prezentacja z warsztatów - Polski Związek Niewidomych | Okręg

Report
MUZYCZNE WARSZTATY TYFLODYDAKTYCZNE
SZCZECIN, 12-13 KWIECIEŃ 2014
ORGANIZATOR
LIONS CLUB MAGNOLIA SZCZECIN
WSPÓŁORGANIZATORZY
Akademia Sztuki w Szczecinie, Zespół Szkół Muzycznych
im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie,
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. T. Szeligowskiego w Szczecinie, Polski Związek
Niewidomych Okręg Zachodniopomorski.
Warsztaty odbyły się w siedzibie Akademii Sztuki
w Szczecinie, przy ul. Grodzkiej 50
MUZYCZNE WARSZTATY TYFLODYDAKTYCZNE
PROGRAM
SOBOTA 12 KWIECIEŃ 2014 ROK
Godz.
8.30 - 9.30 - akredytacja uczestników
9.30 - 10.00 - Powitanie uczestników, sprawy organizacyjne
10.00 - 10.45 - Ogólne zagadnienia związane z nauczaniem
osób z dysfunkcją wzroku – Anna Okupińska
11.00 - 12.30 - Metody pracy z uczniem niewidomym. Współpraca
nauczyciela z opiekunami ucznia - Henryk Wereda
- Dostosowanie formy kształcenia do możliwości i
preferencji ucznia - Henryk Wereda
12.45 - 13.30 - Instrumenty, przedmioty i zawody a ich dostępność
dla niewidomych - Henryk Wereda
13.30 - 14.00 - przerwa na lunch
14.00 - 15.30 - Brajlowska notacja muzyczna - Helena Jakubowska
15.30 - 16.00 - Posumowanie zajęć pierwszego dnia - dyskusja
plenarna, konsultacje indywidualne
19.00 - 21.00 - KONCERT „SŁOŃCE W SOBIE” – Sala Kr. Katarzyny
Leszczyńskiej Zamku Książąt Pomorskich
NIEDZIELA 13 KWIECIEŃ 2014 ROK
Godz.
9.00 - 9.45 - Prezentacja sprzętu wspomagającego osoby z
dysfunkcją wzroku - Justyna Jastrzębska
9.45 - 10.30 - Zastosowanie współczesnych technologii
informatycznych w nauce wykonywaniu zawodu Henryk Wereda
10.45 - 12.15 - Prezentacja komputerowych programów dla
niewidomych (Braille Music Editor, Braille Music
Reader) oraz krótkie omówienie europejskiego
projektu Music4 vip. - Helena Jakubowska
WARSZTATY (12.15 - 16.00)
12.15 - 13.15 - Konsultacje dla uczniów – jak posługiwać się
programami - Helena Jakubowska
13.15 - 13.45 - przerwa na lunch
13.45 - 16.00 - Lekcja pokazowa - Henryk Wereda, Urszula
Szyryńska, Katarzyna Kuszwara, Piotr Okrzyński
- Warsztaty - lekcje w sekcjach instrumentalnych
(instrumenty klawiszowe, smyczkowe, dęte)
16.00 - 16.30 - Zakończenie Warsztatów - podsumowanie,
wręczenie dyplomów uczestnictwa
Powitanie uczestników
przez
dr Ryszarda Stoltmanna –
koordynatora programu
SŁOŃCE W SOBIE
Głos zabrał Rektor
Akademii Sztuki
w Szczecinie
prof. Ryszard Handke
Podziękowania za pomoc w
organizacji Warsztatów dla
Pani Doroty Kalinowskiej
V-ce Dyrektor ZSM
im. F. Nowowiejskiego
Podziękowania za pomoc w
organizacji Warsztatów dla
Pani Iwony Radin-Rutkowskiej
V-ce Dyr. PSM I st.
im. T.Szeligowskiego
Podziękowania za pomoc w
organizacji Warsztatów dla
Pana Józefa Małoska
Dyr. PZN OZ
Ogólne zagadnienia
związane z nauczaniem
osób z dysfunkcją wzroku –
Anna Okupińska
Wykładowi z uwagą
przysłuchują się
Pani Helena Jakubowska
i Pan Henryk Wereda
Metody pracy z uczniem
niewidomym. Współpraca
nauczyciela z opiekunami
ucznia - Henryk Wereda
- nauczyciel muzyki, aranżer,
animator ruchu muzycznego
Dostosowanie formy
kształcenia do możliwości
i preferencji ucznia –
Henryk Wereda
Instrumenty, przedmioty i zawody a ich dostępność dla
niewidomych - Henryk Wereda
Brajlowska notacja
muzyczna –
Helena Jakubowska
Wiceprezes Towarzystwa
Muzycznego
im. Edwina Kowalika.
Podczas wykładu Pani
Helenie Jakubowskiej
asystowała córka
Danuta Mikulska
Koncert SŁONCE W SOBIE
prowadzili
Urszula Piter-Zawadka
Ryszard Stoltmann
W Sali Kr. Katarzyny
Leszczynskiej
nadkomplet
publiczności
Koncert otworzył zespół kameralny w składzie:
Patrycja Dąbek - klawesyn
Adam Jamróz - flet
Marcel Kruszyński - skrzypce
Zespół kameralny w składzie:
Patrycja Dąbek - klawesyn
Adam Jamróz - flet
Marcel Kruszyński - skrzypce
Weronik Bajorek - fortepian
Gabriela Świdrów - altówka
Antoni Sorówka akordeon
Jagoda Grekowicz - śpiew
przy fortepianie Irwina Paliwoda
Olga Kubeczak - wiolonczela
przy fortepianie Katarzyna Smoleń
Adam Jamróz - flet
przy fortepianie Ewa Leśniak
Adrian Potrzebowski - skrzypce
Anastazja Siąkajło – waltornia
przy fortepianie Monika Chodkowska
Patryk Matwiejczuk - fortepian
Duet CZARNO TO WIDZĘ:
Aleksandra Szachniuk - śpiew
Patryk Matwiejczuk - fortepian
Za chwilę druga część koncertu
w wykonaniu
sekstetu SOLID BLUE
Solid Blue w składzie:
Przemysław Czaplicki - saksofon altowy
Michał Koniarski - trąbka, flugelhorn
Jarosław Kania - gitara basowa
Patryk Matwiejczuk - fortepian
Ryszard Dziubak - perkusja
Piotr Okrzyński - saksofon tenorowy, leader
Solid Blue
rozgrzał widownię
Zakończenie koncertu –
podziękowania i wystąpienie
Prezydenta LC Szczecin Magnolia
Benedykta Szokalskiego.
Uderzenie w dzwon
LC Szczecin Magnolia
kończy koncert.
NIEDZIELA 13 KWIECIEŃ 2014 r.
Drugi dzień
Muzycznych Warsztatów Tyflodydaktycznych
Prezentacja sprzętu wspomagającego
osoby z dysfunkcją wzroku –
Justyna Jastrzębska
Prezentacja sprzętu wspomagającego
osoby z dysfunkcją wzroku –
Justyna Jastrzębska
Zastosowanie
współczesnych technologii
informatycznych w nauce
wykonywaniu zawodu Henryk Wereda
Zastosowanie
współczesnych technologii
informatycznych w nauce
wykonywaniu zawodu Henryk Wereda
Uczestnicy Warsztatów
z dużym zaangażowaniem
brali udział w zajęciach
prowadzonych przez Pana
Henryka
Prezentacja komputerowych programów dla niewidomych
(Braille Music Editor, Braille Music Reader) oraz krótkie
omówienie europejskiego projektu Music4 vip. Helena Jakubowska
Konsultacje dla uczniów
jak posługiwać się programami Helena Jakubowska
Konsultacje dla uczniów –
jak posługiwać się programami Helena Jakubowska
Konsultacje dla uczniów –
jak posługiwać się programami Helena Jakubowska
Konsultacje dla uczniów –
jak posługiwać się programami Helena Jakubowska
Konsultacje dla uczniów –
jak posługiwać się programami Helena Jakubowska
Konsultacje dla uczniów –
jak posługiwać się programami Helena Jakubowska
Konsultacje dla uczniów –
jak posługiwać się programami Helena Jakubowska
Konsultacje dla uczniów –
jak posługiwać się programami Helena Jakubowska
Konsultacje dla uczniów –
jak posługiwać się programami Helena Jakubowska
Małgorzata Wieland i Henryk Wereda
Urszula Szyryńska
udziela wywiadu
PR Szczecin
Urszula Szyryńska
i Henryk Wereda
Henryk Wereda i Przemek Czaplicki
Poważne rozmowy
kierownictwa PZN OZ
z Henrykiem Weredą
Rozpoczynają się lekcje
pokazowe.
Prowadzący:
Paweł Okrzyński,
Urszula Szyryńska,
Katarzyna Kuszwara
Katarzyna Kuszwara przekazuje wieloletnie
doświadczenia nauki gry na skrzypcach z uczniami
niewidomymi
Urszula Szyryńska
prowadzi
pokazową lekcję z
Weroniką Bajorek
Weronika czyta zapisane brajlem
podziękowanie za udział w Warsztatach
Sekcja instrumentów dętych –
zajęcia prowadzi Piotr Okrzyński
przy udziale Przemka Czaplickiego
Sekcja instrumentów dętych – zajęcia prowadzi Piotr Okrzyński
przy udziale Przemka Czaplickiego
Urszula Szyryńska
prowadzi lekcję
z Patrykiem
Matwiejczukiem
Po lekcji pokazowej
Patryk Matwiejczuk
uraczył uczestników
warsztatów swoim
talentem
Dyplomy i podziękowania zapisane
również brajlem
Zakończenie Muzycznych Warsztatów Tyflodydaktycznych podsumowanie, Ryszard Stoltmann składa podziękowania
prowadzącym zajęcia …
… Helenie Jakubowskiej
… Henrykowi Weredzie
… Justynie Jastrzębskiej
… kierownictwu PZN OZ
… Urszuli Szyryńskiej
… Piotrowi Okrzyńskiemu
Podziękowanie za udział w warsztatach
dla Jagody Grekowicz
Podziękowanie za udział w warsztatach
dla Przemka Czaplickiego
Dyplomy uczestnictwa zapisane
również brajlem otrzymuje każdy
uczestnik Warsztatów
Helena Jakubowska składa
podziękowanie
Ryszardowi Stoltmannowi
i przekazuje upominek – płyty
DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY
NA KOLEJNE
Opracował Jarosław Kominowski

similar documents