zde - Admez

Report
1
O DATECH S
ANALYTIKEM
Jan Matoušek
Analytik - Jan Matoušek
2
•
V data miningu od roku 2003
•
Od roku 2009 vlastní firmu na data mining jménem
Data Mind
•
Typické Projekty:

Tvorba modelů zákaznického chování, např.:

Afinitní a cross-selové modely Blažek, Automotive , call centra

Segmentace pro Lekarna.cz, TOP e-shopy , Automotive, Retail, Eurotel/
Telefonica O2



Churn prediction (předpovědi výpovědí)- Telefonica O2
Vyhodnocení a návrhy úprav věrnostních programů pro Eurotel a O2, Coca-Cola
Cílení a vyhodnocení kampaní (Telefonica O2)
O datech bez aditiv
3
• Bez konzultačního balastu
• Na datech vydělává jen ten, kdo je umí využít
• S velikostí dat neroste lineárně zisk
• Bez BIG DATA balastu
• Většina dat v České republice NEJSOU BIG DATA
• Centrální otázka:
• Jak vyděláte s daty peníze ?
Interní data a jejich hodnota
4
Jak správně ocenit zdroje dat ?
• Transakční data o nákupech
•
•
•
Tato data obsahují pravdu o rozhodnutí zákazníka
Vyskytují se mnohdy v bezchybné kvalitě
Obvykle nejziskovější oblast
• Webové procházení stránek
•
•
Trasy zákazníků určují kvalitu obchodu a jeho akviziční funkčnost
Obvykle v druhé řadě při hledání hodnoty
• Pro vytěžení dat se nespokojte s agregovanými
daty, tj. report nejsou akční data
Co jsou to primární data
5
Primární data
•
•
Kdo kontroluje vaše primární data ?
Agregovaná data mají malou hodnotu pro cross –
selové nástroje, předpovědi chování apod.
Agregovaná data
Otevřená data ? Co to je ?
www.datovy-atlas.cz
6
•
•
•
Otevřená data
jsou data
pořízená z
daňových peněz,
které má stát
povinnost
zpřístupnit
•
Ne vždy tak
ochotně činí
•
Obvykle
vyžadují nějaké
dolování
Rozhodli jsme
se je zpracovat
a použít !
Ochutnávka na
www.datovyatlas.cz
Konkurenční data ?
Kde je vzít?
7
Jaká je má konkurenční
pozice ?
Jaká je reálná hodnota této
pozice?
Jaká je optimální pozice?
Data nejsou „nasnadě“ ale
lze je vydolovat
Jakou cenu mají vaše data
8
Otázky, které si klást:
• Kolik nákupů nám přinese důsledné využití datového zdroje ?
•
•
•
•
•
Co říká o zákazníkovi ?
Jak moc se týká businessu ?
Kolik je v něm lidí a nákupů, položek ?
Lze to propojit s kontaktem na zákazníka a komunikaci s ním ?
Kolik je tam chyb a jak moc vadí ?
Otázky, které si nikdy neklást:
•
•
•
•
Jsou to BIG DATA ?
Je to cool a inovativní, trendy ?
Získá nám to lajky ?
A co CTR, Imprese ?
Datové smetí a balast
9
•
•
Nestrukturovaná data bez času a
peněz na jejich zpracování
Příklady:
•
•
•
•
•
•
Statisíce stížností, které se lehce
týkají i našeho obchodu
Soutěž na Facebooku se statisíci
příspěvky od věci
Diskusní fóra, ve kterých je 1,5%
obsahu k našemu businessu
Nakoupené a podloudně získané
nekvalitní databáze spotřebitelů
bez konexe k našemu businessu
Nedává smysl kombinovat
Big data s malou:
•
•
•
Hodnotou
Penězi
Vůlí
Big data ČESKY
10
• Kdy máte tu čest:
• Objem vyžaduje farmy
serverů, ne jeden
notebook
• Těžko zvladatelná
rychlost
•
Například 100.000 nových
řádků za sekundu
• Různorodé zdroje
• Špatně kontrolovatelná
kvalita dat
• Máte pro ně obchodní
model?
Rychlost
Ne
(kvalita)
Objem
Různorodost
Varování datového praktika :
Užívání big dat bez
obchodního modelu
zpusobuje pomalou a
bolestivou paralýzu
Jak začít těžit z dat peníze
11
• Objemy dat nemají žádný smysl bez
ziskové práce s nimi:
• Segmentovaná a personalizovaná
komunikace se zákazníky
• Nové příležitosti a území – akvizice
• Optimalizace všeho druhu
Jdeme na data !
12
Výsledky
13
• Pomocí jednoduché segmentace jsme vytvořili
skupinu s
pro…
•
•
•
•
•
•
X-násobnou návratností využitelnou
oslovení letákem / katalogem
oslovení adresným direct mailem
telefonickou komunikací
doplňkovou SMS komunikací
věrnostní komunikaci
relevantní sdělení v elektronických kanálech
Learnings
14
• Přidání struktury do
•
•
dat = vytěžení dat
umožní ziskovou
komunikaci
Hromaděním
nestrukturovaných dat
nedosáhneme v prvním
kroku nic
Nepřinášejte oběti
zlatému teleti jménem
BIG DATA, naopak
vytěžte data, která jsou
na dosah
Data Mind s.r.o.
U průhonu 466/22
170 00 Praha 7
www.datamind.cz
Jan Matoušek
[email protected]
+420 720 705 639

similar documents