Logopedická_Prezentace_č._3

Report
Prezentace lekce logopedické intervence č. 3
Práce s pohádkou Červená karkulka
Možnosti využití logopedických didaktických pomůcek pro rozvoj řeči u
dětí předškolního věku, konkrétně dětí přípravné třídy při ZŠ
Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 - cílové skupiny projektu „Škola pro
všechny“, účastnících se projektové logopedické terapie v rámci realizace
KA 1 projektu CZ.1.07/1.2.29/02.0012
Anotace:
Jedná se o tematické využití pohádky s variabilitou logopedických
pomůcek pro rozvoj dvou jazykových rovin (lexikálně -sémantické a
morfologicko-syntaktické), dále jemné motoriky a zrakové paměti s cílem
komplexního pojetí rozvoje řeči u dětí předškolního věku, konkrétně dětí
z přípravné třídy, tedy dětí s odloženou školní docházkou ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Zpracovala dne: 27. 12. 2014 Mgr. Jarmila Nováková
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
1
 Časově lze toto téma využít ve čtyřech – pěti
sezeních dle aktuální situace a individuálních
potřeb dítěte vždy po 10 - 15 min 1x týdně, tedy
v průběhu měsíce při logopedické intervenci
v rámci individuální logopedické prevence a
terapie, zvýšení efektu lze dosáhnout při výuce
Řečové výchovy v přípravné třídě, kdy logopedka
pracuje s dětmi individuálně každodenně, a tak je
logopedická práce intenzívnější – toto téma pak je
realizováno a procvičováno v průběhu jednoho
týdne a plněna tak zásada krátkodobosti a
četnosti
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
2
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
3
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
4
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
5
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
6
 Lekce č. 1
 Motivace: maňásek medvídek Medojídek vypráví pohádku
Červená karkulka (nejprve u logopedického zrcadla, poté
na koberci s využitím leporela Červená karkulka
ilustrovaného Editou Plickovou).
 Úkol: hledej dvojici obrázků k pohádce Červená karkulka
(využití barevného leporela Najdi moji pohádku).
 Kartičkové pexeso (využití části obrazového souboru
k pohádce, vyrobeného českým výrobcem učebních
pomůcek) – hraje Medojídek s dítětem ve dvojici.
 Úkol: slož obraz k pohádce (využití velkého puzzle
z obrazového souboru k pohádce, viz výše).
 Popis děje na složeném obrázku – dítě popisuje složený
obrázek, v případě potřeby využiji nápovědné otázky
maňáska Medojídka a metodu self talking a paralel talking.
 V průběhu lekce hojně využívám povzbuzování a
pochvalu za aktivitu dítěte.
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
7
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
8
 Lekce č. 2
 Znovupřipomenutí děje pohádky (využití knížky
Pohádky pro předškoláky, kde je pohádka Červená
karkulka zpracována s krátkými texty, barevnými
obrázky a na každé stránce s pestrými úkoly pro dítě
na rozvoj řeči, procvičení audiovizuální paměti,
prostorové orientace, pořadí, slovní zásoby, určování
barev a porovnání velikosti) – čtu pohádku, průběžně dítě
plní čtené úkoly.
 Na koberci skládá dítě z celkem 9-ti dílů pohádku dle
časového děje, současně při skládání kladu dítěti otázky,
co vidíš na obrázku, co na konkrétním dílu dělá Karkulka,
babička, myslivec, vlk, maminka… výsledkem je
obdélníkový obraz, který vyvěsíme na magnetické tabuli
(využití obrazového souboru k pohádce, viz výše).
 Ptám se, kdo v pohádce vystupuje, ukazuji jednotlivé
postavy a ptám se kdo to je a jakou má v pohádce roli.
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
9
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
10
 Lekce č. 3

 Medojídek čte pohádku z pohádky v obrázcích
převyprávěné podle textu F. Hrubína.
 Úkol: seřaď celkem 8 obrázkových karet z pohádky
v obrázcích dle časové posloupnosti – přitom se ptám, proč
právě tato karta následuje za předchozí kartou, Medojídek
v případě potřeby napovídá.
 Obměna – čtu již jen doprovodný jednovětný text na
jednotlivých kartách a dítě ukazuje, o kterou kartu se
jedná.
 Zahrajeme si kartičkové pexeso k pohádce (zopakování
z 1. lekce), pokaždé, když dítě otočí kartičky, pojmenovává
kartičku – popisuje obrázek.
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
11
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
12
 Lekce č. 4
 Medojídek čte pohádku z knížky Pohádky k povídání, dítě
čte současně s Medojídkem – přidá se vždy, když Medojídek
ve větě ukáže na obrázek, který je zde místo slova. Cílem je
procvičení slovní zásoby - správného pojmenování obrázku
s použitím správné koncovky slova, hodící se do textu věty.
 Dále plníme úkoly dle otázek v knížce (dítě převypráví
pohádku dle šesti obrázků, hledá 5 rozdílů, doplňuje přímou
řečí, jak vlk odpověděl Karkulce, hledá nesmysly, které do
pohádky nepatří,…): přitom zjišťuji, nakolik dávalo dítě při čtení
pozor, jakou má aktivní i pasivní slovní zásobu, sluchovou a
zrakovou paměť, postřeh a koncentraci.
 Dítě na koberci procvičí jemnou motoriku opětovným
složením velkého puzzle k pohádce, poté mu předložím
rozstříhanou malou pohlednici s obrázkem z pohádky Červená
karkulka k již složitějšímu poskládání – z 10-ti dílků.
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
13
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
14
 Zdroje:
 vlastní text a foto
 Soubor pohádek II. autor ilustrace: Veronika Elsayed Hafez Gaber.




nakladatelství Silesia Trading s.r.o., místo tisku Bělská 124, 747 23
Bolatice-Borová, 2007.
kniha Pohádky pro předškoláky. nakladat. JUNIOR, s.r.o., původní
titul Découvre les kontes. Překlad Martin Nikl. Východoslovenské
tlačiarne, a.s., Košice. ISBN 80-86090-28-0.
leporelo Červená karkulka. Autor ilustrace: Edita Plicková.
GRAFOBAL, a.s. AXIÓMA PRAHA, 2001. ISBN 80-85788-53-5.
Červená karkulka – převyprávěná pohádka v obrázcích podle textu F.
Hrubína. fi BLUG Praha, 2001. 1.vyd., č.publikace 30-00-93. ISBN 8085635-19-4.
leporelo Najdi moji pohádku. GRAFOBAL,a.s.,.Skalica, SR. agentura
INFOA, 2010. 1.vyd. ISBN 978-80-7240-730-9.
 kniha JECHOVÁ, Šárka. Pohádky k povídání: obrázkové čtení
s jednoduchými úkoly pro rozvoj řeči a dalších dovedností. Tiskárny
Havlíčkův Brod, a.s.,. Olomouc: Agentura Rubico, s.r.o. 2014. 1.vyd.
ISBN 978-80-7346-080-8.
CZ.1.07/1.2.29/02.0012
15

similar documents