Hypoteční úvěry - Střední škola živnostenská Sokolov

Report
Název projektu
Moderní škola
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0526
Název aktivity
Aktivita VI/2 – Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a
dovedností v oblasti finanční gramotnosti
Název vzdělávacího materiálu
Hypoteční úvěry
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_62_INOVACE_04_13
Jméno autora
Ing. Jana Provázková
Název školy
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Finanční instituce a jejich produkty
Hypoteční úvěry
Charakteristika
- je to úvěr poskytnutý na nemovitost a
musí být zajištěný zástavním právem
na nemovitost
- může být účelový nebo neúčelový
- účelem je koupě, stavba nebo
rekonstrukce nemovitosti
- bez účelu = americká hypotéka
(lze si půjčit na cokoliv, ale ručí se
nemovitostí)
Žadatel
- zletilý (dospělý) občan ČR
- cizinec s trvalým pobytem
- schopen splácet úvěr – doložit např.
potvrzením o výši příjmu
- roli hraje i věk (banky mají stanovenu
hranici maximálního věku, do kterého
lze hypotéku splácet
Požadované dokumenty
- Doklad o výši příjmů
- Úřední odhad (ocenění) nemovitosti,
kterou budeme ručit
- Výpis z katastru nemovitostí
o vlastnictví a zanesení zástavního
práva
- Doklad o pojištění zastavované
nemovitosti
a) v případě koupi nemovitosti
- kupní smlouva
- výpis z katastru – kdo je vlastník,
zda nemovitost existuje, věcné
břemeno
b) v případě stavby či rekonstrukce
- stavební povolení
- projektová dokumentace
- rozpočet stavby
- výpis z katastru o existenci a
vlastnictví nemovitosti
Čerpání hypotečního úvěru
- bezhotovostně
- jednorázově
- postupně
Způsob splácení
- anuitní – po celou se splácí stále stejná
částka
- progresivní – zpočátku nižší splátky, které
se v průběhu let zvyšují
- degresivní – zpočátku vyšší částky, které
se postupně snižují
- doba splatnosti úvěru se pohybuje od
5 do 45 let
Odpočet z daní
- od základu daně z příjmu fyzických osob
se odečte částka, která se rovná úrokům
zaplaceným ve zdaňovacím období
z hypotečního úvěru poskytnutého bankou
na bytové potřeby
(zákon o dani z příjmu fyzických osob,
číslo 586/1992 Sb., část první, § 15, odstavec 3)
Zdroje:
Finance, cz.: Abeceda hypoték. Finance, cz. [online]. [cit. 2013-09-04].
Dostupné z: http://www.finance.cz/bydleni/hypoteky/abeceda-hypotek/
Business.center: Zákon o daních z příjmů. Business.center [online].
1998 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo
/zakony/dprij/cast1.aspx
Vypracovala:
Ing. Jana Provázková

similar documents