Dopravní stavby na střední Moravě Ing. Martin Smolka, MBA ředitel

Report
Ing. Martin Smolka, MBA ředitel Správy Olomouc ŘSD ČR
Dopravní stavby na střední Moravě
Moravské dopravní fórum, 7.4.2014
www.rsd.cz
Investiční program ŘSD v roce 2014
• Stavby zahájené v předchozích letech:
– 47 akcí s celkovými náklady:
– zdroje pro rok 2014:
– z toho např. (se zdroji pro rok 2014)
111,11 mld. Kč
13,59 mld. Kč
 D8, úsek Lovosice-Řehlovice
1,66 mld. Kč
 I/11, Ostrava, Prodloužená Rudná
1,38 mld. Kč
 D1, modernizace úseků 05,09,14,21
celkem 2,48 mld. Kč
 R35, MÚK Opatovice, dostavba estakády
1,10 mld. Kč
 R7, úsek Vysočany-Droužkovice-Nové Spořice
0,77 mld. Kč
 I/44 Vlachov – Rájec
0,90 mld. Kč
www.rsd.cz
Investiční program ŘSD v roce 2014
• Stavby připravené k zahájení v roce 2014:
– 29 akcí s celkovými náklady:
– zdroje pro rok 2014:
– z toho např. (se zdroji pro rok 2014)
 D11, úsek Osičky-Hradec Králové
 I/11, úsek Nebory-Oldřichovice-Bystřice
 D1, modernizace úseků 03,18,25
 D3, 4 úseky Veselí nad Lužnicí-Úsilné
 D1, úsek Přerov-Lipník
 R49, úsek Hulín-Fryšták
 I/44 Červenohorské sedlo – JIH
48,95 mld. Kč
6,87 mld. Kč
0,64 mld. Kč
0,80 mld. Kč
celkem 0,54 mld. Kč
1,01 mld. Kč
0,81 mld. Kč
0,55 mld. Kč
0,50 mld. Kč
www.rsd.cz
Nové akce 2014 (kompletní seznam)
I/9, I/16 Mělník obchvat / 1. stavba
I/34 Božejov-Ondřejov-Pelhřimov
I/26 Staňkov / přeložka
I/27 Velemyšleves / obchvat
a přemostění Chomutovky
I/9 Dubá / obchvat
I/14 Kunratice-Jablonec n. Nisou
I/53 Lechovice / obchvat
I/38 Znojmo / obchvat II
I/49 Vizovice-Lhotsko
I/11 Opava / sev.obchvat vých.část
I/11 Nebory-Oldřichovice
I/11 Oldřichovice-Bystřice
I/35 Val. Meziříčí-Lešná / 3.etapa
I/37 Pardubice-Trojice
I/44 Červenohorské sedlo / jih
I/35 Rožnov pod Radh. - křižovatka
R4 Skalka - křižovatka II/118
D11 Osičky-Hradec Králové
D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec
D3 Bošilec-Ševětín
D3 Ševětín-Borek
D3 Borek-Úsilné
D1 Přerov-Lipník
R49 Hulín-Fryšták
R1 Satalice-Běchovice, oprava
I/3 Mirošovice-Benešov / uspořád. 2+1
D1 modern. 03 Hvězdonice-Ostředek
D1 modern. 18 Měřín-Vel.Meziříčí západ
D1 modern. 25 Ostrovačice-Kývalka
www.rsd.cz
D1 0136 Říkovice-Přerov
• 2012 po dvouletém přerušení obnovena
příprava stavby
• v souč. vykoupeno 36 % pozemků
• běží výběr zhotovitele aktualizace DSP
(pův. dokončena 2008)
• zbývá
– dokončení výkupů
– zpracování aktualizace DSP
– získání stavebního povolení
– výběr zhotovitele
– zpracování prováděcí dokumentace
• předpoklad zahájení stavby: 2017
• celková délka stavby je 9,8 km
www.rsd.cz
D1 0137 Přerov-Lipník
• vykoupeno 99 % pozemků
• výběr zhotovitele z r. 2012 zrušen
rozhodnutím ÚOHS v 10/2013
• nyní příprava nového VŘ, očekávané
vyhlášení v 4/2014
• současný předpoklad předání staveniště v
11/2014
• předpoklad doby realizace – 4 roky, zahájení
předčas. užívání o rok dříve
• celková délka stavby je 14,3 km
www.rsd.cz
R55 Olomouc-Kokory-Přerov
• 2 úseky o délce 7583 + 5960 m
• předp. cena 1,29 + 1,33 mld. Kč
• předp. podání žádostí o ÚR během r.
2014 a vydání ÚR do konce roku
• probíhá majetkoprávní příprava
(stanoviska a vyjádření vlastníků
souvisejících pozemků)
• předpoklad termínů:
– získání stavebního povolení 12/2017
– zahájení stavby 6/2018
– dokončení stavby 6/2021
www.rsd.cz
Olomoucký kraj
Další významné stavby v přípravě
•
•
•
•
•
•
I/46 Olomouc – východní tangenta
I/46 Týneček – Šternberk
R35 Křelov – Slavonín – 2. etapa
I/44 Bludov – obchvat
R46 – rekonstrukce MÚK (Držovice, Olšany, Žešov)
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
www.rsd.cz
Děkuji za pozornost…
Ing. Martin Smolka, MBA
Ředitel Správy Olomouc
[email protected]
www.rsd.cz
© ŘSD ČR 2010

similar documents