MANIPULACIJA DJECOM U RAZVODU BRAKA nakon 2003 (2)

Report
Sanja Zec
POKRETANJE POSTUPKA RAZVODA
BRAKA
 Pravo djece da žive sa svojim roditeljima i odgajaju ih > pravo djece na zajedničku
roditeljsku skrb > pravo na odvijanje osobnih odnosa s roditeljem s kojim ne stanuju
 Sporazum roditelja o roditeljskoj skrbi - smatra se da je u skladu s dobrobiti djeteta,
ako sporazuma nema sud u postupku u fokusu interesa ima dijete i dobrobit djeteta
 Postupci do 1. rujna 2014. godine
 –sporazumni zahtjev za razvod braka u kojem je rođeno maloljetno dijete
 -tužba za razvod braka u kojem je rođeno maloljetno dijete -posredovanje
 Postupci od 1. rujna 2014. godine
 –prijedlog za sporazumni razvod braka s planom o roditeljskoj skrbi i izvješćem
czss o provedenom obveznom savjetovanju >roditelji zajednički ostvaruju
roditeljski skrb na temelju plana o roditeljskoj skrbi i odluke suda temeljem
sporazuma
 -tužba za razvod braka u kojem je rođeno maloljetno dijete /nije uspio plan o
roditeljskoj skrbi niti u postupku obveznog savjetovanja niti je uspjela obiteljska
medijacija
MANIPULACIJA
 jedan roditelj želi isključiti drugog roditelja iz života
djeteta (iz zajedničke skrbi za dijete) bez osnovanog
razloga
 oba roditelja žele samostalno skrbiti o djetetu i
isključiti drugog roditelja bez osnovanog razloga –
izbor manje štete za dijete
 zaštita djeteta u postupku kod suda- dijete zastupa
poseban skrbnik i nužno je mišljenje czss bez ili uz
vještačenje roditelja
POZITIVNE NOVINE OZ-a
 Pomoć roditeljima da dijete stave u prvi plan
 - obvezno savjetovanje u czss, prije pokretanja sudskog





postupka za razvod braka
-obiteljska medijacija, prije u tijeku i nakon postupka razvoda
braka
cilj - postizanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i
sporazuma o ostavarivanju osobnih odnosa s djetetom
/dobrobit djeteta/
izostanak plana o r.s. – sud po sl.dužnosti donosi odluke s kojim
će roditeljem dijete stanovati, o ostvarivanju osobnih odnosa s
drugim roditeljem i uzdržavanju djeteta
poseban skrbnik djeteta
dijete ima položaj stranke u svim postupcima gdje se
odlučuje o njegovim pravima
ODLUKE SUDA-zaštita prava
djeteta)
 imenovati posebnog skrbnika djetetu (čl.240.st.1.toč.2





OZ)
priznati na zahtjev djeteta starijeg od 14 godina
postupovnu sposobnost-dijete postaje sudionik u
postupku (čl.359 OZ)
omogućiti djetetu
-koje je navršio 14 godina da izrazi svoje mišljenje osim
ako se dijete protivi ili nije u dobrobiti djeteta
koje je mlađe da iskaže privrženost uz pomoć skrbnika ili
druge stručne osobe (čl.360 OZ)
mjere i nadzor nad odvijanjem osobnih odnosa
NAČELA POSTUPANJA
KOJAMANJUJU
MOGUĆNOSTI MANIPULACIJE
 načelo žurnosti (čl.347 OZ)
 -ročište u roku od 15 dana
 -odluke bez održ. ročišta u roku od 15 dana
 -odluke o privremenim mjerama i predaji djeteta u
roku od 30 dana
 načelo socijalnosti (čl.348 OZ)
 istražno načelo (čl.350 OZ)

similar documents