- TvS-centrum Praha s.r.o.

Report
TvS-centrum Praha
www.tvs-centrum.cz
s.r.o.
TvS-centrum Praha
www.tvs-centrum.cz
s.r.o.
ČIŠTĚNÍ KANALIZACE A ODPADŮ
Poskytujeme kompletní,
ucelený servis a opravy
všech druhů kanalizačních
systémů.
Disponujeme unikátní
výkonnou technikou, díky
níž jsme schopní šetřit
jak peněženku zákazníka,
tak i jeho čas.
TvS-centrum Praha
www.tvs-centrum.cz
s.r.o.
REVIZE KANALIZACE KAMEROU
Monitorování a revize
kanalizace kamerou, patří
v současnosti k
nejefektivnější
technologii.
Preventivní kontroly a
prohlídky kanalizace
mohou zabránit haváriím a
škodám na majetku, za
zlomek ceny skutečných
finančních nákladů.
TvS-centrum Praha
www.tvs-centrum.cz
s.r.o.
OPRAVY A SANACE
Opravujeme potrubí bezvýkopovou metodou
pomocí sanačního rukávce.
Touto velmi efektivní metodou lze
opravit lokální poruchu o délce až
120cm.
Opravené místo tím získává statickou
pevnost nového potrubí.
TvS-centrum Praha
www.tvs-centrum.cz
s.r.o.
TLAKOVÉ ZKOUŠKY KANALIZACE A
VODOVODŮ
Tlakové zkoušky provádíme
vodou i vzduchem. Vzduchem
je zkouška rychlejší a
méně nákladná.
Celý proces je řízený
počítačem a výsledek je
zaznamenaný do zkušebního
protokolu, ihned po
ukončení zkoušky.
TvS-centrum Praha
www.tvs-centrum.cz
s.r.o.
Více o tom, jak Vám může být společnost TvS- centrum
prospěšná, naleznete kliknutím na:
www.tvs-centrum.cz
dispečink: 604 232 562

similar documents