
 Elektronický podpis
 Registrace na
stránkách ÚPV
− základní údaje
a nahrání
certifikátu
k elektronickému
podpisu na server
GRANT MUP KPV 16/2013
GRANT MUP KPV 16/2013
Po vstupu do aplikace se zobrazí přihlášky a žádosti podané
přihlášeným uživatelem, který zde může:
− stahovat formuláře
− změnit údaje uvedené
při registraci
− provádět roční
aktualizace certifikátu
− sledovat průběh podání
u již realizovaných
podání
GRANT MUP KPV 16/2013
Ukázka vyplnitelných formulářů
Formuláře jsou vytvořeny ve formátu pdf
a pro jejich vyplňování a podávání slouží volně dostupná aplikace Adobe Reader.
GRANT MUP KPV 16/2013
Elektronická podání za měsíc leden 2014
Podání
celkem
aplikace
ePodani
e-mail s
podpisem
e-mail bez
podpisu
datová
schránka
elektronicky
celkem
%
elektronicky
PV
73
20
4
3
3
30
41,1
PUV
137
54
6
4
4
68
49,6
PVZ
16
4
2
0
0
6
37,5
OZ
664
155
34
14
38
241
36,3
SPC
5
1
3
0
0
4
80
EP
- překlad spisu
363
127
25
6
0
158
43,5
% elektronického podání
z celkového počtu podání
daných přihlášek
43.52%
41.09%
PV
49.63%
PUV
PVZ
80%
37.50%
36.29%
OZ
SPC
EP - překlad spisu
GRANT MUP KPV 16/2013
Systém elektronického podávání
Evropský patentový úřad (EPO)
Pro on-line podávání slouží aplikace OLF
Lze podávat přihlášky EP, EURO-PCT i PCT a také následná podání
v rámci probíhajícího řízení.
GRANT MUP KPV 16/2013
Podání přihlášky evropského patentu nebo žádosti o vstup do evropské
fáze v elektronické podobě s sebou přináší:
− úsporu 80 EUR z administrativního poplatku
− spolehlivost (protokol SSL)
− kapacitu (možnost snadného podávání rozsáhlých přihlášek)
− bezpečnost (využití čipových karet a certifikátů)
− efektivitu (úspora nákladů
související s bezpapírovou
formou)
− rychlost (potvrzení přijetí
obsahující datum, čas
a číslo přihlášky)
− uživatelskou přívětivost
(dostupné zásuvné moduly,
uživatelské profily,
automatická aktualizace,
adresář subjektů)
GRANT MUP KPV 16/2013
Systém elektronického podávání
Organizace pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)
Od 2. 12. 2013 spustil OHIM
novou verzi webových stránek.
Služba MyPage byla nahrazena
službou
„User area“
− nutná registrace uživatele
Při elektronickém podání
přihlášek CTM je možné si vybrat
mezi formulářem pro „profesionály“
nebo
formulářem pro začínající uživatele.
GRANT MUP KPV 16/2013
Formulář přihlášky pro
začínající uživatele:
− má charakter průvodce
− uživatel postupuje systémem
„krok za krokem“
− kdykoliv v průběhu tvorby
přihlášky je možné
rozpracovanou přihlášku
uložit a následně pokračovat
v jejím vyplňováním
GRANT MUP KPV 16/2013
Systém podávání
− je napojen na
harmonizovaný třídník
výrobků a služeb.
− je integrován s rešeršním
nástrojem TMView
− automaticky nabízí nalezené
podobné ochranné známky
GRANT MUP KPV 16/2013
Po vyplnění náležitostí
přihlášky se uživatel přihlásí
ke svému účtu v „User area“,
na základě čehož se doplní
údaje o přihlašovateli.
Poslední krok spočívá
ve verifikaci a potvrzení
zadaných údajů a provedení
platby.
Při podání přihlášky
do OHIM
elektronickou cestou
je sleva - 150 EUR.
GRANT MUP KPV 16/2013
Rozhraní pro profesionály slouží pro
pokročilé uživatele a pro podávání
komplexních přihlášek.
Toto rozhraní je nutné použít
v případě:
− podání přihlášky kolektivní
známky
− práce s vlastním seznamem
výrobků a služeb
Při použití pokročilého rozhraní je
nutné přihlásit se již v prvním kroku.
Náležitosti přihlášky se vyplňují
v rámci jedné obrazovky.
GRANT MUP KPV 16/2013
Systém elektronického podávání
Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)
Pro on-line podávání přihlášek PCT slouží aplikace PCT-SAFE
(SAFE = Secure Applications Filed Electronically).
Aplikace umožňuje přípravu přihlášky v elektronické podobě a její odeslání
prostřednictvím zabezpečeného připojení, případně odeslání na fyzickém
médiu jako je
např. CD-R.
GRANT MUP KPV 16/2013
Systém PCT-Safe se skládá ze čtyř komponent:
 PCT-Safe klient pro přípravu a odeslání formuláře
 PCT-SAFE editor pro přípravu podloh ve formátu XML
 mechanismus zabezpečení založený na použití šifrovacích klíčů
a asymetrické kryptografie
 přijímací server na straně
přijímacího úřadu
Seznam úřadů, které přijímají
přihlášky PCT prostřednictvím
softwaru PCT-Safe, je k dispozici
na webových stránkách WIPO
na adrese
http://www.wipo.int/pct-safe/en/e-filing/index.html
Úřady akceptující podání v PCT-Easy módu jsou uvedeny na adrese
http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/easy_ro.htm
GRANT MUP KPV 16/2013
Nejvýznamnější výhodou při podání přihlášky elektronickou cestou je
sleva na přihlašovacím poplatku.
 Při využití PCT Easy-módu nebo při podání formuláře žádosti v elektronické
podobě v netextovém formátu (PDF nebo TIFF)
činí sleva - 100 CHF.
 Pokud je formulář žádosti podán v textovém formátu (XML),
činí sleva - 200 CHF.
 Maximální možné slevy - 300 CHF
se dosáhne, pokud jsou ve formátu XML kromě formuláře žádosti i popis,
nároky a abstrakt. K tomu lze využít zmíněný PCT-Safe Editor.
GRANT MUP KPV 16/2013
Dalšími výhodami systému jsou:
−
bezpečnost
−
uživatelská přívětivost
−
dostupnost
24 hodin / 7 dní v týdnu,
−
intuitivní způsob práce
umožňující podání přihlášky
v podobě, která vyhovuje
všem formálním požadavkům
−
apod.
GRANT MUP KPV 16/2013

V současné době běží nová verze projektu ePCT, zatím jen
v pilotním režimu.

V průběhu roku 2014 budou do tohoto režimu zapojovány
i jednotlivé národní úřady.
Nová verze je rozšířena o možnost zakládání nových spisů do databáze WIPO
přímo národním úřadem a to právě pomocí aplikace ePCT.
Další výhodou ePCT bude možnost registrace samotných přihlašovatelů do
aplikace a získávání aktuálních informací o průběhu řízení jejich přihlášek
Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Miroslav Paclík

similar documents