pptx - Táborské soukromé gymnázium, sro

Report
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0200
Číslo materiálu
VY_62_INOVACE_03_FINANCE
Název školy
Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor
Autor
Ing. Pavla Macillisová
Tematický celek
Management
Ročník
4. ročník
Datum tvorby
březen 2012
Anotace
výklad nové látky s problémovými otázkami
Metodický pokyn
prezentace je určena jako výklad do hodiny
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
Úvěr
- nástroj, který umožňuje překlenout dobu, kdy podnik potřebuje finanční
zdroje, do chvíle, kdy si je vytvoří
Úvěry
Finanční úvěry
• krátkodobé
• dlouhodobé
Obchodní úvěry
• otevřený účet
• vlastní směnky
• obchodní směnky
Finanční úvěry
- smlouvy mezi bankou a podnikatelem
- podmínkou pro přidělení dlouhodobého úvěru je perfektní
analýza hospodaření podniku a podnikatelský záměr
1. krátkodobé – k překlenutí krátkého období – např. k úhradě
nakoupeného materiálu, zařízení nebo na úhradu mezd než
bude realizován zisk
2. dlouhodobé – poskytovány na dobu až do deseti let,
financovány např. nákupy strojů, modernizace nebo změna
struktury dosavadní výroby
revolvingové úvěry – opakují se a jsou na delší dobu
hypoteční úvěry – úvěr na zástavu nemovitostí
4.
Obchodní úvěry
- spojené spíše s obrátkou zboží
- podnikatel získává úvěr přímo u dodavatele (tzv. smluvní odklad
platby nebo prodej na dluh
dodavatelské úvěry – na dobu delší než rok, u výrobků o
životnosti delší než rok
př. stroje a zařízení pro výrobu, výrobní linky, investiční celky,
stavby, …
5.
obligace – cenný papír, vyjadřuje
dluh emitenta (vydal obligace)
vůči vlastníkovi dokumentu (kdo
si koupil)
- státní, bankovní, podnikové
Obchodní úvěry (2)
směnka – cenný papír, kde se emitent (výstavce) zavazuje remitentovi (osoba
uvedená na směnce) zaplatit v určené době a na určeném místě směnečnou
sumu = směnka vlastní
- pokud emitent přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), aby za něj zaplatila
určenou sumu = směnka cizí
USA r. 1840
1.
Vzor směnky
2.
Obchodní úvěry (3)
akcie – představují majetkový podíl na určitém podniku
- vydávají se v nominální (jmenovité) hodnotě = hodnota akcie v penězích
- vlivem obchodování cena akcie klesá nebo stoupá = tržní cena
3.
4.
Obchodní úvěry (4)
leasing – nákup na dlouhodobé splátky
- zákazník uzavírá smlouvu s leasingovou společností
- př. nemovitosti, strojní zařízení, dopravní prostředky
a) operativní (provozní) leasing – krátkodobý, pro přenosné věci, např.
počítače
b) finanční leasing – většinou na dobu 3 – 5 let, jedná se o pronájem s
následnou koupí
6.
Zdroje:
1.Popis : Promissory note issued by the Second Bank of the United States in the amount of $1,000.
Datum issued 1840-12-15 Zdroj Wikipedia:Contact us/Photo submission Autor Second Bank of the United
States Svolení
(Užití tohoto souboru) OTRS ticket #2008083110011141
2. http://bez-registru-pujcky.cz/wp-content/uploads/2012/01/sm%C4%9Bnka.jpg
3., 4. Description Česky: Ukázka hromadné listinné akcie
Date 2002 Source Dokumentační a.s. Author René Staněk
http://www.scanzen.cz/files/dobove_listiny/akcie/Akcie_Cesky_holdig_a.s._%281993%29.jpg
4. AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. http://byznys.ihned.cz/c1-55207300-akcie-rostou-ale-jak-dlouhozname-3-rizika-ktera-mohou-evropu-i-investory-potrapit [online]. Dostupný na WWW:
<http://byznys.ihned.cz/c1-55207300-akcie-rostou-ale-jak-dlouho-zname-3-rizika-ktera-mohou-evropu-iinvestory-potrapit>.
5. PROFIMEDIA.CZ. google.cz [online]. Dostupný na WWW:
<http://www.google.cz/imgres?q=vzor+akcie&start=97&hl=cs&client=firefoxa&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=604&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=MqJYzVbfQkjCM:&imgrefurl=http://finance.idnes.cz/schvaleno-dan-se-bude-platit-z-cennych-papiru-prodanychdo-tri-let-p93-/p_dane.aspx%3Fc%3DA12011>.
6. SHUTTERSTOCK. byznys.ihned.cz [online]. Dostupný na WWW: <http://byznys.ihned.cz/c1-56069650koruna-v-case-krize-nejcernejsi-scenare-pocitaji-s-radikalnim-oslabenim-ceske-meny>.
7. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Ing. Zdeněk Mendl: Ekonomie nejen k maturitě – Ekonomika podniku

similar documents