6._Akt._stav_registru_J._Dohnal_R._Zemanek

Report
Aktuální stav registru
obyvatel aneb Cesta je
dlouhá, ale cíl je na dohled
Jiří Dohnal, Roman Zemánek
29.2.2012
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
1
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
2
Zapojení ICZ a.s. do tvorby
základních registrů (+)
► Základní registr právnických osob (ROS)
ICZ subdodavatel firmy Adastra.
• Webové služby
• Bezpečnost projektu
► Základní registr obyvatel (ROB)
ICZ dodavatel
smlouva 15.7.2011,
► Úprava Registru živnostenského podnikání
(RŽP poskytuje referenční údaje do ROS),
ICZ dodavatel
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
3
Zapojení ICZ a.s. do tvorby
základních registrů (-)
► Cizinecký informační systém
ICZ dodavatel CIS
• Zpracována a akceptována 1. etapa (analýzy)
• Není smluvně zajištěna 2. etapa (realizace)
► Centrální registr řidičů
ICZ dodavatel CRŘ
• Zpracována analýza
• Dokončuje se smlouva na realizaci
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
4
ROB v prostředí ISZR
referenční vazby mezi ZR
RPP
ROB
ROS
RUIAN
ORG
interní rozhraní ISZR
ISZR
externí rozhraní ISZR
EO
EOP
ECD
UFO
CIS
ISDS
vazby přes AIFO mezi AIS
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz www.i.cz
ROB - EDITOŘI
► Primární:
● evidence obyvatel (IS EO)
● cizinecký informační systém (CIS)
• UFO – v rámci CIS ? Potřeba pro:
– ČSSZ
– VZP
– Obchodní rejstřík …
► sekundární:
● evidence občanských průkazů
● evidence cestovních dokladů,
● datové schránky
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
6
ROB - Uživatelé
Zákon o základních registrech - č. 111/2009 Sb.
§5 (3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v
základním registru nebo je do něj zapisuje výhradně
prostřednictvím agendového informačního systému; jeho
přístup k údajům je zajišťován službou informačního
systému základních registrů.
● Není přímý přístup do ROB
● Není dovoleno ani nemá smysl vytvářet „lokální
ROB“
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
7
Procesy vyvolané vznikem ROB
► Nutné úpravy IS, které obsahují údaje o
fyzických osobách
● Harmonogram obsažen v nařízení vlády 12.5.2011
● Hlavní změny: nové komunikační rozhraní, zavedení
AIFO, existence příznaku „nesprávný údaj“ a proces
jeho nápravy, zrušení komunikace mezi AIS veřejné
moci napřímo)
► Vyčištění údajů v IS veřejné moci
● (obyvatelé, IČ, adresy, přístupová práva agend …)
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
8
Změna komunikace agend
ROB
ROS
RPP
RÚIAN
ISZR
ORG
CRŘ
ISEO
dnes
DOKUMENT |
(příklad)
CIS
Od 1.7.2012
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
Stav tvorby ROB
► HW a základní SW dodán a nainstalován
● cluster
● datové centrum zajistil zhotovitel
► Předána aplikace
► Aplikace otestována v jednotném prostředí
základních registrů
► ROB naplněn daty (produkční prostředí):
● IS EO, IS OP, IS CD
● CIS
● IS DS (v procesu)
Zatím pouze jednorázové naplnění, aktualizace je v řešení.
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
10
Prvotní naplnění ROB (dávkové)
1.
2.
3.
4.
5.
ÚOOÚ vygeneroval sadu AIFO pro ISEO
MV přiřadilo každému obyvateli AIFOISEO a IDO
MV předalo ÚOOÚ soubor AIFOISEO, IDO
ÚOOÚ převedl AIFOISEO na AIFOROB a připojil IDO
MV vytvořilo soubor IDO, příjmení, jméno, datum a
místo narození …
6. ICZ sehrálo soubory ad 4 a ad 5
Čísla OP a pasů dohrána obdobně.
Stejný postup použit i pro data z Cizineckého IS
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
11
Několik čísel (data z IS EO):
počet
odmítnutých
záznamů
417
270
2
314
27
409
1 480
údaj
jméno
příjmení
adresa pobytu
doručovací adresa
datum narození
občanství
doklad
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
12
Několik čísel (data z CIS):
počet
odmítnutých
záznamů
290
493
302
2
20
206
1 337
údaj
jméno
příjmení
adresa pobytu
doručovací adresa
občanství
doklad
doklad
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
13
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
14
Děkuji za vaši pozornost
[email protected]
[email protected]
DOKUMENT |
DŮVĚRNOST |
www.i.cz
15

similar documents