Budowa cz*steczki wody i jej konsekwencje

Report
Oliwia Ptaszyk kl. 2bG
Budowa cząsteczki wody
Cząsteczka wody
składa się z jednego
atomu tlenu oraz
dwóch atomów
wodoru.
Szczegóły budowy cząsteczki wody
 Odległość między
środkiem atomu tlenu i
środkiem atomu wodoru
wynosi 95,84 pikometra,
 1 pikometr = 10-12 m
 Kąt między prostymi
łączącymi środki
atomów w cząsteczce
wynosi ok. 104,45º
KONSEKWENCJE
BUDOWY CZĄSTECZKI
WODY
Łączenie się cząsteczek wody
Atomy wodoru (+) są
przyciągane przez atomy
tlenu (-), co powoduje
łączenie cząsteczek w
większe grupy, czyli
asocjację.
Rozszerzalność temperaturowa
temp. [°C]
gęstość
[kg/m³]
+100
958,4
+80
971,8
+60
983,2
+40
992,2
+30
995,6502
+25
997,0479
+22
997,7735
+20
998,2071
+15
999,1026
+10
999,7026
+4
999,9720
0
999,8395
−10
998,117
−20
993,547
−30
983,854
Dzięki budowie cząsteczki
wody oraz wiązaniom
wodorowym łączącym
cząsteczki wody woda ma
charakterystyczną
rozszerzalność
temperaturową.
Rozszerzalność temperaturowa
temp. [°C]
gęstość
[kg/m³]
+100
958,4
+80
971,8
+60
983,2
+40
992,2
+30
995,6502
+25
997,0479
+22
997,7735
+20
998,2071
+15
999,1026
+10
999,7026
+4
999,9720
0
999,8395
−10
998,117
−20
993,547
−30
983,854
Największą gęstość, czyli
najmniejszą objętość
woda ma przy +4 °C
Rozpuszczanie substancji w wodzie
 W wodzie lepiej się
rozpuszczają
substancje o budowie
polarnej (tak jak woda).
Wówczas cząsteczki
układają się w taki
sposób, że dodatni
biegun cząsteczki wody
styka się z ujemnym
biegunem substancji
rozpuszczanej, i
odwrotnie.
Płatki śniegu
 Każdy płatek śniegu ma
zawsze symetrię
sześciokąta foremnego;
zawdzięcza to budowie
cząsteczek wody, które
łączą się ze sobą w
charakterystyczną
siatkę.
Źródła
 Encyklopedia szkolna PWN
 Wikipedia.ogr
 Podręcznik „Chemia Nowej Ery”
Dziękuję za uwagę

similar documents