Úrazy pohybového aparátu

Report
Úrazy pohybového
aparátu
Výchova ke zdraví 6. ročník
Úrazy pohybového aparátu
aparát člověka tvoří: kosti,
spojení kostí, které nazýváme klouby a
vazy
 Pohybový
http://files.somatology.webnode.cz/200000026-04ec705e63/stehenni_kost.png
http://www.surgalclinic.cz/res/image/centra/clpa/kycel01.png
http://members.chello.nl/s.westerink2/thema4kl1_bestanden/gewricht.gif
Nejčastější úrazy pohybového
aparátu
je úraz, kdy došlo k porušení či
zlomení kosti. Zlomenina je tedy úraz kostí
 Zlomenina
 Vykloubení
je úraz, kdy dojde k vychýlení
kloubní hlavice z kloubního pouzdra.
Vykloubení je úraz kloubů
 Poranění
vazů a šlach je úraz, kdy šlacha
či vaz se natáhne nebo přetrhne. Natažení
vazů je úraz vazů a šlach
Samostatný úkol – vytvoř
správné trojice
KOST
vykloubení
http://members.chello.nl/s.westerink2/thema4kl1_bestanden/gewricht.gif
přetržení
KLOUB
http://www.surgalclinic.cz/res/image/centra/clpa/koleno01.png
VAZ
zlomenina
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLoPjb6Jr6KmswWkn11zmPt0a0ufgnc7fMjSN33ZZk3yLtYJd0
Zlomenina






Zlomeniny se týkají
……………
Bezpečnost: pády, nárazy,
srážky s jinými předměty
Zlomeniny vznikají
nadměrným zatížením
postižených kostí
Navštívit vždy lékaře
Nejčastější zlomeniny:
dlouhé kosti
……………………………..
Velmi nebezpečné
zlomeniny: obratle páteře,
lebka, pánev
http://i.iinfo.cz/images/12/noha-zlomenina-rentgen-1.jpg
Vykloubení a vymknutí






Vykloubeniny se týkají
……………
Bezpečnost: pády, nárazy,
srážky s jinými předměty,
špatné došlapy, sport
Vykloubeniny vznikají
nadměrným zatížením nebo
nárazem na postižený kloub
Pro vykloubení je typická
veliká bolestivost a ztráta
hybnosti postiženého kloubu
Navštívit lékaře
Nejčastější vykloubeniny:
……………………………..
http://standa.vojta.sweb.cz/poradce/pohyb1.jpg
Poranění šlach – natažení,
přetržení



Poranění šlach se týká
……………
Bezpečnost: pády, nárazy,
srážky s jinými předměty,
špatné došlapy, sport
Poranění šlach a vazů
vznikají nadměrným
zatížením nebo nárazem na
kloub
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKJtX3VVK8SXB_L5hsM4M806yBElJ4v5l0_YPDLbPQwJjNCVRQWw



Pro poranění vazů a šlach je typická veliká bolestivost
a ztráta hybnosti postiženého kloubu
Navštívit lékaře
Nejčastěji zraněné vazy: ……………………………..
zdroje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
http://files.somatology.webnode.cz/200000026-04ec705e63/stehenni_kost.png
http://www.surgalclinic.cz/res/image/centra/clpa/kycel01.png
http://members.chello.nl/s.westerink2/thema4kl1_bestanden/gewricht.gif
http://members.chello.nl/s.westerink2/thema4kl1_bestanden/gewricht.gif
http://www.surgalclinic.cz/res/image/centra/clpa/koleno01.png
https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLoPjb6Jr6KmswWkn11zmPt0a0ufgnc7fMjSN33ZZk3yL
tYJd0
http://i.iinfo.cz/images/12/noha-zlomenina-rentgen-1.jpg
http://standa.vojta.sweb.cz/poradce/pohyb1.jpg
https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKJtX3VVK8SXB_L5hsM4M806yBElJ4v5l0_YPDLbPQw
JjNCVRQWw

similar documents