Mgr. Psohlavec: Představení projektu

Report
Nové moduly pro řízení inovací
reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006
15. října 2014, Plzeň
Představení projektu
Mgr. Karel Psohlavec
Identifikace projektu
Název projektu: Nové moduly pro řízení inovací
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0006
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky
Doba realizace: 03/2012 – 10/2013
Cíle projektu
Zvýšit informovanost a kvalifikaci manažerů, vedoucích pracovníků a
dalších zaměstnanců firem v oblastech:
1. Výzkum, vývoj a inovace.
2. Kapitálové zdroje.
3. Související právní problematika.
Cílová skupina
Dle projektové žádosti:
• Účastníci dalšího profesního vzdělávání.
• Primárně manažeři a vedoucí pracovníci.
• Oblast zpracovatelského průmyslu, přesah do ostatních odvětví.
Zapojení v rámci realizace:
• Dominantně firmy ze zpracovatelského průmyslu.
• Poradenská společnost z oblasti výzkumu a vývoje.
• Zástupci technických fakult ZČU.
• Producenti webových aplikací.
• Startující strojírenská firma s inovačním potenciálem.
• Profesní sdružení.
Realizované aktivity
•
•
•
•
Tvorba základní verze výukových materiálů – 3 moduly.
Pilotní ověření s cílovou skupinou.
Finální podoba výukových materiálů.
Udržitelnost 3 roky (od 11/2013).
Pilotní ověření – důraz na osobní přístup
• Prezenční výuka: obecná prezentace projektu a jednotlivých
modulů (cca 20 osob).
• Individuální konzultace: Přímo ve firmách, malý okruh účastníků,
přímý kontakt a interakce, aplikace učiva přímo na konkrétní
problémy firmy/pracovní pozice (1-6 osob, celkem v 5 firmách).
→ Vysoce individualizovaná výuka s cíleným dopadem na
jednotlivce i firmu.
MINIMUM TEORIE – MAXIMUM UŽITEČNÝCH INFORMACÍ
Pilotní ověření a individuální konzultace
Pilotní ověření a individuální konzultace
Klíčová témata
Zejména při individuálních konzultacích byla definována témata, která jsou pro firmy v oblasti VVI
aktuálně klíčová. Z každé firmy vzešel odlišný podnět – potvrzení správnosti koncepce projektu (= pro
cílovou skupinu je klíčový individuální přístup + každá firma má odlišné potřeby→ podnět pro
udržitelnost).
Důležitá témata – vzešlo z pilotního ověření:
•
Daňové úlevy při financování VVI.
•
Ochrana průmyslového vlastnictví – problematika vlastnictví patentů (společnost x nositel
patentu/společník).
•
Správné a včasné využití ekonomických indikátorů při plánování VVI a personálních kapacit.
•
Exit – ukončení podnikatelské aktivity (způsoby odchodu investora do společnosti).
•
Postup při získávání právní ochrany pro výsledky VVI (jaké jsou základní body postupu?).
•
Přesahová témata: např. novelizace civilního práva, interní legislativa, administrativní náročnost
využití veřejných zdrojů.
Finální výstup
• Tři výukové moduly: VVI, Kapitálové zdroje, Právní problematika.
• Tištěná a elektronická verze.
• Test znalostí i elektronické verze výukových dokumentů jsou
volně dostupné na www.rizeniinovaci.cz.
• Vzdělávací program nabízející kvalifikované, rychlé, přesně
cílené a „uživatelsky přívětivé“ informace.
Finální výstup: Tištěná verze
Finální výstup: Elektronická verze
•
•
•
•
•
•
Jak bude projekt pokračovat?
Povinná udržitelnost 3 roky.
Pokračování v projektových aktivitách – detaily na
www.rizeniinovaci.cz.
Očekáváme uspořádání několika odborných seminářů.
Těžištěm bude výuka formou „individuálních konzultací“.
Novinky na projektovém webu.
Krátké konzultace s lektory formou e-mailu, telefonu,
videokonference.
DALŠÍ ÚČASTNÍCI VÍTÁNÍ!
Kontakty a další informace
www.rizeniinovaci.cz
[email protected]
Mgr. Karel Psohlavec
[email protected]
Tel.: 777 748 233
Děkuji za pozornost!

similar documents