1Výběr toho nejlepšího z DUMů na rvp cz

Report
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
Inspirativní digitální učební
materiály
- výběr toho nejlepšího z metodického portálu www.rvp.cz
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
Rozcestník do jednotlivých vzdělávacích oborů
1. Jazyk a jazyková komunikace
6. Člověk a příroda
2. Matematika a její aplikace
7. Umění a kultura
3. Informační a komunikační technologie
8. Člověk a zdraví
4. Člověk a jeho svět
9. Člověk a svět práce
5. Člověk a společnost
10. Doplňující vzdělávací obory
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Jazyk a jazyková komunikace
pro 1. stupeň základní školy
materiál: Rozeznáš nesmysly
anotace: Materiál je určen k procvičování čtení s porozuměním.
Žák si vybírá z nabídky smysluplná slova a dále s nimi pracuje.
Velmi vhodný k nápravě dyslexie.
pro 2. stupeň základní školy
materiál: Cizích slov se nebojíme, mnoho o nich přece víme!
anotace: Pracovní list s úkoly, v nichž si žáci prověří, jak rozumějí
přejatým slovům. Při plnění čtvrtého úkolu je zapotřebí, aby měli
k dispozici SSČ.
zobrazení všech materiálů pro ZŠ
v tomto vzdělávacím oboru
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Matematika a její aplikace
pro 1. stupeň základní školy
materiál: Matematika s drakem a bludičkami
anotace: Materiál obsahuje dva na sobě nezávislé pohádkové
příběhy, jež jsou částečně zpracovány ve formě komiksu. Žáci
v nich řeší neobvyklé matematické úlohy. Nechybí ani řešení.
pro 2. stupeň základní školy
materiál: Hra - Posuvné účinky a rovnováha sil
anotace: Didaktická hra určená k opakování a procvičování učiva
o síle se zaměřením na rovnováhu sil a posuvné účinky síly.
zobrazení všech materiálů pro ZŠ
v tomto vzdělávacím oboru
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Informační a komunikační technologie
pro 1. stupeň základní školy
materiál: Okno aplikace
anotace: V prezentaci se žák seznámí s oknem spuštěné aplikace, s panely
nabídek a nástrojů. Pozná dialogové okno a možnosti řešení situace. Na závěr
prezentace má připraveny k samostatné práci úkoly, ve kterých spouští aplikace
a odpovídá na dotazy v dialogovém okně.
pro 2. stupeň základní školy
materiál: Videotutoriál 3D objektu v Inkscape - květináč
anotace: Videotutoriál je praktickým návodem pro práci s 3D objektem ve
vektorovém grafickém editoru Inkscape. Cílem je vytvoření 3D objektu –
květináče, na kterém jsou využity některé pokročilejší grafické efekty.
Předpokladem jsou získané základní dovednosti práce v grafickém editoru
zobrazení všech materiálů pro ZŠ
v tomto vzdělávacím oboru
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Člověk a jeho svět
pro 1. stupeň základní školy
materiál: Planety sluneční soustavy
anotace: Učební materiál se skládá z prezentace a dvou
pracovních listů. Prezentace seznamuje žáky se základními
pojmy a informacemi o sluneční soustavě. Pracovní listy hravou
formou žáky motivují k učivu a následně ho procvičují.
zobrazení všech materiálů
v tomto vzdělávacím oboru
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Člověk a společnost
pro 2. stupeň základní školy
materiál: Kulturní instituce
anotace: Prezentace žáky zavede do zákulisí kulturních institucí.
Získají přehled a budou se snáze orientovat v nabídce kulturních
akcí. Součástí prezentace je i pracovní list.
zobrazení všech materiálů
v tomto vzdělávacím oboru
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Člověk a příroda
pro 2. stupeň základní školy
materiál: Látky a tělesa
anotace: Prezentace seznamuje žáky s pojmy látka, těleso;
s informacemi o pevných, kapalných a plynných látkách,
změnách skupenství látek. Obsahuje obrázky, videosnímky
pokusů, test znalostí s řešením.
zobrazení všech materiálů
v tomto vzdělávacím oboru
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Umění a kultura
pro 1. stupeň základní školy
materiál: Hudební skladatelé
anotace: Prezentace o nejvýznamnějších českých i světových hudebních
skladatelích. Obsahuje i odkazy na hudební ukázky a související weby.
pro 2. stupeň základní školy
materiál: Prosíme tě, větře - píseň
anotace: Píseň se zimní tematikou. K dispozici je notový záznam, zpěvník – text
s akordy a také nahrávka písně se školním pěveckým sborem ve formátu mp3. Text
písně je možné využít jako motivaci k dalším aktivitám – výtvarná výchova. Závěr
písně je možné zpívat jednohlasem nebo nacvičit kánon.
zobrazení všech materiálů
v tomto vzdělávacím oboru
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Člověk a zdraví
pro 1. stupeň základní školy
materiál: Míčová hra - Seveřané vs. Jižané
anotace: Tuto hru je vhodné hrát v hlavní části hodiny tělesné
výchovy. Je možné ji hrát víckrát za sebou.
pro 2. stupeň základní školy
materiál: Základy stolování
anotace: Materiál se skládá z metodických pokynů, prezentace
s testem, z pracovního listu a jeho řešení. Žáci pracují jednotlivě
podle pokynů uvedených v prezentaci.
zobrazení všech materiálů
v tomto vzdělávacím oboru
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Člověk a svět práce
pro 1. stupeň základní školy
materiál: Velikonoční skořápkový závěs
anotace: Prezentace obsahuje postup výroby velikonočního
závěsu.
pro 2. stupeň základní školy
materiál: Volba povolání
anotace: Žáci se seznámí s faktory, které ovlivňují výběr budoucí
profese.
zobrazení všech materiálů
v tomto vzdělávacím oboru
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Doplňující vzdělávací obory
pro 1. stupeň základní školy
materiál: Zdravím, zdravíš, zdravíme
anotace: Pracovní list je zaměřen na nácvik vhodného chování
v každodenních situacích.
pro 2. stupeň základní školy
materiál: Maryša
anotace: Rozhlasová nahrávka hry bratří Mrštíků vznikla v režii Markéty Jahodové roku
2OO2, scénickou hudbu pro ni zhudebněním písní ze sbírek lidové poezie vytvořil Jiří
Pavlica se souborem Hradišťan. Účinkují: Lenka Krobotová (Maryša), Jiří Dvořák
(Francek), Miroslav Donutil (Vávra), Josef Somr (Lízal), Vilma Cibulková (Lízalka) a další….
zobrazení všech materiálů
v těchto vzdělávacích oborech
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Průřezová témata – výpis materiálů
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
Mediální výchova
Komplexní řešení „Šablon klíčových aktivit“ projektu EU peníze školám
zpět na
rozcestník
Děkujeme za pozornost
a doufáme, že z materiálů
obsažených v této prezentaci
načerpáte
inspiraci pro vaše vyučovací
hodiny.
Použité anotace jsou převzaty z portálu www.rvp.cz

similar documents