Tu si lahko ogledate PPT predstavitev poklicne mature.

Report
POKLICNA MATURA
zaključek srednjega strokovnega
oz. poklicno – tehničnega
izobraževanja in s tem pridobitev
strokovne izobrazbe
IZPITI NA POKLICNI MATURI

Slovenščina
(60 % pisno, 40 % ustno)

Gospodarstvo
(40 % pisno, 60 % ustno)

Matematika ali tuj jezik
MAT
(70 % pisno, 30 % ustno)
ANG, ITJ (60 % pisno, 40 % ustno)
 Izdelek oz. storitev in zagovor
(70 % naloga, 30 % zagovor)
IZPITNI ROKI
spomladanski (maj, junij)
jesenski (avgust, september)
zimski (februar)
KOLEDAR šol. l. 2014/15
 30. september 2014 – prva konzultacija pri mentorju za projektno nalogo
 november 2014 - predprijava
 marec 2015 - dokončna prijava k poklicni maturi
 17. april 2015 - dijaki opravijo najmanj dve konzultaciji za projektno nalogo in
oddajo prof. angleščine prevod povzetka naloge
 8. maj 2015 zadnji rok za oddajo projektne naloge
 30. maj - 22. junij 2015 - spomladanski izpitni rok
 6. julij 2015 – seznanitev z rezultati
Kandidati s posebnimi potrebami
do 15. novembra – dostaviti:
 Odločbo Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi
 Strokovno mnenje
 Obrazec – uveljavljanje pravic kandidata/-ke s posebnimi
potrebami pri opravljanju mature

SKLEP RIC-a
Če pride do poškodbe, nesreče ali bolezni po roku za prijavo
na PM obvestiti ŠMK najkasneje 24 ur po dogodku.
USPEH NA POKLICNI MATURI
 Matura je uspešno opravljena, če dijak doseže
pozitivno oceno pri vseh predmetih.
 Eden ali dva negativno ocenjena predmeta:
popravlja samo negativne ocene.
 Tri ali štiri negativne ocene: ponovno opravljanje
cele mature.
USPEH NA POKLICNI MATURI
izražen v točkah:
možno je od 8 do 23 točk
POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN
6 x v naslednjih dveh letih
IZBOLJŠEVANJE OCEN
1 x v naslednjih dveh letih
PETI PREDMET iz SPLOŠNE MATURE
 Nekateri visokošolski programi omogočajo
vpis na univerzitetni program s poklicno
maturo in petim predmetom iz splošne
mature.
 Na naši šoli lahko opravljajo maturitetni izpit iz
naslednjih predmetov: SOC,PSI, GEO, ZGO,
EKN, ANG, ITA, MAT.
TAJNIŠTVO ZA POKLICNO MATURO
URADNE URE
ČETRTEK, OD 10.15 DO 11.00
E: [email protected]
T: 05 62 05 604
031 593 296
pisarna 022 v pritličju nove šole
www.setsng.si
www.ric.si
Oglasna deska
Obvestila
Poklicna matura
Še kakšno vprašanje?
"Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj
dobil, temveč tisto, kar bo postal."
John Ruskin
HVALA ZA POZORNOST
Lep in prijazen dan še naprej…

similar documents