Systemy odwadniaj*co * nawadniaj*ce cz.II * tereny zurbanizowane

Report
Opracowanie: dr inż. Dariusz Andraka
Katedra Systemów Inżynierii Środowiska



jest to zwykle plastikowa
skrzynka, którą umieszcza się w
centralnym miejscu ogrodu (ale
tak, by była niewidoczna najlepiej na rabacie);
do skrzynki doprowadza się rurę od ujęcia wody, a wewnątrz
montuje rozdzielacz z wylotami (przyłączami) do
poszczególnych sekcji
każdą sekcję podłącza się do rozdzielacza elektrozaworem,
który będzie się otwierał lub zamykał pod wpływem impulsu
elektrycznego wysyłanego ze sterownika - dlatego do
studzienki musi być też doprowadzony przewód elektryczny


Poszczególne części systemu łączy się rurami z
tworzywa sztucznego w linie nawadniające. Stosuje się
do tego elastyczne rury polietylenowe w ciemnym
kolorze - by nie rozwijały się w nich glony. Rury mają
grubość ścianek 2-3 mm i średnicę zewnętrzną 16, 20,
25, 32, 40 lub 50 mm; średnicę tę dobiera się do
długości linii i liczby zamontowanych na niej końcówek
zraszających.
Rury i końcówki rozkłada się na powierzchni gruntu
zgodnie z projektem i poszczególne odcinki skręca się
specjalnymi złączkami. Po połączeniu ich w całość,
próbnym podlewaniu i ewentualnej korekcie przebiegu
linii nawadniających wykopuje się rowki na instalację;
powinny mieć głębokość 30-40 cm i szerokość 30 cm.
Rury zakopuje się w nich bez żadnych podsypek ze
żwiru czy z piasku
aby nie zniszczyć istniejącego
trawnika, darń wycinamy i odkładamy
na bok wykopu



rodzaje końcówek dobiera się do nasadzeń
na jednej linii nawadniającej montuje się tylko
jeden rodzaj końcówek: albo zraszacze wynurzalne
bądź niewynurzalne; albo mikrozraszacze, albo
linię kroplującą.
ważne!: przed zamontowaniem końcówek należy
przepłukać wszystkie ciągi, aby nie zanieczyścić
piaskiem delikatnych końcówek instalacji
linia kroplująca
zraszacze
statyczne z
wymiennymi
końcówkami
zraszacze
obrotowe
mikrozraszacz



Jest to urządzenie elektroniczne, w którym programuje
się godziny włączania i wyłączania poszczególnych
sekcji systemu (otwarcia lub zamknięcia elektrozaworów).
Sterownik można umieścić na ścianie domu - zarówno
na zewnątrz budynku, jak i w środku, na przykład w
kuchni. Może być zasilany prądem z sieci lub baterii.
Niezależnie od zaprogramowanych godzin podlewania
można wybrane sekcje lub cały system włączyć ręcznie
poza ustaloną porą. Skorzystanie z tej funkcji
sterownika
nie
wymaga
potem
ponownego
programowania - będzie działał zgodnie z zapisanym
wcześniej ustawieniem.


Jest to urządzenie elektroniczne, które blokuje
włączanie się systemu podlewania, kiedy pada
(albo niedawno padał) deszcz. Czujnik nie reaguje
na pierwsze krople deszczu, lecz dopiero gdy
spadnie od 3 do 25 mm.
Aby po deszczu system ponownie zaczął działać,
wilgoć z czujnika musi odparować


Steruje działaniem systemu według stopnia nasycenia
gleby wodą.
W przydomowych ogrodach częściej stosuje się
czujniki deszczu

Stosujemy w celu odwodnienia instalacji na okres zimowy. Ponieważ są one
używane przy grawitacyjnym sposobie odwadniania, instalujemy je w
najniższych punktach terenu. W zależności od ukształtowania terenu i jego
wielkości, punkty spustowe projektujemy osobno dla każdej sekcji lub jeden
zbiorczy dla całego systemu.
Punkt taki składa się z zaworu kulowego
umieszczonego na końcu rury wprowadzonego do
studzienki. W studzience należy wykonać podsypkę
żwirową ułatwiającą filtrację wody, której grubość
zależy od rodzaju gruntu w podłożu. W przypadku
gruntów lekkich (piaszczystych) wystarczająca
będzie ok. 10 cm warstwa zapobiegająca
zamulaniu studzienki. W przypadku gruntów
cięższych grubość podsypki powinna umożliwiać
przejęcie ilość wody skierowanej do danej
studzienki.

Innym sposobem na grawitacyjne
odwadnianie instalacji jest zastosowanie
zaworów płuczących. Montaż tych
zaworów nie wymaga stosowania
studzienek, ponieważ są to zawory
automatyczne, które zamykają się, gdy
instalacja jest pod ciśnieniem, a
ponownie otwierają się na koniec
nawadniania, pozwalając na opróżnienie
rury. Zawory te wymagają tylko
umieszczenia ich w obsypce filtracyjnej.
Od góry obsypka przykrywana jest
warstwą darni, więc punkt spustowy jest
niewidoczny i nie wpływa na wygląd
otoczenia.

W sytuacjach, gdy trudno jest wykonać sieć
rozprowadzającą ze spadkami umożliwiającymi
odwodnienie grawitacyjne instalację należy
opróżniać na zimę poprzez przedmuchanie
strumieniem sprężonego powietrza za pomocą
sprężarki.

similar documents