Creditreform

Report
Staňte se lepšími!
Ptejte se správné otázky!
Tibor Szabó, InQool a.s.
a
Mark Harrison, ACCEE
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Přehled procesu Order-to-cash
Customer
acquisition
Business
administration
Credit
management
Credit
management
Credit
management
Order
Invoice
dispatch
Collecting
Payment
Cash
matching
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Krok 1 – Objednávka
• Kvalita
• Revize
• Lidské chyby
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Krok 1 – Objednávka
• Měříte kvalitu svých klientů a
odběratelů?
• Jak často revidujete hodnocení kvality?
• Kolik manuálních kroků obsahuje
Váš objednávkový proces?
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Krok 2 – Fakturace
• Magie
• Důvody
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Krok 2 – Fakturace
• Kolik Vašich faktur je znenadání
ztraceno?
• Víte důvody, proč byli tyto faktury
ztraceny?
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Krok 3 – Pohledávky
• Revize
• Viditelnost
• Zdroje
• Spory
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Krok 3 – Pohledávky
• Kdy začínáte revidovat Vaše pohledávky?
• Nakolik transparentní máte Vaše
pohledávky?
• Kdo je zodpovědný za vymáhání
pohledávek a kde operuje?
• Jak řídíte a řešíte spory?
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Krok 4 – Párování
• Zdroje
• Rychlost
• Automatizace
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Krok 4 – Párování
• Kdo je zapojen do procesu párování
plateb?
• Jak rychlý je Vás párovací proces?
• Jaké percento plateb je párováno
automaticky?
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Přes obchodní úvěry k zisku
Řízení
obchodních úvěrů
• Úvěr má svoji cenu
• Vysoce odborná
profese
+
Řízení procesů a
technologií
• Všechno stojí na procesech
• Staňte se skutečně
efektivními a lepšími
Maximalizujte
Minimalizujte
výkonnost svého
kapitálu
své náklady
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Jak můžeme pomoct?
• Analýza a optimalizace procesů
• Odborná školení
• Zavádění ICT
• Odborný a technologický audit
• Vývoj specializovaného software
+
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Thank you for your time and
enjoy the rest of the event!
Tibor Szabó
inQool a.s.
Mark Harrison
ACCEE
www.inqool.cz , IČ: 29222389, Milady Horákové 13, Brno, +420602206766, [email protected]
Creditreform (založen 1879) –
představení společnosti 2014
Škarecký
Ostrava, 12.06.2014
© Creditreform 2014
14
Obchodujte s jistotou - kdekoliv
Creditreform International
» Bulharsko
» Německo
» Česko
» Polsko
» Čína
» Rakousko
» Estonsko
» Rusko
» Chorvatsko
» Itálie
» Litva
» Lotyšsko
» Lucembursko
» Slovensko
» Slovinsko
» Srbsko
» Švýcarsko
» Ukrajina
» Velká Británie
» Maďarsko
© Creditreform 2014
15
Creditreform – spolehlivý partner pro podnikatele s vizí
Creditreform International
Creditreform Česká republika
» 176 kanceláří a poboček Creditreform
» Na českém trhu již od roku 1991
» 165.000 zákazníků / „členů“
» 300 klientů / zákazníků
» 4.500 zaměstnanců
» 25 zaměstnanců
» 550 mil. € roční obrat
» 1,0 mil. € roční obrat
Řádný člen Asociace inkasních agentur České
republiky
Člen FEBIS
Federation of Business Information Service
© Creditreform 2014
16
Creditreform – více než jen informace a inkaso
Výčet produktů a služeb nabízených společností Creditreform
Hospodářské informace
» Kreditní informace (national/international)
» Bilanční informace, finanční údaje
» Zkrácené bonitní informace
» Průzkumy a analýzy
ekonomické situace
Správa pohledávek
» Mimosoudní inkaso a vymáhání
» B2B inkaso (firma-firma)
» B2C inkaso (spotřebitelské)
» Soudní inkaso
pohledávek
» Zahraniční inkaso
Produkty a služby
» Index bonity s predikcí
úpadku firmy
» Scoring, finanční analýzy
» Dodávky dat do systému zákazníka
» Analýza zákaznického portfolia
Risk management
» Prověřené adresy
» Čištění databází
» Marketingové produkty na CD, DVD
» Selekce adres na míru, zprostředkování zahraničních kontaktů
Marketingové služby
© Creditreform 2014
17
Platební morálka v Evropě (dle průzkumů 2009-2011)
Dohodnutá
splatnost
Průměrné
zpoždění
Skutečná
doba
úhrady
Nizozemí
25
15
40
Dohodnutá
splatnost
Průměrné
zpoždění
Skutečná
doba
úhrady
Belgie
33
15
48
Polsko
30
60
90
Bulharsko
15
22
37
Rakousko
29
13
42
Česko
36
12
48
Rumunsko
45
45
90
Estonsko
13
13
26
Slovensko
28
20
48
Francie
44
14
58
Chorvatsko
30
57
87
Slovinsko
60
23
83
Itálie
66
26
92
Srbsko
60
60
120
Litva
30
15
45
Švédsko
27
8
35
Lotyšsko
19
19
38
Maďarsko
60
30
90
Švýcarsko
24
16
40
Německo
25
14
39
Velká Británie
34
19
53
© Creditreform 2014
18
Pozor na promlčecí lhůty!
Od data
splatnosti
Půjčky
písemn
é
splatn. do
1 roku
Směnka
podnikatelé
fyzické
osoby
Austrálie
6
6
6
6
6
Finsko
10
3
10
10
3
Francie
10
2
30
5
3
Hong Kong
6
6
6
6
6
Chorvatsko
3
3
3
3
3
Irsko
6
6
6
6
6
Island
4
4
10
4
3
Izrael
7
7
7
7
7
Itálie
10
10
10
5
3
Japonsko
2
Jižní Afrika
3
3
Jižní Korea
5
5
Kanada
6
6
Lotyšsko
10
10
Velká
Británie
6
6
5
6
3
Šek
splatn. delší
než 1 r.
Země
ústní
nerozlišeno
Úroky
10
3
3
3
6
1
3
3
6
6
6
3
6
6
6
Aktuální „country reports“: www.iccdrl.com (Enforcement Guide)
© Creditreform 2014
19
„Ukazatel inkasa“ v mezinárodním srovnání
V jakých zemích máte největší šanci realizovat své pohledávky?
1. 9,7 – Rakousko
17. 5,8 – Chorvatsko
2. 9,3 – Belgie
18. 5,8 – Čína
3. 9,2 – Německo
19. 5,8 – Česká republika
4. 9,1 – Velká Británie
20. 5,6 – Irsko
5. 8,9 – Nizozemí
21. 5,5 – Polsko
6. 8,2 – Švýcarsko
22. 5,4 – Estonsko
7. 8,1 – Lucembursko
23. 5,4 – Litva
8. 8,1 – Francie
24. 5,3 – Lotyšsko
9. 7,9 – Finsko
25. 5,2 – Brazílie
10. 7,7 – Dánsko
26. 5,1 – Švédsko
11. 7,5 – USA
27. 5,0 – Slovensko
12. 6,7 – Itálie
28. 4,9 – Maďarsko
13. 6,7 – Španělsko
29. 4,8 – Portugalsko
14. 6,6 – Slovinsko
30. 4,0 – Japonsko
15. 6,1 – Norsko
31. 3,8 – Indie
16. 6,1 – Řecko
32. 3,1 - Rusko
© Creditreform 2014
20
Nejčastější „prohřešky“ u zahraničních pohledávek
»
Špatná / nedostatečná dokumentace
»
Promlčení – zejména u přepravních pohledávek
»
Stáří pohledávek
»
Používání místního práva pro zahraniční subjekty (problém zejména u
spotřebitelských pohledávek)
»
Špatná bonita dlužníků
»
Komunikace s dlužníky v cizím jazyce
»
Při předání případu externí agentuře zaslat dosavadní komunikaci /
kontakty dlužníka
© Creditreform 2014
21
Skladba a obsah hospodářské informace
Strukturální informace
» Název a adresa
» Kontakty
» Právní forma
» Založení
» Registrace (obchodní
rejstřík, živnostenský ú.)
» Podílníci
» Účel podnikání
» Odvětví
Finanční informace a
další údaje
» Základní kapitál
» Roční obraty
» Počet pracovníků
» Bilance, výkazy
» Nemovitosti
» Banky
» Doplňující poznámky
Informace o bonitě
» Index bonity
» Obchodní rozvoj
» Situace v zakázkách
» Platební morálka
» Otázka kredibility
» Maximální úvěr
Hospodářská informace Creditreform
© Creditreform 2014
22
Index bonity
Škála indexu bonity:
Index na stupnici od
100
do
600
(vysvětlení viz. následující folie)
Úvěruschopnost:
Platební morálka:
» Žádné zkušenosti
01 - 09
Nutno vyčkat další vývoj
» Přesné platby, využití skonta
11 - 19
Obchodní spojení:
» V rámci dohodnutých termínů
21 - 29
» se doporučuje
11 - 19
» příležitostně překračování termínů
31 - 39
» je přípustné
20 - 29
» platby se zpožděním
41 - 49
» lze považovat za přípustné
30 - 39
» opožděně, časté upomínání
51 - 59
» se nezamítá, úvěry se zárukami 40 - 49
» Negativní znaky
60 - 69
» je věcí důvěry
50 - 59
» se zamítá
60 - 69
01 - 09
Doporučení úvěrového limitu / Maximální kredit
Částka zde uvedená je považována za maximální dodavatelský úvěr a je vztažena k jednotlivé
dodávce s obvyklou dobou splatnosti za předpokladu, že v jeden okamžik může existovat více
dodavatelů (věřitelů) poptávaného subjektu.
© Creditreform 2014
23
Naše řešení – monitoring vycházející ze všech
dostupných zdrojů
€
a Obchodní věstník
Dotazování u referenčních zákazníků
Změny v OR
Dlužníci zdravotních
pojišťoven apod.
Mimosoudní a soudní
inkaso
Balanční
analýzy
Rešerše a analýzy
Creditreform
Monitoring
© Creditreform 2014
24
Index bonity Creditreform
© Creditreform 2014
25
Index bonity a náchylnost k bankrotu (výhled na 1 rok)
Min
Boni
Max
Boni
No.
companies
1
100
110
2
111
3
4
Risk
class
Distribu
tion
Ø POD
Risk class
20
0,01%
0,25%
172
3.490
1,96%
0,37%
173
216
22.173
12,46%
0,59%
217
244
34.190
19,22%
0,99%
30,99%
19,22%
18,43% 18,85%
15,03%
19,21%
12,46%
5
245
264
32.789
18,43%
1,72%
6
265
285
33.536
18,85%
2,73%
7
286
307
26.738
15,03%
4,76%
8
308
328
14.820
8,33%
9,55%
zastoupení v %
POD (12 měs.
8,33%
9,55%
4,43%
9
329
355
7.886
4,43%
19,21%
10
356
499
2.263
1,27%
30,99%
177.905
100,00%
2,73%
1,96%
1,72%
0,99%
0,01%0,25% 0,37%
1
2
4,76%
1,27%
0,59%
3
4
5
6
7
8
9
10
Rizikové třídy (1-10)
Calibration of solvency index Creditreform CZ by Creditreform Rating AG from 11/2013
© Creditreform 2014
26
www.crefoport.cz
© Creditreform 2014
27
Referenční listina
© Creditreform 2014
28
Kontaktujte nás, velmi rádi Vás navštívíme! Budeme se
těšit.
Creditreform s.r.o.
Na Harfě 337/3
190 00 Praha 9
Pavel Škarecký
Tel: 226 070 829
Tel: 777 771 489
Fax: 226 070 870
Email: [email protected]
Web: www.creditreform.cz
© Creditreform 2014
29

similar documents