Pavel Svěrák - Volksbank

Report
NOVÉ ŠANCE PŘI FINANCOVÁNÍ
EXPORTU
Pavel Svěrák
Head Export & Trade Finance
Praha 30.10. 2012
1
Rozšíření portfolia klientů
• Volksbank CZ, a.s. - univerzální obchodní banka,
aktivní na českém trhu od roku 1993 s pevnou pozici
v segmentu středních a malých podniků.
• Nový silný vlastník Sberbank umožňuje rozšíření
portfolia klientů o velké české firmy a nadnárodní
korporace.
• Synergický efekt – každá 3. firma v RF klientem
Sberbank.
• 1. místo v objemu TF operací v Rusku.
• Portfolio SBB TF v r. 2010 – USD 4,7 mld., 2011
USD 7,3 mld. a za 9M 2012 USD 9 mld.
2
SUPPLY CHAIN FINANCE
Agent
Agent
Switzerland
Czech Rep.
Importer
Switzerland
Russia
Product
Czech Rep. Russia
Exporter
Importer
Product
Exporter
3
Produkty exportního financování
• Dodavatelský úvěr
• Odběratelský úvěr
• Úvěr na financování investic českých právnických
osob do zahraničí
• Bankovní záruky
- Bid bond
- Advance payment guarantee
- Performance bond
- Retention bond, Warranty bond
• Předexportní úvěr
4
Něco navíc…
• Umíme zabezpečit i financování obchodů formou
dokumentárních akreditivů vystavených Sberbank
nebo její dceřinou společností.
• Akreditivy jsou potvrzené Volksbank a následně
profinancovány až do 5 let let bez pojištění EGAP.
• Připravujeme možnost profinancování místních
nákladů nad rámec Consensu OECD
• možnost financování v RUB pro ruské importéry.
• Společné financování českých a ruských dodávek s
pojištěním EGAP a EXIAR.
5
Konzultace pro české exportéry
• Doporučujeme, aby byla banka zapojena do
obchodní transakce již v počáteční fázi.
• Při účasti českého vývozce ve výběrovém řízení:
- poradí při formulaci platebních podmínek
- vystaví bid bond
- navrhne optimální způsob financování
• V průběhu uzavírání kontraktu radí:
- jak strukturovat platební podmínky
- jaké použít dodací podmínky
• Plníme roli konzultanta.
6
KONTAKTUJTE NÁS
Rádi Vám poradíme
Mobil:
Tel.:
E-mail:
Pavel Svěrák
+420 602 383 341
+420 234 706 941
Lucie Nováková
+420 734 287 661
+420 543 525 681
[email protected]
[email protected]
Volksbank CZ
Na Pankráci 129
140 00 Praha 4
www.volksbank.cz
7
Děkujeme za Vaši pozornost!
8

similar documents