Lilkovité

Report
Lilkovité
čeleď: lilkovité
 vyšší dvouděložné rostliny
 jsou krytosemenné
 byliny, keře nebo polokeře
 rostliny léčivé nebo jedovaté

Charakteristika
významné zemědělské plodiny
 převážně v tropickém a subtropickém
pásu
 asi 2500 druhů, u nás 30 druhů
 jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé
kvetoucí rostliny
 pěstují se jako ovoce, zelenina nebo
okrasné rostliny


využití: lékařství, tabákové výrobky,
koření, jídlo

všechny lilkovité rostliny obsahují mírné,
středně prudké nebo prudké jedy →
zvláště alkaloidy
 alkaloidy: atropin, hyosciamin,
skopolamin, solanin, nikotin, tomatin,
tropin, physalin a mnoho dalších
Popis
květy s pěti korunními lístky → srostlé
 plod: bobule (rajče) nebo tobolka
(durman)
 semena: 2-4mm velká
 charakteristické bikolaterální cévní
svazky
 listy: jednoduché nebo složené

Lilek brambor
roste na polích
 běžně pěstovaná rostlina
 jedovatá rostlina i plody
malé množství
 plod: kulaté bobule
 bohatě větvená lodyha
 důležitá zemědělská
plodina
 původně z Jižní Ameriky

Durman obecný
jednoletá rostlina
 dlouhé, nápadné květy
 plod: ostnitá tobolka
 roste v rumištích, úhorech
a podél cest v teplejších
oblastech
 jedovatý,léčivý

Lilek rajče
(rajče jedlé)
 plod: bobule
 jednoletá bylina
 lodyhy: přímé nebo
poléhavé
 pěstována v zahradách,
zemědělských kulturách
 mnoho odrůd (druhů)
 původně ze Střední a
Jižní Ameriky

Paprika roční
 jednoletá
rostlina
 plod: vzpřímená nebo
převislá vysychavá bobule
 lodyha je vzpřímená,
vidličnatě dělená
 listy jednoduché
 pěstuje se na zahradách,
polích, ve sklenících
 původně z Tropické
Ameriky
Tabák virginský
jednoletá (v tropech i víceletá)
rostlina
 lodyha přímá, málo větvená
 výroba tabáku
 65 druhů
 nejčastější druh
 listy přisedlé, pouze dolní
krátce řapíkaté - až 60 cm
dlouhé
 původně ze Severní Ameriky


Lilek černý

Rulík zlomocný

Blín černý

Petúnie křížená

Mandragora lékařská
Zdroje
http://fotka.atlasrostlin.cz
 http://www.paukertova.cz
 http://cs.wikipedia.org
 http://krytosemennerostliny.xf.cz/lilkovite
.html
 http://www.biolib.cz/cz/taxon/id40781/
 učebnice biologie

Konec

similar documents