Elektrobus - Incheba Expo Praha

Report
Company
LOGO
Praha 16.11.2012
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
Ing. Roman Kadlučka, PhD.
Ing. Radoslav Hanzelka
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Základní podněty projektu
•
•
•
•
•
•
EKOLOGIČNOST DOPRAVY – NUTNOST DOBY
ORIENTACE NA POHONY NEZÁVISLÉ NA ROPĚ – PERSPEKTIVA
ELEKTROPOHONŮ
ZKUŠENOSTI SE STAVBOU A PROVOZEM TROLEJBUSŮ
MOŽNOST VYUŽITÍ MODIFIKOVANÝCH AGREGÁTŮ Z TROLEJBUSŮ
PRUDKÝ ROZVOJ ELEKTROPOHONŮ U OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ =
VÝVOJ SOUVISEJÍCÍCH KOMPONENTŮ (např. BATERIE)
SCHÁZEJÍCÍ ADEKVÁTNÍ NABÍDKA ELEKTROBUSŮ NA TRHU
•
ROZHODNUTÍ O VÝVOJI A VÝROBĚ ELEKTROBUSU
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Praktické nasazení v provozu
Dojezd na jedno nabití:
cca 140 km, při max. vybití baterie na 30%
(nemá vliv na počet nabíjecích cyklů).
Max. dojezd prázdného vozidla:
250 km (170 kWh).
Nasazení na většinu celodenních linek předpokládá
možnost rychlonabíjení → přestávka min. 20 min. na
konečné stanici vybavené rychlonabíjecím stojanem.
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Nasazení 4 eBUS:
Linka č. 38 (2ks)
 192 km
 173 km
Linka č. 22 (2ks)
 188 km
 161 km
Ø 178 km / den
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Základní technické údaje
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Základní technické údaje
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Rozmístění hlavních agregátů
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Elektrovýzbroj – Trakční měnič SBE 10
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Elektrovýzbroj – Trakční měnič SBE 10
Parametry trakčního měniče SBE 10:
• Napětí trakční baterie
50 - 750 Vdc
• Výkon motoru
80 - 140 kW
• Výstupní napětí
0 – 425 Vac, 0 – 200 Hz
• Pomalý nabíječ
vstup 3×400 Vac, 32 A
výstup 0 - 750 Vdc, 35A
• Rychlo-nabíječ
vstup 3×400 Vac, 250 A
výstup 0 - 720 Vdc, 275A
• Chlazení
kapalinové
• Komunikační rozhraní
CAN
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Nabíječ palubní sítě PMB 41
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Nabíječ palubní sítě PMB 41
Parametry nabíječe PMB 41:
• Jmenovité napětí vstupní
• Rozsah vstupního napětí
• Jmenovité napětí výstupní
• Jmenovitý proud výstupní
• Omezení výstupního proudu
• Chlazení
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
600 Vdc
380 – 780 Vdc
26,8 Vdc (nastavitelné )
80 A
100 A
vzduchové nucené
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Měnič pomocných pohonů PME 80
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Měnič pomocných pohonů PME 80
Parametry měniče pomocných pohonů PME 80:
• Jmenovité napětí vstupní
600 Vdc
• Rozsah vstupního napětí
400 – 750 Vdc
• Jmenovité napětí výstupní I a II
3× 0 - 400 Vac
• Jmenovitý proud výstupní I
6,5 Aef
• Omezení výstupního proudu I
7,5 Aef
• Jmenovitý proud výstupní II
4,0 Aef
• Omezení výstupního proudu II
5,0 Aef
• Frekvence výstupu
0 - 100 Hz nastavitelná
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Trakční baterie
Pohled
na zapojení
trakčních
baterií
a trakční
motor
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Trakční baterie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Typ článků LiFeYPO4
Trakční napětí 600V DC
Celková energie 170 kWh
Spotřeba 0,931 kWh/km dle SORT2
Městský dojezd na jedno nabití 140 km při vybití max. do 30% energie
Životnost min. 3000 nabíjecích cyklů
Účinnost 98 - 99%
Hmotnost baterií 1700kg
Doba nabíjení z 30% do 100% energie:
- z 32A/400V zásuvky – 7 hodin
- z 250A/400V zásuvky – 60 minut
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Trakční baterie
Bateriový
kontejner s
manipulačním
vozíkem
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Trakční baterie
Zásuvky pro
nabíjení
vlevo
250A/400V,
vpravo
32A/400V
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Trakční baterie
Přístrojová deska řidiče
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Nabíjení
Standardní nabíjení
– proudem 32 A, vybalancování všech článků - delší doba (7 hod.).
Rychlonabíjení
– proudem až 250 A, až 92 – 95% kapacity (do 1 hod., až 2,3
kWh/min.).
(tři „rychlonabíjecí“ cykly po 20 min. = dvojnásobný denní dojezd)
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Nabíjení
Nabíjení se provádí u nabíjecích rozvaděčů:
• Plně vybavené rozvaděče pro rychlé i standardní nabíjení
• Rozvaděč pro standardní nabíjení
• Přenosný rozvaděč pro standardní nabíjení – umožňuje
nabíjení ze zásuvky 3x400 V – 32 A.
Podmínky pro rozvaděče:
standardní 3x400 V – 32 A; rychlo = trafo 22 kV/4 kV.
Bezpečnost při nabíjení:
kontrola spojení ochr. vodiče, řidič proškolený dle vyhlášky
50/1978 Sb. - §4.
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Topení
Nezávislé naftové topení
• je použito jako hlavní topení pro vytápění vozidla.
Elektrický bojler
• je napájen pouze z nabíjecích zásuvek a umožňuje předtápění
vozidla a prostoru baterií v době nabíjení
Odpadní teplo z trakčního motoru a trakčního měniče
• slouží v tuto chvíli jen pro vytápění zadního prostoru
elektrobusu. Pro další vozy je připravena inovace.
…Opčně je možné instalovat plynové topení.
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Praktické nasazení v provozu
Výsledky získané na lince č. 38 (MHD Ostrava)
V provozu s cestujícími za rok 2011,2012:
Denní proběh 175 km
(ráno 75 km, odpoledne 100 km)
Nabíjení:
• po ranní části klesne nabití ze 100 % na cca 68 %
→ nabíjení - 100 A, cca 1-1,1 hod.→ 95% stav,
• po odpolední části klesne nabití na 48% → nabíjení
proudem 32 A, cca 5 hod. do 100% nabití.
Průměrná spotřeba:
0,89 kWh/km (0,83 – 0,94 kWh/km).
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Srovnávací kalkulace nákladů – výchozí údaje
Pořizovací cena:
elektrobus
autobus
trolejbus
8 500 tis. Kč
5 000 tis. Kč
9 700 tis. Kč
Životnost vozidla:
Proběh za dobu životnosti:
Životnost baterie
Cena baterie
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
12 let
800 tis. km
400 tis. Km
2 000 tis. Kč
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Srovnávací kalkulace nákladů
Elektrobus 10,5 m
Autobus 10,5 m
Trolejbus 12 m *
Kč/vozkm
Kč/vozkm
Kč/vozkm
32,84
33,66
41,91
1,89
9,75
3,39
5,17 *
(v záruce 2,17)
5,67
12,09
0,08
0,06
2,42
13,125
6,25
7,10
Odpisy DC - napájení, nabíjecí zařízení, měnírna, kabeláž, vrchního vedení
0,64
0,01
2,03
Ostatní FN (mzdy řidičů + OON, včetně SP a ZP)
11,93
11,93
14,88
Položka kalkulačního vzorce
(k 31.5.2012)
Úplné vlastní náklady (v DP Ostrava)
z toho:
Trakční zdroje (cena el. energie, nafty)
Opravy a udržování DP ( * - odborný odhad)
Opravy a udržování DC (vč. nabíjení)
Odpisy DP (vče. druhých AKU)
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Životní prostředí - EMISE
SO2
NOx
CO
CO2
prach
Autobus, diesel (EURO 3)
[g/km]
1,07
23,6
4,58
1,20
0,47
Za dobu životnosti vozidla:
Elektrobus*
[g/km]
0
0
0
0
0
24,7 t škodlivin
(z toho 960 kg CO2).
*bez naftového nebo plynového topení
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Životní prostředí - HLUK
Hluk - podle metodiky EHK 51:
Autobus
Elektrobus
78 – 80 dB
72 dB
ELEKTROBUSY UMOŽŇUJÍ EFEKTIVNÍ
SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE!
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Budoucnost
Zelená Ostrava - Poruba
Návrh napojení elektrobusové dopravy na páteřní
tramvajovou linku (Slovan - Park & Ride Globus)
Park & Ride
Globus
Křižovatka Slovan
Nabíjecí základna
elektrobusů
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Budoucnost
Rychlo dobíjení na konečných stanicích elektrobusů
Kontaktní dobíjení (systém Vídeň)
Bezkontaktní dobíjení (Wireless Advance Vehicle Electrification)
pro větší dojezd a menší mrtvou hmotnost.
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Budoucnost
Požadavky na nový elektrobus:
 dojezd 250 km na 1 nabití
 statistická obsaditelnost 70 míst
 nízkopodlažnost
 ekonomická návratnost
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Závěr
• Elektrobus je ve srovnání s ostatními
dopravními prostředky :
- efektivní
- ekologický
- omezující faktor – dojezd (výběr vhodných linek, rychlonabíjecí stanice)
• Vývoj dalších typů elektrobusů
• Podpora:
stát – dotace, daně
distributoři el. energie – vhodné podmínky,
tarify, dotační podpora
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz
Company
LOGO
Děkujeme za pozornost…
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Czech Republic
www.company.com
www.dpo.cz

similar documents