Internet - opakování

Report
Internet - opakování
Opakování 1
• 1 )Kdy byl spuštěn ARPANET?
• 2) Proč byl vytvořen ARPANET ?
• 3) Kde byly první uzly ARPANETu a kolik jich
bylo?
Opakování 1 - odpovědi
• 1) Prosinec 1969
• 2) Kvůli atomové válce a rozložení armádního
velitelství do několika propojených celků v
případě atomového útoku (nemožnost
přenosu rádiových vln, decentralizace ….)
• 3) Na univerzitách (UCLA, Salt Lake City - Utah,
Stanford, Santa Barbara)
Opakování 2
• 1) Kde se předchůdce internetu nejvíce uchytil
?
• 2) Proč zrovna tam? (viz. Otázka 1)
• 3) Jak se nazývala samostatná síť, kterou si
vytvořili vojáci, když se od ARPANETu odtrhli?
Opakování 2 - odpovědi
• 1) U vědců a vědeckých pracovišť, univerzit
• 2) Zabránění duplikování výzkumu, možnosti
spolupráce se vzdálenými vědeckými
pracovišti….
• 3) MILNET
Opakování 3
• 1) Kde a kdy byla vytvořena první WWW stránka?
• 2) Co znamenají následující domény nejvyšší
úrovně?
•
•
•
•
•
.com
.gov
.mil
.cz .sk .uk
.edu
• 3) Kolik procent lidí v EU je dnes zhruba
připojeno do internetu?
Opakování 3 - odpovědi
• V roce 1990 ve švýcarském výzkumném institutu
CERN (tam kde mají ten urychlovač částic)
• 2)
•
•
•
•
•
com - komerční sféra
.gov – vládní instituce (hlavně v USA)
.mil - vojenské stránky (hlavně USA)
.cz .sk .uk - domény států
.edu – vzdělávací instituce
• 3) skoro 80%
Opakování 4
• 1) Co je to hypertext?
• 2) vyjmenujte dva poskytovatele e-mailových
služeb a jeden e-mailový klient
• 3) Vyjmenujte alespoň 3 internetové
prohlížeče
Opakování 4 - odpovědi
• 1) Je způsob strukturování textu, který není
lineární jako běžný text v knize, ale je provázán
hypertextovými odkazy
• 2) Gmail (google), seznam.cz, centrum.cz,
yahoo.com ….,, MS Outlook, Thunderbird, Lotus
Notes…
• 3) Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera, Safari,
SeaMonkey, ….

similar documents