VY_32_INOVACE_08_152

Report
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Horní Česká 15,
Znojmo
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0710
Název projektu: Inovace školství
Šablona - název: III. Využiti ICT
Číslo: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Zpracoval: Mgr. Josef Barnet
Předmět:
Zeměpis
Název produktu:
Vodstvo
Číslo produktu: VY_32_INOVACE_08_152
Použito: 1.12.2011
Třída: 7.B
Anotace: Cílem je seznámit žáky s oblastmi ČR, kde se nacházejí jezera, rybníky, vodní nádrže. Proč je důležitá ochrana vodních zdrojů a
jaké vodstvo se nachází v oblasti našeho kraje.
Řeky
Jezera
Rybníky
Vodní nádrže
Ochrana vody





tvoří vodní zdroje
prameny, potoky a horní toky řek mají
čistou vodu (zdroje pitné vody)
úprava vody – vodárny
znečištěná voda – čističky odpadních vod
Povodí tří velkých řek:
Labe, Odry, Dunaje
nejdelší řeka.....
…..Vltava, 433 km
Povodí Labe
Pramen Labe: Krkonoše 1384 m.n.m.
Povodí Odry
Pramen Odry:
Oderské vrchy
634 m n. m.
Povodí Dunaje:
délka toku - 2857 km
Pramen Dunaje: Německo
Protéká: Německem, Rakouskem, Slovenskem,
Maďarskem, Chorvatskem, Bulharskem ……
(celkem 19 zemí)
V ČR je jich málo
Jsou malá a v mapách často nejsou zakreslena
Nejvíce je jich na Šumavě
Mají ledovcový původ
Největší je – Černé jezero, dále pak Čertovo
Jsou přírodního původu (člověk se na jejich vzniku
nijak nepodílel)
největší jezero......Černé jezero, 18,4 ha
Železná Ruda - okr. Klatovy





byly budovány asi před 500-600 léty
nejvíce je jich v jižních Čechách
ve své době patřily k významným dílům
jsou také na jižní Moravě a dalších místech ČR
většina rybníků v jižních Čechách byla
vybudována zásluhou šlechtického rodu
Rožmberků
největší rybník.....Rožmberk, 489 ha
Rybník Svět (Třeboňsko) vybudoval J. Krčín z
Jelčan v letech 1571-1573.





na některých řekách byly postaveny přehrady
největší rozlohou je vodní nádrž Lipno
nejvíce vody má Orlická přehrada
slouží jako zdroje pitné vody
nachází se po celé ČR
LIPNO
největší přehradní nádrž..... 48,7 km²
ORLICKÁ PŘEHRADA
ORLÍK
VRANOVSKÁ PŘEHRADA
Největší vodní nádrž
na Dyji. Přehradní
zeď o délce 292 m a
šířce 60 m byla
postavena v letech
1930 až 1933.
Poznáš tuto přehradu?



je úkolem každého z nás
nesmíme znečišťovat potoky, rybníky, řeky,
jezera
ČR patří k zemím s největším znečištěním vod
SHRNUTÍ:
 Na našem území se nachází řeky, jezera, rybníky,
vodní nádrže
 Povodí řek: Labe, Odry a Dunaje
 ČR má málo jezer. Největší jsou Černé a Čertovo
jezero na Šumavě
 Nejdelší řeka je Vltava – měří 433 km
 Největší rybník.....Rožmberk, 489 ha (jižní Čechy)
 Největší přehrady jsou Orlická přehrada a Lipno
 Důležitá je ochrana vody
ÚKOLY:
1.
2.
3.
4.
5.
Jak se jmenuje náš největší rybník?
K čemu nás slouží vodní nádrže?
Máme na našem území nějaká jezera?
Proč je důležitá ochrana vody?
Kde se upravuje a čistí voda?







Http://lenca.pise.cz/126323-ceska-republika-fakta-a-zajimavosti.html [online]. 11. 09. 2009 [cit. 201111-30]. Dostupné z WWW: <http://lenca.pise.cz/126323-ceska-republika-fakta-azajimavosti.html>.
Http://www.geolocation.ws/v/W/4dec50ca8786563573000d52/prague-sedlec-the-czech-republic-aship/en [online]. 6.6.2011 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z WWW:
<http://www.geolocation.ws/v/W/4dec50ca8786563573000d52/prague-sedlec-the-czechrepublic-a-ship/en>.
Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Odra,_Ostrava-Koblov.jpg [online]. 9.9.2006 [cit. 2011-11-30].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Odra,_Ostrava-Koblov.jpg>.
Http://wiki.mapy.cz/index.php/%C4%8Certovo_jezero [online]. 31. 1. 2011 [cit. 2011-11-30].
Dostupné z WWW: <http://wiki.mapy.cz/index.php/%C4%8Certovo_jezero>.
Http://www.turistika.cz/mista/rybnik-svet [online]. 2011 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z WWW:
<http://www.turistika.cz/mista/rybnik-svet>.
Http://www.mrk.cz/clanek.php3?id=1026 [online]. 1.10.2011 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z WWW:
<http://www.mrk.cz/clanek.php3?id=1026>.
Http://www.mstasovice.estranky.cz/fotoalbum/skolni-rok-2010-2011/vylov-rybnika-vjaroslavicich/dsc05184.html [online]. 2011 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z WWW:
<http://www.mstasovice.estranky.cz/fotoalbum/skolni-rok-2010-2011/vylov-rybnika-vjaroslavicich/dsc05184.html>.







Http://cestovani.idnes.cz/z-prehrady-orlik-ma-byt-hit-za-miliardy-se-planuje-pristav-i-golf-p8x/igcechy.aspx?c=A100208_134759_igcechy_tom [online]. 8.2.2010 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z
WWW: <http://cestovani.idnes.cz/z-prehrady-orlik-ma-byt-hit-za-miliardy-se-planujepristav-i-golf-p8x-/igcechy.aspx?c=A100208_134759_igcechy_tom>.
Http://www.ubytovani-aktualne.cz/zajimavosti/podyji/prirodni-zajimavosti-vranovska-prehrada-144/
[online]. 2009 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z WWW: <http://www.ubytovaniaktualne.cz/zajimavosti/podyji/prirodni-zajimavosti-vranovska-prehrada-144/>.
Http://tocomebavi.blog.cz/1003/znojmo-na-jare [online]. 28. března 2010 [cit. 2011-11-30]. Dostupné
z WWW: <http://tocomebavi.blog.cz/1003/znojmo-na-jare>.
Http://martindivis.com/fotky/znojmo.php [online]. 2010 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z WWW:
<http://martindivis.com/fotky/znojmo.php>.
Http://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/zacalo-tani-prehrada-odpousti-vodu20090225.html [online].
25.2.2009 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z WWW:
<http://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/zacalo-tani-prehrada-odpoustivodu20090225.html>.
Http://hevlin.unas.cz/107.htm [online]. 15. dubna 2008 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z WWW:
<http://hevlin.unas.cz/107.htm>.
Zeměpis pro 7. ročník zvláštní školy. Praha : PARTA, 1995. 63 s. ISBN 80-85989-19-0.

similar documents