Belgie

Report
Konflikty v Belgii
Valoni a Vlámové
Veronika Motyčková a Natálie Vavřínová, VS1
Základní údaje
Hlavní město: Brusel
Počet obyvatel: 11 151 495
- Valoni: 33%
- Vlámové: 57%
- Ostatní: 10%
Úřední jazyk:
- francouzština
- nizozemština
- němčina
Politický systém: Konstituční monarchie
Král: Filip Belgický
Federální oblasti
Belgie se dělí na tři federální oblasti.
- Vlámsko
- Valonsko
- Brusel
Národnostní problémy
• Většina konfliktů v Belgii má původ v otázce jazyků.
• Vlámština je mateřským jazykem většiny obyvatel
Belgie.
• I tak v minulém století převládala francouzština.
• Dalším problémem je vláda.
• Každá národnost chce prosadit něco jiného.
• Jejich spory trvají už od 17. století.
• Belgie se postupně dostávala do sféry vlivu Francie,
zpod jejíž vlády byla osvobozena až v roce 1815.
• Po Vídeňském kongresu byla připojena k Nizozemí.
• Ani to ale netrvalo dlouho – Belgičané mluvili
francouzsky, byli to katolíci a nikoli protestanti.
• V roce 1830 povstali a vyhlásili nezávislost
- Belgické království.
• Dvacet let na to ale ve Flandrech začalo vznikat
nacionalistické hnutí, které zprvu požadovalo
zrovnoprávnit vlámštinu s francouzštinou.
Jazyk
• Roku 1898 byl přijat zákon o rovnoprávnosti
francouzštiny a vlámštiny.
• Francouzština zůstala jazykem elit.
• Vlámštinu užívali jen rolníci na severu.
• Roku 1932 bylo rozhodnuto, že dvojjazyčným zůstane
jen hlavní město Brusel.
• Ve školách je povinná výuka francouzštiny i vlámštiny.
Vlámové však francouzštinou mluvit odmítají.
Vláda
• V čele celého státu stojí král Filip Belgický
a dvoukomorový parlament.
• V roce 1993 byly ustaveny tři regionální vlády
– první pro vlámsky hovořící oblast
– druhá pro frankofonní oblast
– třetí pro hlavní město Brusel
• Vláda v Belgii se musí skládat ze shodného počtu
vlámsky a francouzsky mluvících ministrů.
• Ministři by měli rozhodovat shodně.
• Parlament by měl být rozdělen do dvou jazykových
skupin.
• V Belgii působí 6 vlád
–
–
–
–
–
–
federální
vlámská
valonského regionu
regionu Brusel
francouzského společenství
germanofonního společenství
• Stejně tak v zemi působí 6 parlamentů.
Konflikty
• Vlámsko-valonským konfliktem se považuje konflikt mezi
dvěma rozdílnými společenstvími a národy, které se na
společném území Belgického království střetávají.
• V posledních letech se dokonce objevuje spekulace o
rozdělení federace na dva samostatné státy.
– Inspirací je rozdělení Československa v roce 1993
• Sporů mezi Vlámy a Valony je víc než dost.
– Ty nejviditelnější jsou o peníze.
– Mnoho lidí má pocit, že uspořádání Belgie je komplikované.
Zajímavosti
• Vlámové a Valoni – na čas přátelé, sjednocení díky
fotbalu.
• Vlámové a Valoni se hádají kvůli pandám, které Belgii
daroval Peking.
• Nerozumíme si, nemáme se rádi, ale žijeme spolu.
Zdroje
•
•
•
•
•
•
www.belgie.cz/
http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/476041
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/277935-vlamove-a-valoni-na-cas-pratelesjednoceni-diky-fotbalu/
http://zpravy.idnes.cz/cina-darovala-belgickym-valonum-dve-pandy-popudila-timvlamy-p5i-/zahranicni.aspx?c=A130912_200500_zahranicni_zt
http://blisty.cz/art/52511.html
http://belgie.orbion.cz/stat/pruvodce/jazyk-1793/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/belgie/
•
Ohniska napětí ve světě. ISBN 978-80-7011-936-6.
•

similar documents