Biblioteka cz**ci* *planetarnego uk*adu uczelni* czy pozostaj*ca

Report
Biblioteka częścią „planetarnego
układu uczelni” czy pozostająca poza
orbitą przestrzeni akademickiej,
na przykładzie działań Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu.
mgr Krystyna Jazdon
starszy kustosz dyplomowany
[email protected]
mgr Aleksandra Szulc
kustosz
[email protected]
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Czy Biblioteka jest częścią
planetarnego układu uczelni?
Cel Operacyjny 1.4
Wzmacnianie infrastruktury badawczej
Strategia
Uniwersytetu
im. A.
Mickiewicza w
Poznaniu
Strategia
Biblioteki
Uniwersyteckiej
w Poznaniu
Działania
promocyjne
perycentrum
BU i UAM?
Perycentrum – punkt na orbicie ciała
niebieskiego okrążającego dany
obiekt, znajdujący się w miejscu
największego zbliżenia ciała do tego
obiektu
SIW System Identyfikacji Wizualnej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
• Cel:
budowa spójnego i silnego wizerunku
Uniwersytetu
• Wytyczne:
jednolite standardy komunikacji wizualnej
wspólne dla wszystkich jednostek UAM
• Efekt:
identyfikacja Biblioteki jako integralnej części
UAM
Przykładowy projekt ulotki
UAM i BU
Koordynator
USI
Dział Promocji i
Marketingu UAM
Zespół ds.
promocji
Biuro Prasowe
System Informacji USI
UAM
BU
Działania
promocyjne
Spójny wizerunek
Silna marka
PLANETA BIBLIOTEKA
Świat rzeczywisty
Świat generowany
komputerowo
Użytkownicy – g e n e r a c j a Y ( p o k o l e n i e
Milenium)
korzystający intensywnie z technologii cyfrowych
AMUR
repozytorium
instytucjnalne
Zaproponuj
kupno książki
Społeczność
akademicka
Bibliotekarze
dziedzinowi
Biblioteka
Uniwersytecka
poszukuje
Planeta Biblioteka w orbicie
kulturotwórczych działań
uczelni i miasta
Cel operacyjny: 3.1 strategii UAM
Wzmocnienie znaczenia kulturotwórczej roli
uczelni w regionie
Biblioteka – nieformalne miejsce spotkań –
tzw. t r z e c i e m i e j s c e
Działania kulturotwórcze Biblioteki
powiązane z wydarzeniami realizowanymi
przez Uniwersytet i wpisanymi do kalendarza
akademickiego:
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
Wielka Majówka
Poznańskie Dni Książki Naukowej
Kolorowy Uniwersytet
Biblioteka organizuje wówczas:
Wykłady
Prelekcje
Promocje książek
Warsztaty
Wystawy
Koncerty
Recitale
Happeningi artystyczne
Konkursy
Gry miejskie
WYSTAWY
10 rocznie np.
Poznański Przegląd
Książki Naukowej
Poznańska Dyskusyjna
Akademia Komiksu
W bibliotece
wszystko gra!
Biblioteka – przestrzeń
„Trzecie” miejsce – „Place of dwelling”
Dwie strony planety
jedna orbita
Wzajemne przenikanie się biblioteki tradycyjnej z biblioteką
wirtualną.
Książka nadal stanowi źródło badań i nośnik wiedzy niezależnie
od formy zapisu i narzędzi odczytu .
Podstawą symbiozy UAM i
Biblioteki Uniwersyteckiej wspólne działania na rzecz
nauki i rozwoju społeczeństwa
wiedzy
Dziękujemy za uwagę!
Krystyna Jazdon
Aleksandra Szulc

similar documents