ZDE - Hradecko

Report
Turisticky významné
území Hradecko
…správný cíl Vaší cesty!
www.hradecko.eu
Region okresu
Hradec Králové
Destinační management
Hradecko
• provozován Hradeckou kulturní a vzdělávací
společností, s.r.o.
• Ukončena realizace projektu „Hradecko – efektivní
koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu“
podpořený z Regionální operačního programu NUTS II
Severovýchod, ve stejném programu podána žádost na
projekt „Hradecko – destinace pro turistu 3. tisíciletí“
• realizuje mimoprojektové aktivity ve spolupráci se
Statutárním městem Hradec Králové a
Královéhradeckým krajem za účelem propagace území
v cestovním ruchu
• sídlo: Turistické informační centrum Hradec Králové,
Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové
Hlavní turistické
atraktivity
Hradec Králové – učebnice architektury pod širým nebem
Piletice – Šrámkův statek – památka lidové architektury
Třebechovice pod Orebem – Muzeum betlémů
Krňovice – Podorlický skanzen lidových staveb východ. Čech
Smiřice – zámecká kaple Zjevení Páně
Hořiněves – rodný dům a muzeum Václava Hanky
Všestary – Archeopark pravěku
Chlum – bojiště 1866, rozhledna, naučné stezky, Muzeum války
1866
• Hrádek u Nechanic – romantický zámek ve stylu
windsorské gotiky
• Chlumec nad Cidlinou – zámek Karlova Koruna, Muzeum
Loreta, památník selského
povstání
•
•
•
•
•
•
•
•
Propagační nástroje
• Soubor infosetů – 8 hlavních atraktivit
• Image brožura – představení turisticky významného
území Hradecko
• Kulturní kalendář – každoročně vydávaný přehled
významných akcí na Hradecku
• Soubor propagačních předmětů
• Webové stránky www.hradecko.eu
• Tiskové zprávy
• Inzerce v odborných periodikách
• Inzerce v rámci spolupráce s podnikatelskými
subjekty
• Newsletter „Co týden dal“
Místa k návštěvě
• Hradec Králové
o Učebnice architektury pod širým nebem – významné stavby od gotiky po
současnost
o Dominanta města Bílá věž (momentálně rekonstrukce – znovuotevření 2015)
o Muzeum východních Čech
o Labská nábřeží
o Labyrint loutek
o Vodní elektrárna Hučák
o Labské kolesové parníčky
o Dětská železnice
o Panenkárium
o Koupaliště Flošna
o Lanový park Stříbrný rybník
o Hradecký turistický vláček
o a mnoho dalšího
o Nejvýznamnější akce na www.CalendariumRegina.cz
o www.hradeckralove.org, www.ic-hk.cz
Místa k návštěvě
• Piletice
• Jedinečná památka lidové
architektury Šrámkův statek v
Pileticích
• Pravidelné folklórní akce
(Velikonoce na statku, Malý
advent, Masopust, Stavění máje,
folklórní festival…)
• Letní akce – cyklus koncertů,
pohádky za pecí…
• Zařazení v síti Cyklisté vítáni –
fungující cyklohospůdka
• www.sramkuvstatek.cz
Místa k návštěvě
• Třebechovice pod Orebem
• Unikátní Muzeum betlémů s
Proboštovým mechanickým betlémem
– památka po rekonstrukci a v novým
prostorách
• Malebné městečko s půvabným
náměstím
• Kostel Božího těla na vrchu Oreb
• Moderní koupaliště s atrakcemi
• Množství tradičních akcí –
cykloputování Okolo Orebu, Pochod
pohádkovým lesem, Divadelní
přehlídka Symposion a mnoho dalšího
• www.trebechovice.cz
Místa k návštěvě
• Krňovice
• Podorlický skanzen lidových staveb
zaměřený na lidovou architekturu
oblasti východních Čech
• Soustředěny jak přenesené a
renovované stavby, tak i přesné
rekonstrukce staveb
• Množství tradičních akcí zaměřených
na staročeské tradice a přírodu
(Jarmark, Den Země, Setkání s
veterány, Hospodaření na vsi, Stará
řemesla, Vánoce ve skanzenu a další)
• Nabídka edukativních programů pro
mateřské a základní školy
• www.krnovice.cz
Místa k návštěvě
• Smiřice
• Malebné městečko na Labi se může
pochlubit unikátní Zámeckou kaplí
Zjevení Páně, která je
pravděpodobně dílem Dietzenhoferů
• Kaple slouží jako místo svateb, ale i
kulturních akcí jako například festivalu
vážné hudby Smiřické svátky hudby
• Dalšími tradičními akcemi jsou
hudební festival Smiřický hrnec, Babí
léto na nádvoří, Vánoční koncerty a
trhy a další
• www.mestosmirice.cz
Místa k návštěvě
• Všestary
• Unikátní Archeopark pravěku vznikl
pod vedením odborníků z
Univerzity Hradec Králové a za
finanční podpory Regionálního
operačního programu NUTS II
Severovýchod
• V provozu jsou také dvě
archeostezky, spojující Všestary s
dalšími lokalitami na Hradecku
• Pořádání akcí (každý měsíc
tématické programy a dílny.) a
edukativních programů pro školy
• www.archeoparkvsestary.cz
Místa k návštěvě
• Nechanice a Hrádek u Nechanic
•
•
•
•
•
•
Malebné městečko Nechanice je domovem
ženského sboru Cantus feminae
Nechanice se mohou pochlubit tradičními
akcemi jako Nechanická šlápota, Se světýlky
za strašidýlky, Svatocecilský koncert nebo
Hledání Ježíška a mnoho dalších
www.nechanice.cz
Hrádek u Nechanic je romantický zámek ve
stylu anglické novogotiky, který má bohatě
vybavené interiéry a obklopuje ho rozlehlý
anglický park s golfovým hřištěm
Zámek je často využívanou kulisou pro filmaře
a nabízí také množství zajímavých akcí jako
Velikonoce a Vánoce na zámku, hudební
festival Romantický Hrádek, Zahradní slavnost
či Zámecké posvícení
www.hradekunechanic.cz
Místa k návštěvě
• Chlumec nad Cidlinou
•
•
•
•
•
•
•
Hlavní dominantou města s bohatou historií je
zámek Karlova Koruna architekta Jana Blažeje
Santiniho-Aichela
Správa zámku nabízí nejen tradiční prohlídkové
okruhy, ale také prohlídky pro mateřské a
základní školy. Dále nabízí i speciální prohlídky a
v zámeckém parku pak pohádkovou stezku
Zámek a nádvoří jsou místem netradičních akcí
jako je třeba Ples princezen, Halloween, open air
koncerty a mnoho dalšího
www.kinskycastles.com
Město se může pochlubit muzeem Loreta,
zajímavými kostely a památníkem selského
povstání
Tradiční akcí je divadelní přehlídka Klicperův
Chlumec
www.chlumecnc.cz
Místa k návštěvě
• Chlum a Mikroregion obcí
památkové zóny 1866
• V centru bojiště bitvy 3. 7. 1866 se nachází
Muzeum války 1866 a rozhledna, celá
oblast je protkána naučnými stezkami a
poseta pomníky padlých
• Každoročně tu v rámci vzpomínkových akcí
probíhá bitevní ukázka
• www.chlum1866.cz
• Hankův dům
• V jedné z obcí památkové zóny v Hořiněvsi
se nachází památník Václava Hanky,
autora staročeských rukopisů
• www.horineves.cz
10 důvodů proč navštívit
Hradecko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hradec Králové – učebnice architektury
Hradec Králové – město festivalů (Rock for People, Divadlo
evropských regionů, Hip Hop Kemp, Jazz Goes to Town, CIAF)
Hradec Králové – cyklus nábřeží (Nábřeží paromilů, řemeslníků, malířů,
jazzmanů, šlapadel, sportu)
Hradecko – ráj cyklistů
Pro milovníky historie – Chlum 1866 (Muzeum války, vzpomínkové
slavnosti, rozhledna, naučné stezky)
Hrádek u Nechanic
Zámek Karlova Koruna
Lidová architektura (Podorlický skanzen Krňovice, Šrámkův statek
Piletice)
Třebechovické muzeum betlémů
Archeopark pravěku Všestary
Tip na výlet
• 1. den – Hradec Králové (Putování historickým městem a
Salónem republiky, projížďka kolesovými parníčky po Labi,
projížďka turistickým vláčkem, výstup na dominantu města Bílou věž, návštěva informačního centra obnovitelných zdrojů
Hučák – putování pro děti s vílou Orličkou Jiráskovými sady,
Obří akvárium)
• 2. den – Podorlický skanzen Krňovice, Muzeum betlémů
Třebechovice p./O., Smiřice, Archeopark pravěku Všestary,
Chlum 1866
• 3. den – Hrádek u Nechanic, Zámek Karlova Koruna
• Ubytování v Hradci Králové
• Doprava do okolí vlastní dopravou
Rok 2014
• Veletrh Infotour a cykloturistika
• Cyklistika – v Hradci Králové budou aktivity
směřovány k cyklistickým nadšencům
• Nový okruh pohádkového putování
• Na jaře oficiální otevření cyklostezky HK - Kuks
• V nových prostorách otevřeno Muzeum betlémů v
Třebechovicích pod Orebem
• Dětský atelier v Muzeu východních Čech
• Večerní prohlídky Hradce Králové
• MUNZEE v Hradci Králové
• Večerní prohlídky skanzenu v Krňovicích
Děkujeme za pozornost
• Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Turistické informační centrum Hradec Králové a
Destinační management Hradecko
[email protected]
• Ing. Martina Saláková Šafková
Turistické informační centrum Hradec Králové a
Destinační management Hradecko
[email protected]
www.hradecko.eu

similar documents