Poptávané

Report
Věda v Olomouci
Dr. Ing. Petr Kubečka
Vědeckotechnický park
Olomouc
734 265 043
[email protected]
Nabízené:
spolupráce s Univerzitou Palackého
Věda v Olomouci
Poptávané:
partnery pro spolupráci
Martin Šimo
Vědeckotechnický park
Olomouc
739 329 981
[email protected]
Nabízené:
pronájem laboratorních a kancelářských prostor
grantové a dotační projekty
VTP UP Akademie
Poptávané:
partnery pro spolupráci
Jana Bosáková
CzechInvest
Olomouc
724 591 667
[email protected]
Nabízené:
investiční pobídky, podpora investorů, rozvoj klastrů, rozvoj průmyslových zón
podpora malých a středních podniků, rozvoj dodavatelů, podpora akviz (CzechLink)
rozvoj lidských zdrojů, rozvoj výzkumu a vývoje
Poptávané:
Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.
Regionální centrum pokročilých technologií a
materiálů
Olomouc
585 634 521
[email protected]
Nabízené:
vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe
výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých
nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody,
koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii
Poptávané:
Libor Hájek
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a
zemědělský výzkum
Olomouc
585 634 896
[email protected]
Nabízené:
proteinová biotechnologie, chemická biologie a genetika
nové materiály a metody šlechtění rostlin, rostlinné biotechnologief
fytofarma, genetické zdroje zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Poptávané:
Mgr. Jiří Horáček, Ph.D.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Šumperk
583 382 127
[email protected]
Nabízené:
rostlinné biotechnologie, genetické transformace, biochemická a molekulární analytika
integrovaná ochrana rostlin, prodej agrochemikálií, registrační pokusy, poradenství pro
farmáře i šlechtitele; semenářství, identifikace odrůd, prodej osiv luskovin a technických plodin
Poptávané:
spolupráce v aplikovaném výzkumu rostlinných biotechnologií, ochrany rostlin, semenářství
spolupráce při tvorbě konstruktů s užitečnými geny pro transformaci hrachu a lnu
RNDr. Jan Krejčí, PhD.
BVT Technologies, a.s.
Brno
731 119 040
[email protected]
Nabízené:
elektrochemické senzory, biosenzory s imobillizovanými enzymy, vyhodnocovací zařízení;
vlastní výroba a vývoj, i na zakázku
Poptávané:
Zákazníky pro nasazení senzorů v různých odvětvích.
Zákazníky pro společný vývoj spec. senzorů a jejich aplikací
Zbyněk Bárta
BC-CHEMSERVIS, s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm
602 51 90 41
[email protected]
Nabízené:
chemikálie pro UV, UHPLC, GC-MS, residuální analýzy, analýzy PCB a delorů, elektroniku, a
obecné laboratorní aplikace.
Volná rektifikační kapacita.
Poptávané:
Dodavatele základních chemických materiálů.
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
EMPLA, s.r.o.
Hradec Králové
495 218 875
[email protected]
Nabízené:
Poptávané:
Zuzana Matušková
Chemila, spol. s r.o
Hodonín
518 340 919
[email protected]
Nabízené:
Poptávané:
Ing. Vojtěch Grecman
Havel Composites CZ s.r.o.
Přáslavice
724 634 662
[email protected]
Nabízené:
Poptávané:
MVDr. Tomáš Obr
INVOS, spol. s r.o.
Svárov
737 206 098
[email protected]
Nabízené:
Výroba speciálních plastových fólií (vysoce bariérové, bariérové se směrovým efektem,
biofólie, speciální konfekce, 5 vrstvá ( 2014- 9vrstvá)
Flexotisk modifikovaný pro nanášení aktivních látek (aktivní fólie, funkční obaly)
Poptávané:
Akademiky pro společné projekty
Ing. Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.
Brno
602 780 294
[email protected]
Nabízené:
Výroba prototypů a poloprovozů
Výroba zařízení z plastů a nerezi a dodávky technologických celků
Čištění odpadních vod
Poptávané:
Zajímavé technologie na čištění vody a vzduchu pro možnost rozšíření portfolia dodávek
Zajímavé výzkumné projekty
Petra Auterská
ODOUR,s.r.o.
Černošice
602 176 710
[email protected]
Nabízené:
měření pachových látek a expertízy spojené s touto problematikou
dodávky technologií na eliminaci VOC a pachových látek (biofiltry, studená plasma)
dodávky pachových ohradníků odrazujících divokou zvěř od vstupu na silnice, do polí,
zahrádek apod.
Poptávané:
zajímavé partnery a kvalitní projektanty
Luboš Sabo
Sabo Innovation
Uničov
[email protected]
Nabízené:
Poptávané:
prof. RNDr. Vladimír Král, CSc.
Zentiva, k.s.
Praha
[email protected]
Nabízené:
Poptávané:
Ing. Peter Stuchlík, CSc.
Korchem s.r.o
Blučina
777 308 925
[email protected]
Nabízené:
průmyslové ekologické antikorozní prostředky
Poptávané:
spolupráci v oblasti analytických metod a nano materiálů
David Novotný
LITOLAB s.r.o
Litovel
602 553 277
[email protected]
Nabízené:
dodávky laboratorních potřeb a chemikálií
základní a speciální chemické analýzy
Poptávané:
partnery pro spolupráci
Prof. RNDr. Juraj Ševčík Ph.D
Regionální centrum pokročilých technologií a
materiálů - Katedra analytické chemie
Olomouc
585 634 416
[email protected]
Nabízené:
Poptávané:
Prof. Ing. Lubomír Lapčík CSc.
Regionální centrum pokročilých technologií a
materiálů – Katedra fyzikální chemie
Olomouc
585 634 420
[email protected]
Nabízené:
Kompletní technické, výpočetní, programové a laboratorní zázemí z hlediska syntézy, fyzikálněchemické charakterizace a modelování struktury materiálů na makro/mikro/nano úrovni
Kovové nanomateriály – syntéza nanoma-teriálů na bázi železa, oxidů železa, stříbra, mědi a
zlata, jejich aplikace na různé typy povrchů a substrátů
Poptávané:
Doc. RNDr. Libor Machala Ph.D.
Regionální centrum pokročilých technologií a
materiálů – Oddělení nanokrystalické oxidy
Olomouc
585 634 959
[email protected]
Nabízené:
Magnetické nanočástice – imobilizace a magnetická separace biologicky aktivních látek
(proteiny,enzymy, cytokininy, protilátky, antigeny aj.), biomedicínské aplikace
Zakázková měření - charakterizace pevnolátkových materiálů z hlediska prvkového složení,
krystalové struktury, velikosti a morfologie částic, specifické plochy povrchu, magnetického
chování
Poptávané:
Mgr. Jan Filip, Ph.D.
Regionální centrum pokročilých technologií a
materiálů – Oddělení nanokrystalické oxidy
Olomouc
585 634 958
[email protected]
Nabízené:
spektroskopické a RTG metody
projekt Nanobiowat
Poptávané:
Doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a
zemědělský výzkum - Laboratoř růstových
regulátorů
Olomouc
585 634 854
[email protected]
Nabízené:
Poptávané:
Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a
zemědělský výzkum - Oddělení chemické
biologie a genetiky
Olomouc
585 634 945
[email protected]
Nabízené:
polní pokusnictví a šlechtění rostlin s přidanou hodnotou, výzkum fyziologie rostlin na
hormonální úrovni, ověření růstových regulátorů a stimulátorů základě polních experimentů,
nádobových pokusů a obsahu fytohormonů
Poptávané:
vývoj a testování látek pro speciální použití v rostlinné výrobě (hnojiva, stimulátory)
spolupráce s agrochemickými firmami v oblasti zlepšení odolnosti proti abiotickým stresům
rostlin pomocí stimulátorů
spolupráce s firmami zabývajícími se vývojem a testováním listových hnojiv
Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a
zemědělský výzkum - Oddělení chemické
biologie a genetiky
Olomouc
585 632 173
[email protected]
Nabízené:
testování antioxidační kapacity - ORAC analýza
Poptávané:
Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a
zemědělský výzkum - Oddělení chemické
biologie a genetiky
Olomouc
585 634 855
[email protected]
Nabízené:
Poptávané:

similar documents