zde - AC Education

Report
Název projektu:
Všechno v mém životě souvisí
„MINIPODNIKY“
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.00/54.0041
PERSONALISTIKA
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Jedná se o oblast procesů v podniku, která se zabývá
řízením a rozvojem lidských zdrojů.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Personalistika sestává ze tří oblastí:
 personální administrativa
 platy a mzdy
 řízená lidských zdrojů
PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVA
- pracovněprávní vztahy v podobě smluv,
- osobní spisy zaměstnanců,
- nároky zaměstnanců,
- povinnosti vůči státu vyplývající z pracovněprávních vztahů.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Personalistika sestává ze tří oblastí:
 personální administrativa
 platy a mzdy
 řízená lidských zdrojů
PLATY A MZDY
- systém odměňování pracovníků,
- evidence mezd,
- motivační složky,
- pracovní doba a evidence odpracované doby,
- mzdové účetnictví.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Personalistika sestává ze tří oblastí:
 personální administrativa
 platy a mzdy
 řízená lidských zdrojů
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
- systematizace a popis pracovních míst,
- vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace,
- evidence zaměstnanců,
- sociální programy a benefity.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Optimální rozložení osob a pracovních pozic za účelem co
nejefektivnějšího dosahování plánovaných cílů podniku.
Počet zaměstnanců a jejich role v podniku vycházejí z
podnikatelského záměru.
Role zaměstnanců v podniku určují konkrétní pracovní místa.
- pozice ve firmě,
- jasně daný účel, předmět činnosti, organizační vztahy, pravomoci a
odpovědnost,
- kvalifikační předpoklady.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Vymezuje konkrétní pracovní místo a je jednou z hlavních činností
personalistů.
Popis pracovního místa obsahuje:
- název pracovního místa,
- účel pracovního místa (činnosti, úkoly, pravomoci a odpovědnost),
- zařazení v organizační struktuře (vztahy podřízenosti a nadřízenosti),
- specifikaci požadavků na pracovní místo (kvalifikační, osobnostní a jiné),
- pracovní podmínky (místo výkonu práce, bezpečnost práce, benefity).
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Výběr nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici.
Metody výběru zaměstnanců:
- životopis a motivační dopis,
- vstupní pohovor,
- vstupní testy,
- reference z předchozího zaměstnání.
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
Jedná se o pracovní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Podle druhu práce a její časové náročnosti rozlišujeme tři typy
smluv / dohod:
 Pracovní smlouva
 Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
 Dohoda o provedení práce (DPP)
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601
DĚKUJI ZA POZORNOST
Všechno
v mém životě
souvisí
AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | [email protected] | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601

similar documents