Klasteri u RH - Ministarstvo poduzetništva i obrta

Report
Program poticanja poduzetništva i obrta
Poduzetnički impuls 2013.
Gordan Maras, ministar
poduzetništva i obrta
www.minpo.hr
CILJEVI PODUZETNIČKOG IMPULSA 2013.
 Poslovnim subjektima omogućiti postupnu prilagodbu uvjetima i kriterijima koje
će morati ispunjavati za korištenje Strukturnih sredstava EU
 Stvaranje jeftinih izvora financiranja
 Omogućavanje lakšeg razvoja inovativnih tvrtki
 Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture
 Poticanje udruživanja u klastere i zadruge
 Jačanje poslovne konkurentnosti kroz nove tehnologije
www.minpo.hr
GLAVNA PROGRAMSKA PODRUČJA
1. Sustav potpora s mjerama:
A. Razvoj mikro poduzetništva i obrta
B. Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika
C. Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja
D. Obrazovanje za poduzetništvo i obrte te očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
2. Financiranje malog i srednjeg poduzetništva i obrta
3. EU Projekti
4. Institucionalna podrška
www.minpo.hr
NOVINE U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
 Racionaliziranje potpornih mjera i smanjenja njihovog broja: od 24 poticajna
projekta iz 2012. godine u 2013. godini u sustavu bespovratnih potpora
provode se 4 mjere s objedinjenim provedbenim aktivnostima
 Manji broj potpora sa značajnijim učinkom na rezultate poslovanja
 Smanjenje obujma tražene dokumentacije - umjesto podnošenja
dokumentacije od strane poduzetnika koristit će se službeni izvori odnosno
registri tijela državne uprave
 Javni pozivi bit će otvoreni do iskorištenja planiranih sredstava
 Objedinjavanjem proračunskih aktivnosti, raspoloživa sredstva unutar pojedine
mjere se, u slučaju potrebe, mogu preraspodijeliti u iznosu do 10%.
www.minpo.hr
OBJAVA OTVORENIH JAVNIH POZIVA U 2013.
1.
OTVORENI JAVNI POZIV
9. veljače 2013.
MJERA A. Razvoj mikro
poduzetništva i obrta
AKTIVNOSTI
A1 Mikro poduzetništvo i obrt
A2 Poduzetništvo kreativnih industrija
A3 Mladi i početnici u poduzetništvu
A4 Zadružno poduzetništvo
2.
MJERA A. Razvoj mikro
poduzetništva i obrta
3.
MJERA A. Razvoj mikro
poduzetništva i obrta
A5 Jačanje poslovne konkurentnosti klastera
4.
MJERA B. Jačanje poslovne
konkurentnosti poduzetnika i
obrtnika
B1 Jačanje poslovne konkurentnosti
poduzetnika i obrtnika
1.
2.
3.
OTVORENI JAVNI POZIV
16. veljače 2013.
MJERA C. Razvoj poduzetničke
infrastrukture i poslovnog
okruženja
MJERA D. Obrazovanje za
poduzetništvo i obrte te
očuvanje tradicijskih i
umjetničkih obrta
MJERA D. Obrazovanje za
poduzetništvo i obrte te
očuvanje tradicijskih i
umjetničkih obrta
AKTIVNOSTI
IZNOS u kunama
11.567.600
3.000.000
5.764.066
2.000.000
3.000.000
74.822.901
IZNOS u kunama
C1 Poduzetničke zone
14.000.000
C2 Tehnološki parkovi i poduzetnički
inkubatori
C3 Razvojne agencije i poduzetnički centri
D1 Obrazovanje za poduzetništvo
24.000.000
3.340.000
2.200.000
D2 Obrazovanje za obrte
8.400.000
D3 Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
5.000.000
www.minpo.hr
RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA
MJERA C.
 C.1. Poduzetničke zone


Potpora od 500.000,00 kuna do 1.400.000,00 kuna, intenzitet 75%
Korisnici: JLPS
Aktivnosti: izgradnja komunalne, energetske, cestovne i komunikacijske infrastrukture u zoni,
ulaganja vezana na izlazak na nova tržišta i ciljano privlačenje investitora, edukacija za strateško
upravljanje razvojem zona, edukacija poduzetnika
—
 C.2. Tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori


Potpora od 500.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna, intenzitet 75%
Korisnici: JLPS i tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori
Aktivnosti: ulaganja vezana uz adaptaciju ili rekonstrukciju radi uređenja prostora poduzetničkog
inkubatora/tehnološkog parka, ulaganja vezana za nabavu opreme za opremanje, proširenje i
poboljšanje kvalitete usluge (računalne, zaštitne, telekomunikacijske i druge opreme), pružanje
mentorskih usluga start-up tvrtkama, pružanje pomoći za upravljanje intelektualnim vlasništvom,
edukacija korisnika usluga tehnološkog parka/poduzetničkog inkubatora
—
 C.3. Razvojne agencije i poduzetnički centri

Potpora od 50.000,00 kuna do 150.000,00 kuna, intenzitet 75%
Aktivnosti: pružanje stručne i savjetodavne pomoći, edukacija/stručno osposobljavanje poduzetnika
početnika, malih i srednjih poduzetnika u fazi rasta i razvoja, obrtnika i zadrugara, razvoj novih
projekata povezivanja malih i srednjih poduzetnika, izrada projekata za visoko tehnološki napredna i
inovativna poduzeća, povezivanje sa znanstvenim i istraživačkim institucijama i komercijalizacija
inovacija
—
www.minpo.hr
INFORMATIVNA KAMPANJA
Unapređenje vidljivosti natječaja kroz informativne kampanje u
svim županijskim centrima, te kvalitetnije informiranje
pogotovo u pogledu jasnoće zahtjeva i kriterija evaluacije
projekata kao i transparentnosti objašnjenja odluka o odbijanju
prijava
www.minpo.hr
DATUM
19.2.2013.
GRAD
Čakovec
11.00-13.00
19.2.2013.
Varaždin
11.00-13.00
LOKACIJA
Multimedijalna dvorana Tehnološko-inovacijskog centra
Međimurje
Bana J.Jelačića 22b
Sportska dvorana Arena
Požega
10.00-12.00
Slavonski Brod
13.30-15.30
Šetalište Franje Tuđmana 1
HGK Županijska komora Požega
Vukovarska 6
HGK Županijska komora
Slavonski Brod
Matije Mesića 9
22.02.20123.
Hvar
Kino dvorana
23.02.2013.
Kaštela
Kino dvorana
25.2.2013.
Zadar
11.00-13.00
26.2.2013.
Split
10.00-12.00
Šibenik
11.00-13.00
Dvorana Poduzetničkog inkubatora Zadar
Grgura Budislavića 99
Novi Bokanjac
HGK Županijska komora Split
Trumbićeva obala 4
Multimedijalna dvorana Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“
Poljana 6
20.2.2013.
20.2.2013.
27.2.2013.
28.2.2013.
Rijeka
11.00-13.00
Grad Rijeka
Gradska vijećnica
Korzo 16
01.03.2013.
Bjelovar
10.00-12.00
Velika vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije
Ante Starčevića 8
www.minpo.hr
01.03.2013.
Krapina
13.30-15.30
Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta
Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13
04.03.2013.
Sisak
10.00-12.00
HGK Županijska komora Sisak
Kranjčevićeva 16
04.03.2013.
Karlovac
13.30-15.30
Dvorana Udruženja obrtnika grada Karlovca
Haulikova 14
04.03.2013.
Koprivnica
11.00-13.00
Virovitica
11.00-13.00
HGK Županijska komora Koprivnica
Frankopanska ulica 3
Virovitičko podravska županija
Vijećnica županijske skupštine
Trg Lj. Patačića 1
Mala viijećnica Osječko baranjske županije
Županijska 4
Županijska vijećnica
Glagoljaška 27
Vinkovci
Velika dvorana Kulturno-informativnog centra (KIC) Gospić
Budačka 12
05.03.2013.
06.03.2013.
06.03.2013.
Osijek
10.00-12.00
Vinkovci
13.30-15.30
07.03.2013.
Gospić
11.00-13.00
08.03.2013.
Pula
11.00-13.00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za ekonomiju i turizam “dr.Mijo Mirković”
Preradovićeva 1
11.03.2013.
Dubrovnik
11.00-13.00
Zagreb i Zagrebačka županija
11.00-13.00
Konferencijska dvorana hotel „Lero“
Ulica Iva Vojnovića 14
Kino dvorana
Ulica grada Vukovara 78
13.03.2013.
www.minpo.hr
Zahvaljujem na pažnji!
www.minpo.hr

similar documents