Kecerova_Dielna

Report
• Predstavenie
• Činnosť (výber z dielní)
- Hodvábne pokušenie
- Tvorba šperkov
- Fleecove zvieratká
- Ikebany
- Karnevalové masky
• Pripravujeme
• Kontakt
O nás
Ciele
Našim zámerom je spájať ľudí,
ktorí majú vzťah k umeniu,
kreativite a tvorivému
sebavyjadreniu.
• organizácia umeleckých a tvorivých dielní,
vzdelávacích aktivít a podporovať záujem
o výtvarné techniky a remeselné zručnosti,
• podporiť záujem verejnosti o arteterapiu,
• podporovať tvorivých a kreatívnych ľudí,
• budovať, spravovať a rozširovať
informačnú stránku združenia a budovať
partnerstvá,
• zapájať sa do projektov a podporovať také
projekty, ktoré súvisia s cieľom činnosti OZ
Tvorivá dielňa.
September Jesenné dekorácie –
Decoupage
Ozdobme si izbu, kuchyňu, žiarivé farby jesene
v interiéry servítky, krakovací lak, lepidlo, denká,
kvetináče, fľaše, drevené zrklado, drevené
hodiny…všetko čo sa dá upraviť decoupage
Október
Korálkové kúzlenie
Využijeme korálky, šnúrky, nožnice, silon, ukončovače,
hodvábne nite … korálky – papierové, fimo hmota to
isté ako pri I. kurze s využitím maľby na sklo na
sklenené polotovary náhrdelníkové
November Maľovanie na sklo,
podmaľba na sklo
Prezentácia tradičnej techniky – maľovanie motívov
podmaľobu – rámiky, tempera, štetce Sklo a jeho
farebná krása – pomaľovanie sklenených polotovarov,
fliaš, zrkladla, vytvorenie rámika – darček – štetce,
farby na sklo, kontúry, materiál na maľovanie,riedilo,
handričky, papierové obrúsky
December Aranžovanie a balenie
darčekov a hand made –
vlastnoručné vianočné
darčeky
Vianočná ikebana – ozdobné balenie darčekov –
ukážky. Využitie všetkých doteraz realizovaných
dielní – vianočná decoupage, vianočné ozdobné
rámiky, výroba vianočných gúľ a dekorácií, ozdobných
pozdravov a kariet na Vianoce
OZ Tvorivá dielňa
www.oztvorivadielna.sk
[email protected]
Korešpondenčná adresa:
Slovenskej jednoty 42,
04001 Košice
IČO: 42245249
číslo účtu: 2954992353/0200 (VÚB)

similar documents