6_2_BIO_13 - Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Report
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor
Číslo materiálu
Mgr. Eva Vojířová
6_2_BIO_13
Datum vytvoření
10.2.2013
Druh učebního materiálu
Prezentace
Ročník
Anotace
Klíčová slova
Prima, sekunda - NG
Vegetativní orgány rostlin - list
List, typy listů
Vzdělávací oblast
Biologie
Očekávaný výstup
Student zná stavbu listu, typy listů podle tvaru, význam listů
Zdroje a citace
Internetové materiály
Vegetativní orgány rostlin
List
Pomůcky
• lupa
• stereolupa
• listy rostlin
(buk lesní, dub letní, lípa srdčitá, vrba jíva, bříza
bělokorá, javor mléč, jírovec maďal, břečťan
popínavý, borovice lesní, růže šípková)
Postup
1. Pozorujte okem, lupou i stereolupou listy
jednotlivých zástupců rostlin.
2. Zaměřte se na barvu, tvar, okraj, žilnatinu a povrch
listu => zaznamenejte do sešitu.
3. Podle obrázků a znalostí zařaďte listy do příslušných
skupin (jednoduché x složené, podle tvaru listu).
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Nákres
• Zakreslete listy jednotlivých rostlin (pokuste se
přesně vystihnout tvar, okraj listu a žilnatinu).
• Popište části listu.
Opakování
•
•
•
•
•
Jakou funkci má u listu žilnatina?
Jak rozlišujeme listy podle postavení na stonku?
Jak se jmenujte barvivo, které dává listům zelenou barvu?
Jaký důležitý proces toto barvivo umožňuje?
Na které straně listu byste u většiny rostlin hledali
průduchy?
• K čemu průduchy rostlině slouží?
• Jmenujte 3 přeměny listu.
• Jaký je význam listu pro člověka? Jsou listy rostlin
součástí vaší stravy? Uveďte příklady.
Zdroje
Obr. 1: www.giobioobrazky.ic.cz [online]. [cit. 2013-02-10]. Dostupné z:
http://www.giobio.ic.cz/obrazky/botanika/tvary_listu.JPG
Obr. 2: www.web2.mendelu.cz [online]. [cit. 2013-02-10]. Dostupné z:
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/obrazky/organol
ogie/velke_tvary_listu_clenene.jpg
Obr. 3: www.giobioobrazky.ic.cz [online]. [cit. 2013-02-10]. Dostupné z:
http://www.giobio.ic.cz/obrazky/botanika/tvary_listu_slozene.JPG

similar documents