Moře mírného pásu - Základní škola a Mateřská škola Lutín

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola
Lutín příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Dana Dostálová
Název:
EU_32_DOS_PR45_019
Téma:
Přírodověda 4. a 5. ročník
Ročník:
5.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
1.2.2013
Ověřeno:
12.2. 2013
Život v oceánech a mořích
• Většina povrchu Země - voda oceánů.
• na život v oceánech má vliv
* podnebí
* slanost vody
* hloubka
* teplo
* světlo
Živočichové a rostliny jsou na hladině, pod hladinou, v blízkosti pevnin. Mořský
břeh - mořské řasy, které produkují ve velkém kyslík
Hluboko v oceánu - je tma a chladno, jsou zde pouze živočichové, kteří se
přizpůsobili.
Moře subtropického a tropického
pásu
živočichové
* Celoročně vysoká teplota vody
* Zajímavé tvary a pestré barvy
živočichů i rostlin
Žraloci, delfíni, medůzy, chobotnice,
Koráli ---- korálové útesy / z odumřelých korálů /
Moře mírného pásu
Rybáři loví :
makrely, sledě a tresky
• nejbohatší loviště ryb
• menší množství druhů ryb, ale větší hejna
Moře polárního pásu
Největší savci na Zemi jsou ..
Živí se planktonem - drobné
rostliny a živočichové
velryby
V mořích a okolí žijí :
tučňáci
mrož
lachtan
Lední
medvěd
tuleň
Život v mořích bývá ohrožen Znečištěním
vody , jak ?
Dá se znečištění
vod zabránit ?
Anotace
Výklad a ověření učiva - Život v mořích, oceánech. Žáci poznávají
zvířata , potom se objeví jejich názvy. Texty prezentace lze využít i jako
zápis do sešitů.
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a
vzdělávání na všech typech ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní tvorbou autora.
Zdroje:
•
Literatura: Matyášek, Štiková, Trna, Přírodověda pro 5. ročník, Nová škola, Brno 2004
•
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=oce%C3%A1ny+a+mo%C5%99e+mapa&source=images&cd=&cad=rja&docid
=IFwp9Oxyd86TFM&tbnid=KxAa9BkYOKwRUM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.multiglot.eu%2F03.html&ei=y4YL
UbXHCIvXsgbA3oAY&psig=AFQjCNF0Q5J_y1dvh5ZQ-6H9zLAYqMUjyQ&ust=1359796299655426
•
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=chobotnice&source=images&cd=&cad=rja&docid=KqcnSOG2efvWM&tbnid=x8AoCbGwqOr3kM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.abicko.cz%2Fclanek%2Fprecti-sizabava%2F10105%2Fpredpovida-chobotnice-vysledkyzapasu.html&ei=AVANUaipD8bgtQaKwIGwBA&bvm=bv.41867550,d.Yms&psig=AFQjCNER7ZDoetC_zRa0W1GIqTC9oYWkg&ust=1359913345645147
•
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=kor%C3%A1ly&source=images&cd=&cad=rja&docid=TH5UtQzUDdoYxM&tbni
d=IbUgGFRHt_fjHM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fzive_more_koraly.chamroka.cz%2Fimages%2Fstranky%2Fkoraly_
015.htm&ei=llENUeugM43bsgaZ0IDwDg&bvm=bv.41867550,d.Yms&psig=AFQjCNH3Oo7cDpnX8CumnRSNZqKLGH
8nxg&ust=1359913751241451
•
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=delf%C3%ADni&source=images&cd=&cad=rja&docid=i2mKTuifcGbWM&tbnid=k48obF7jKezN7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Falik.idnes.cz%2Fna-prazdniny-za-delfiny0sp-%2Falik-alikoviny.asp%3Fc%3DA080703_163229_alikalikoviny_jtr&ei=uVMNUYSDHKKX1AXWnoHAAQ&bvm=bv.41867550,d.Yms&psig=AFQjCNFa6sCzuNGahHrMHti7t9_3D3FVQ&ust=1359914255146894
•
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=NUUIzpxtZZTFcM&tbnid=GggzDndHlirJaM:&ved
=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fakadia.webnode.cz%2Fkraniosakralniterapie%2F&ei=H5kSUcfrIsTmswbhtIGIAg&psig=AFQjCNGs908ZxdN_IdbEsdBNM5HRXGQo_Q&ust=136025974362
0833
•
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=makrela+obecn%C3%A1&source=images&cd=&cad=rja&docid=n5chQb3rLAQ
uOM&tbnid=pW0JEp-bAZkzfM:&ved=&url=http%3A%2F%2Frs.rybolov-norsko.cz%2Fdruhyryb&ei=dpsSUe2YEIiPtQbD_oGwBg&bvm=bv.41934586,d.Yms&psig=AFQjCNGrhjoeVA4_hQdiM1MBJjxTIxXJVg&ust
=1360260342607085
•
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=sle%C4%8F+obecn%C3%BD&source=images&cd=&cad=rja&docid=t5zfZQ0J
N21TnM&tbnid=Lbqco8Dy3Ret_M:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.zsvetrni.cz%2Fevyuka%2Fryby%2Fslides%2Fsl
e%25C4%258F%2520obecn%25C3%25BD.html&ei=G6kSUZSvNYeitAbsxoCwCA&psig=AFQjCNGZ6pWMqg0uruZXgrSfneZlcGK1g&ust=1360263836251869
• http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=tresky&source=images&cd=&cad=rja&docid=igkACNa6EzZOjM&tbnid=pBI6R8O_
8U2tpM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fmobil.idnes.cz%2Ftreska-spolkla-nokii-mobil-fungoval-jeste-po-tydnu-f86%2Fmob_tech.aspx%3Fc%3DA090303_172507_mob_tech_apo&ei=2KsSUfy_OIrHsgaL3oHwAg&psig=AFQjCNGGej4gF
GbY2b4riwcWYmnJKupYNA&ust=1360264537423075
• http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=velryby&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z5NvW5FSlswOVM&tbnid=bZ7myk
qNBmDGuM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fcestovani%2Fexotika%2F217648-z-dzungle-do-pousteaneb-opojny-koktejl-jmenem-madagaskar.html&ei=JrASUfWtNs3LtAbA9YC4Bg&psig=AFQjCNFgYm3YvtIYthVVRSOAgDXuqJ5tA&ust=1360265639196628
• ˇhttp://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=tu%C4%8D%C5%88%C3%A1ci&source=images&cd=&cad=rja&docid=sD0gl6s1myNfM&tbnid=whLZKHnV4uqBBM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.antarktidaweb.estranky.cz%2Ffotoalbum%2
Ftucnaci%2Fhromadny-seskok-tucnakubrylovych.html&ei=P7QSUYqoIcLJtQaU44GgAw&psig=AFQjCNEiElYQNyYB9_G-zHJ6Y_m8xz4tw&ust=1360266688099344
• http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=pol%C3%A1rn%C3%AD+p%C3%A1s+lachtani%2Ctuleni%2C+mro%C5%BEi+&s
ource=images&cd=&cad=rja&docid=VsRXy5des6gkM&tbnid=6fBnEnToZxqcEM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fdumy.cz%2Fmaterialy%2Fstahnoutmaterial%3Ffile%3D33719&ei=0rUSUYvzMoXMswbakIHgCQ&psig=AFQjCNFRoXcG3GJuwzCtB5Zk_v3ZTXXBA&ust=1360267091535528
• http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=%2Ctuleni%2C+mro%C5%BEi+&source=images&cd=&cad=rja&docid=L0CRwpt7
G-k_EM&tbnid=0VX35xhLWkhlsM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fzpravy.idnes.cz%2Farktida-letos-tala-mene-lednimedvedy-presto-ceka-boj-o-preziti-p7m%2Fzahranicni.aspx%3Fc%3DA090918_150043_vedatech_abr&ei=ELcSUeOtFczLswbA94GAAQ&psig=AFQjCNFb8Ory
n98iMBj5ymO2vpR9Xn6pMg&ust=1360267409199303

similar documents