Přednáška pana Sunjay Maggu, SunTanzer.

Report
Výstavba a provoz solárních
zdrojů elektřiny
Sanjay Maggu
www.suntanzer.cz
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz
1.
2.
Snížení spotřeby elektrické energie
Vlastní výroba elektrické energie
Energetická koncepce státu – do 2020 - 13% EE nahrazeno EE z OZE
Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na celkové produkci Větrná
Solární – fotovoltaika
Solární – tepelný ohřev
Biomasa
Bioplyn
a další
Státní podpora obnovitelných zdrojů
Finanční podpora – výkupní tarif, Zelený bonus, daňové pobídky aj.
Nové formy - Finanční aukce projektů – výstavba FVE za nejnižší výkup
www.suntanzer.cz
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz
Fotovoltaické elektrárny - FVE
Výstavba FVE
1.
2.
3.
Administrativní část - povolení
Samotná výstavba FVE - realizace
Provoz FVE
Dělení podle času a náročnosti
5% - Souhlas zákazníka - SoD
90% - Administrace projektu
5% - Realizace
www.suntanzer.cz
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz
1. Administrativní část
– Souhlasné stanovisko – změna zákona
– Územní rozhodnutí
– Stavební povolení
–
–
–
–
Odsouhlasení projektové dokumentace
Financování FVE
Smlouvy s dodavateli
Energetický audit
–
–
–
–
–
Kolaudační souhlas
Žádost o přidělení licence ERU, OTE
Uvedení FVE do zkušebního provozu
Podpis smlouvy s PDS o výkupu EE
Smlouva o připojení………….
Zničující - Časté změny pravidel a zákonů vztahující se k fotovoltaice
- Katastrofální dopad pro budoucí investory - české, zahraniční
www.suntanzer.cz
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz
2. Výstavba FVE
–
–
–
–
–
Vlastní návrh FVE – výpočty
Projektová dokumentace
Požární posouzení
Zajištění technologií FVE
Zabezpečení FVE – EZS, CCVT, oplocení,
napojení na PCO ...
– Požární posouzení – řešení
– Revize
Doplňující požadavky na technické řešení FVE – regulace P/Q
www.suntanzer.cz
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz
3. Provoz FVE
– Servisní smlouva pro FVE
– Monitoring FVE
– Hlášení
• Provozovatel distribuční sítě
• ERÚ
• Finanční úřad
– Likvidace FVE po skončení provozu
www.suntanzer.cz
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz
Konkrétní příklady výstavby a provozu FVE
1. FVE Veltrusy P+P střecha – 160kWp
1.
2.
3.
4.
5.
Statika střechy
Výběr technologie FV panelů
Měniče
Přepětí
Servis FVE + Můj Energetik
2. FVE Synottip Arena – Vršovice – 450 kWp
1.
2.
3.
Statika střechy
Výběr technologie FV panelů
Měniče
www.suntanzer.cz
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz
FVE Veltrusy P+P střecha – 160kWp
www.suntanzer.cz
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz
FVE Synottip Arena – Vršovice – 450 kWp
www.suntanzer.cz
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz
FOTOVOLTAIKA
• Umístění FVE
– Zemědělská půda ANO/NE – nemá budoucnost
– Střecha budovy ANO – vlastní spotřeba
• Velikost FVE
– Nepřipustit ztráty přenosem EE v DS – vlastní spotřeba
• Energeticko bezpečnostní rizika
– Absence jasných pravidel - energetické koncepce státu – hranice
připojitelnosti všech FVE
www.suntanzer.cz
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz
Centrální zdroje
Diverzifikované zdroje
Megawatty
www.suntanzer.cz
Kilowatty
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz
ZHODNOCENÍ
•
•
•
•
•
Obnovitelné zdroje – NEZBYTNOST
Ochrana nerostných surovin pro budoucnost
Ochrana životního prostředí
Ekonomický krok do budoucna
Smart - přenosové sítě budoucnosti
www.suntanzer.cz
www.suntanzer.com
www.mujenergetik.cz

similar documents