Akciová společnost – charakteristika

Report
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0199
Označení: VY_32_INOVACE_UCE_SA_1_02
Sada: 1
Ověření ve výuce: 3. 10. 2012
Třída: 4.B
Datum: 27. 9. 2012
Akciová společnost - charakteristika
Předmět:
Účetnictví
Tematická oblast: Právní formy podnikání – odlišnosti v účtování
Ročník:
4. ročník
Anotace:
Výklad základního kapitálu a. s. a postavení
společníků ověřen kontrolními otázkami
Jméno autora (vč. titulu): Ing. Hana Samcová
Škola – adresa: OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615
Obchodní kapitálová společnost
Základní kapitál je podložen vydáním
majetkových cenných papírů – akcií.
Souhrn nominálních hodnot akcií tvoří
hodnotu základního kapitálu a. s.
Povinná minimální výše základního kapitálu
ObchZ § 162/3
mailto:http://business.center.cz/business/pravo/zakon
y/obchzak/
Doplňte:
Bez veřejné nabídky akcií:
………...Kč
S veřejnou nabídkou akcií:
………...Kč
Povinná minimální výše základního kapitálu
ObchZ § 162/3
mailto:http://business.center.cz/business/pravo/zakon
y/obchzak/
Bez veřejné nabídky akcií:
2 000 000,- Kč
S veřejnou nabídkou akcií:
20 000 000,- Kč
Fyzické i právnické osoby
ObchZ § 162/1
mailto:http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/
Maximální počet společníků:
Minimální počet společníků
Fyzické i právnické osoby
ObchZ § 162/1
Maximální počet společníků:
není stanoven
Minimální počet společníků
Jediný zakladatel (pouze právnická osoba).
Dva a více zakladatelů (fyzické i právnické osoby).
Založení
a) uzavření zakladatelské smlouvy
(v případě více než 1 společníka)
a) sepsání zakladatelské listiny
(v případě 1 společníka)
Vznik = den zápisu do Obchodního rejstříku
Podmínky vzniku:
1.
Upisovatelé upsali celou výši základního kapitálu
2.
Je splaceno
a) minimálně 30 % nominální hodnoty všech akcií, které
se splácí v penězích
b) celé emisní ážio
c) veškeré nepeněžité vklady
ObchZ § 184 - 201
mailto:http://business.center.cz/business/pravo/zak
Nejvyšším orgánem společnosti je
Statutárním orgánem společnosti je
Další orgány
ObchZ § 184 - 201
mailto:http://business.center.cz/business/pravo/zak
Nejvyšším orgánem společnosti je
valná hromada, tj. shromáždění všech společníků
Statutárním orgánem společnosti je
představenstvo
Další orgány
dozorčí rada
Povinná minimální výše základního
kapitálu bez veřejné nabídky akcií
Maximální počet společníků
Nejvyšším orgánem společnosti je
Dokument při založení v případě
více než 1 společníka
Povinná minimální výše základního
kapitálu bez veřejné nabídky akcií
Maximální počet společníků
Nejvyšším orgánem společnosti je
Dokument při založení v případě
více než 1 společníka
2 000 000,- Kč
není stanoven
valná hromada
zakladatelská smlouva
1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy
a veřejnost. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing.
– vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-87237-47-2
2) http://business.center.cz/business/pravo/zakony
3) http://portal.justice.cz
4) www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xls/platna_legislativa_ucetni_
standardy_75927.html
5) Účtová osnova, České účetní standardy – postupy účtování pro
podnikatele : ANAG. 2012. ISBN 978-80-7263-729-4
6) Obchodní zákoník a předpisy související : ANAG. 2012. ISBN 978-807263-720-1

similar documents