Rostliny dělíme na

Report
ROSTLINY
Poznáte některé rostliny?
Smrk ztepilý
Kopretina bílá
Jetel luční
Lípa srdčitá
Leknín bílý
Bez černý
Rostliny dělíme na:
Byliny
• Mají dužnatý stonek
Dřeviny
• Mají dřevnaté nadzemní
části (kmen, větve)
Dále se dělí na
Stromy – mají kmen
Keře – nemají kmen
DÝCHÁNÍ ROSTLIN
• Rostliny jako každý
živý organismus
dýchají kyslík
CO
• vydechují
oxid uhličitý
• Dýchají svými listy
• Dýchají stále
24 hodin denně
O2
2
VÝŽIVA ROSTLIN
Fotosyntéza
Vodu a živiny přijímají
rostliny svými kořeny.
• Při fotosyntéze rostliny
– spotřebovávají CO2
– vylučují kyslík O2
• Fotosyntéza probíhá v listech.
• Rostliny k ní potřebují
– světlo
– vodu
– živiny
Zelené rostliny jako jediné přeměňují látky z neživé přírody na
látky, které jsou součástí živé přírody.
Zelené rostliny jsou jediným zdrojem kyslíku na Zemi.
Fotosyntéza
probíhá v listech
Oxid uhličitý
Kyslík
ROZMNOŽOVÁNÍ
Semeny
Odnožemi
Podzemními částmi
Řízky
VYLUČOVÁNÍ
Při dýchání
Při fotosyntéze
OXID UHLIČITÝ
KYSLÍK
24 hodin denně
jen za světla
RŮST A VÝVOJ
Byliny
• jednoleté
• dvouleté
• vytrvalé
Dřeviny
• vytrvalé
Rostliny rostou a vyvíjejí se
Identifikátor materiálu: ICT2-2/42
Anotace
Žák se seznámí s dělením rostlin na byliny a dřeviny; a podrobněji s pěti základními znaky
živých organismů, jak se projevují v rostlinné říši.
Autor
Mgr. Lenka Macháčková
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků. Orientuje se v systému živé přírody.
Popíše znaky a projevy života živých organismů.
žádné
rostliny, byliny, dřeviny, dýchání, příjem potravy, vylučování, rozmnožování, růst a vývoj rostlin
Prezentace
Výklad
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina
8 – 9 let / 3. ročník
Celková velikost
4,18 MB – PowerPoint
Zdroj použitých obrázků:
Učebnice Prvouka pro 3.ročník – 2.díl. Alter 1998
http://www.google.cz/imgres?q=louka&hl=cs&safe=active&biw=1366&bih=587&gbv=2&tbm=isch&tbnid=21S1KYDSlSZ6iM:&imgrefurl=http:
//www.predskolaci.cz/%3Ftag%3Dlouka&docid=owEewDkrTJXJfM&imgurl=http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2009/03/loukasteblo.jpg&w=285&h=285&ei=hJ8uT9faL5SIhQeuk_jrCg&zoom=1&iact=rc&dur=405&sig=117619925654344895926&page=1&tbnh=115&tbn
w=115&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=50&ty=60
http://www.google.cz/imgres?q=smrk+ztepil%C3%BD&hl=cs&safe=active&biw=1366&bih=587&gbv=2&tbm=isch&tbnid=TntWII92eD3uEM:&
imgrefurl=http://www.zahradni-raj.eu/zahradniraj/eshop/4-1-Jehlicnate-dreviny/13-2Smrky&docid=92HpPDQDPeEWvM&imgurl=http://www.zahradni-raj.eu/fotky14246/fotos/_vyrn_34520090208142007Picea_abies.jpg&w=433&h=599&ei=5KAuT8_CFoO6hAeC44HKCg&zoom=1&iact=rc&dur=453&sig=117619925654344895926&page=1&tbnh
=119&tbnw=86&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:22,s:0&tx=58&ty=71
http://botanika.wendys.cz
fotobanka.nabla.cz
mulouny.cz
provaz.cz
foto-tapety.cz
vseprozdravi.cz
enviport.cz
http://www.ceska-krajina.cz/
panna.cz
openclipart.org
salviaparadise.cz
Wikipedia.cz
rostliny.prirodou.cz
cez.cz
all-free-download.com
arnika.org
hardyfernlibrary.com
reiki-cz.com
zoo-doma.cz
skorepa-photo.com

similar documents