stáhnout soubor - ZŠ Schulzovy sady

Report
Autor: Jana Paulusová Fišerová
Datum: 25.04.2012
Ročník: 6. ROČNÍK
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor / předmět: Hudební výchova
Tematický okruh: Národní divadlo
Téma: Národní divadlo
Autorství: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana
Paulusová Fišerová, fotografie – archiv autorky
Použitá literatura: Wikipedia – otevřená encyklopedie
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
http://www.google.cz/imgres?q=n%C3%A1rodn%C3%AD+divadlo&hl=cs&biw
=1600&bih=775&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Mro616pBwtFh_M:&imgrefurl
Dobová fotografie ze 16.8.1868 zachycuje slavnosti položení základních kamenů, volné dílo


Původně měl být dovezen základní kámen jen a pouze z hory Řípu, byly však
dodány kameny i z následujících míst: Blaník, Radhošť, Vyšehrad (skála), Hostýn,
Žižkov, Svatobor u Sušice, Branka na Dobeníně u Náchoda, Boubín, Zlatý kůň u
Tmaně (Červený lom), Trocnov, Prácheň u Horažďovic, Čerchov, Buchlov, Lipník,
Helfštýn, Doudleby, zřícenina Podlažického kláštera u Chrasti, Záhlinice. Z
Podivína navíc došla cihla uhnětená z hlíny a vody ze studánky, u které křtil sv.
Cyril.
První kámen došel z Radhoště 5. května 1868[4], z Řípu a
Žižkova 11. května, z Blaníku 13. května. Dne 16. května se
konala veřejná slavnost pokládání základního kamene (spíše
kamenů) za veliké účasti lidu – odhaduje se přítomnost asi
100 až 150 tisíc lidí. Večerní slavnostní premiéry Libuše se
zúčastnili pouze vybraní hosté.

http://www.poklad.cz/vyletni-trasy/na-horu-rip
Josef Schulz
- pokračuje v obnově
http://www.archiweb.cz/Image/zpravy/2010-01/zitek.jpg
Zdroj: ČTK
Požár byl pochopen jako „celonárodní
katastrofa“ a vyvolal obrovské odhodlání pro
nové sbírky: za 47 dní byl vybrán milion
zlatých. Budovu po požáru dokončil prof.
arch. Josef Schulz. Obnovené divadlo bylo
otevřeno
18. listopadu 1883
opět představením
Smetanovy Libuše.
http://www.cojeco.cz/obrazek.php?cesta=http://www.coje
co.cz/Attach//photos/pers395310dd21386.jpg
František Ženíšek
První opona
Vojtěch Hynais
Josef Václav Myslbek
Mikoláš Aleš
Druhá opona
Malíř12 lunet cyklu Vlast
Interiér ND
http://www.zlatemince.cz/CRM_130_Vyroci_otevreni_Nar
odniho_divadla.htm
{{Information |description={{cs|Národní divadlo,
interiér}} |date= 2011 |author=Dezidor
|source={{own}} |permission= |other_versions=
|other_fields= }} =={{int:license-header}}==
{{self|cc-by-3.0}} Category:Files by User:Dezidor
http://www.pozitivni-noviny.cz


výzdoba interiéru Národního divadla
„Zpěvohra“ a „Činohra“ na bočním
portálu fasády
{{Information
|Description={{en|1=
Portrait of Josef
Václav Myslbek (under
the picture, he is
incorrectly referred to
as "Jan Václav
Myslbek"), Czech
sculptor.}}
|Source=[http://archi
v.ucl.cas.cz/index.ph
p?path=HumL/25.18
83
Divadlo je 26 m vysoké. Velice dobrá akustika a
slyšitelnost i v nejsvrchnějších patrech. Nad
hledištěm visí dvě tuny těžký lustr o šířce 3 metry a
délce 5,5 metrů, který má 260 lampiček. Opravuje
se v půdním prostoru, kam se dle potřeby vysune.
Mezi jevištěm a hledištěm jsou 3 opony. Železná
opona pro případ požáru, druhá opona namalována
V. Hynaisem oslavuje obětavost českého národa při
budování Národního divadla a třetí opona je
červená, sametová a roztahuje se ručně. Nad
oponami lze spatřit nápis „Národ sobě“, který
vystihuje spolu s Hynaisovou oponou občany, kteří
darovali peníze na výstavbu budovy.

http://www.pragap.com/fotografie/narodni_divadl
o_praha_opona_hlediste.jpg
KONEC PREZENTACE
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents