Podpora uměleckého vzdělávání - Základní umělecká škola A

Report
Podpora uměleckého
vzdělávání
CZ.1.07/1.3.42/03.0010
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR
Příjemce finanční podpory:
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka
Karlovy Vary
 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 Podporovaná aktivita: Podpora profesního rozvoje pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kutikulární reformy
 Doba realizace projektu: od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2014
 Výše finanční dotace: 2 120 172,08 Kč
 Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR
Klíčové aktivity projektu
01 - Podpora vzděláváním
02 - Tvořivé aktivity
Klíčová aktivita 01
Podpora vzděláváním
 Modul A - „Vzdělávání pro celou sborovnu“
 2 dvoudenní výjezdní kurzy
 cyklus 6ti jednodenních odborných kurzů (metoda CLIL, úspěšná
komunikace, mentoring, hodnocení žáků, práce se žáky mimořádně
nadanými, práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami)
 Modul B – „Podpora profesního růstu pedagogů pomocí ICT
technologií“
 SW Sibelius – 4 skupiny/ každá absolvuje cyklus 6ti jednodenních kurzů
 SW Corel – 2 skupiny/ každá absolvuje cyklus 4 jednodenních kurzů
Klíčová aktivita 02
Tvořivé aktivity
 Vytvoření týmu 10ti metodiků
 zpracování 3 souborů metodických materiálů:
 Hudební SW v praxi ZUŠ A. Dvořáka K. Vary
 Výtvarný SW v praxi ZUŠ A. Dvořáka K. Vary
 Metoda CLIL v praxi ZUŠ A. Dvořáka K. Vary
 každý soubor bude obsahovat 10 metodických postupů
Realizační tým projektu
 Hlavní manažerka projektu:
Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková
 [email protected]
 Koordinátor aktivit:
PhDr. Ilona Juhásová
 [email protected]
Hlavní cíle projektu
 Zvýšení kompetencí pedagogů ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary
– potřebných pro současné trendy ve vzdělávání
 Zdokonalení pedagogického kolektivu pro kvalitní základní
umělecké vzdělávání
 Udržení a zvýšení prestiže školy a navrácení její hodnoty pro celý kraj
Pojďte s námi objevovat
NOVÝ SVĚT
Děkujeme za pozornost a přejeme
hodně úspěchů při realizaci
grantového projektu, ale především
mnoho hřejivých pocitů z dobře
vykonaného společného díla!

similar documents