Vyu*ití ICT pro rozvoj klí*ových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Škola
SOŠ a SOU Milevsko
Autor
Mgr. Václav Kašpar
Název
VY_32_INOVACE_02_C_05_ZSV
Téma
Dějiny filozofie od počátku do období patristiky
Datum tvorby
30.9.2012
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tato prezentace je určena pro výuku předmětu Občanská
nauka ve 4. ročníku, předmět je součástí bloku RVP –
společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu
spočívá v samostatném zamyšlení žáků nad danými tématy,
interaktivnost probíhá využitím ICT.
 Metodický
pokyn:
4. – 13. snímek – výklad a charakteristika období: Milétská
a Elejská škola, předchůdci atomismu, sofisté, Platón,
Aristoteles, stoicismus, helénistické období,
epikureismus, skepticismus, patristika
14. snímek - otázky k zamyšlení - možnost použít funkci pera
v Office 2010






problém pralátky
Thales - voda
Anaximandros – apeirón
Anaximenes – vzduch
Pythagoras – číslo
Herakleitos z Efezu – oheň
 Xenofanes
– kritika bohů
 Parmenides - myšlení
 Zenon z Eleje – aporie pohybu
 Empedokles
– země, voda, vzduch, oheň
láska- svár
 Anaxogaras: hmotná substance –semena
 Demokritos: atom a prázdný prostor

člověk a společnost
 Protagoras
 Sokrates
– člověk je mírou všech věcí
– poznání sebe sama
– mravní pohled
- vědění vede ke ctnosti
- vím, že nic nevím
 škola
Akademia
Platónský trojúhelník?
absolutno
já

ideje
bytí
 škola
– Lykeion
 Organom, Politika
 látka – tvar; (jednota jedinečného a
obecného)

stoicismus: Zenon Mladší
Seneca
Marcus Aurelius
 logos

– pneuma – idea věčného návratu
žít podle přírody

Epikuros:
- smyslový vjem
- etika: nejvyšší dobro- slast
- odmítavý postoj ke státu: žij skrytě

Titus Lucretius Carus:
- učení o atomu a prázdnu

skepse – pochybnost o poznatelnosti světa a
pravdě

Pyrrhon z Elidy: jaké jsou věci; jaký postoj k
nim máme zaujmout; co tím získáme

Ainesidemos: trópy – zdůvodnění pochybnosti
o obecné platnosti poznání
 teologicko-filozofické
vyjádření
křesťanského života

AUGUSTIN
 apologetové,
gnosticismus
 Charakterizujte
tzv. „Platonský trojúhelník“
 Čím se zabývala Elejská škola?
 Čím se zabývala Milétská škola?
HLADÍK, Jaroslav. Společenské vědy v kostce.
Praha: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-044-6.
Vlastní tvorba autora
Obrázky z klipartu Microsoft Power Pointu
2010

similar documents