SFRB prezentace

Report
Státní fond rozvoje bydlení
Programy a nástroje podpory SFRB
JUDr. Ing. Eva Helclová
Konference o sociálním / dostupném / bydlení
Jednací sál Senátu Parlamentu ČR
27. 1 .2015
Kdo jsme?
• SFRB již 15 let napomáhá rozvoji bydlení v České republice
• podporuje obecní a soukromé investice na výstavbu, opravy a modernizace bytů a
bytových domů
• plní Koncepci bydlení ČR do roku 2020
• z programů SFRB bylo již revitalizováno:
- 400 tisíc bytů z předchozího dotačního programu Panel za 13,9 mld. Kč
- 87 tisíc bytů z programu Záruk
- 12 tisíc jednotlivých bytů z programu „Úvěru 150“ za 1,9 mld. Kč
z nových návratných programů dosud podpořeno na 6.000 bytů
• SFRB tak přispěl k obnově bytového fondu přes 0,5 mil. vlastníkům bytů.
• poskytuje i informační podporu na www.portalobydleni.cz
Co děláme?
Co děláme?
Program Výstavby
• finanční zdroje: 300 mil. Kč pro rok 2015
• nejen nová výstavba, ale i rekonstrukce budov, rozdělení bytu na menší
• nájemní byty pro: a) pro vymezené osoby (seniory, sociálně a zdravotně ohrožené
občany)
b) pro jakékoliv fyzické osoby
• stabilní podmínky a dlouhodobá podpora
• vázací doba podmínek úvěru minimálně po dobu 10 let
• dokončení výstavby do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru
• splatnost až 30 let od podpisu úvěrové smlouvy
• výše úvěru do 70 % rozhodných výdajů
Program Výstavby nájemní domy
Senior Park - Medlov

investor: Senior Park, a.s.

výše úvěru: 37 mil. Kč

cílová skupina: vymezené osoby

počet bytů: 40
Jak pomáháme?
• Portál vznikl jako součást vládní
Koncepce o bydlení ČR do roku 2020
• byl spuštěn 16. ledna 2014
• snahou je soustředit rozsáhlé
informace o bydlení na jednom místě
• slouží jako informační pomocník
a rádce pro každého, kdo řeší problém
s bydlením.
• při každodenním hledání informací,
z pohledu nájemníka, majitele nebo
obce
• www.portalobydleni.cz
Novinka – sekce pro seniorské bydlení
• dle demografického výhledu EU do
roku 2060 bude 30% Evropanů patří
do věkové kategorie 65+
• populace stárne a ČR hrozí, že za
pouhých 20 let se polovina z
celkového počtu obyvatel stane
závislá na práci v produktivním věku
• proto se musí včas řešit seniorské
bydlení
• cílem Portálu je pomoci seniorům a
blízkým příbuzným orientovat se v
komplikovaných otázkách
souvisejících s bydlením
• www.portalobydleni.cz/seniori
Děkuji za pozornost
www.sfrb.cz
[email protected]
[email protected]
www.portalobydleni.cz
[email protected]

similar documents