Zaščita knjižničnega gradiva

Report
Zaščita knjižničnega gradiva
dr. Jasna Malešič
dr. Jana Kolar
Tekst tečaja
www.infosrvr.nuk.unilj.si/jana/tecaj/tecaj.html
Vsebina tečaja
Razvoj pisne podlage, črnil in knjižne oblike
•
•
•
Papirus
Pergament
Papir
Vzroki razgradnje in priporočeni pogoji hranjenja
•
•
•
•
•
Papir
Fotografsko gradivo
Magnetni nosilci
Gramofonske plošče
Optični diski
Risbe iz jame Lascaux
(ca. 30 000-18 000 pr.n.š.)
Zemljevid Babilona
(ca. 600 pr.n.š.)
Papirus (detajl)
ca. 300 pr. n. š.
Papirus
• lomljiv, krhek
• visoka vsebnost lignina:
kislost, temnenje na svetlobi
• občutljiv na visoko RV-plesen
http://www.library.cornell.edu/preservation/librarypreservation/mee/preservation/papyrus
.html
Knjiga mrtvih. Egipt
ca. 332-30 pr. n. š.
Izdelovalec pergamenta
od 3. st. pr.n.št
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Irwin1.jpg
Hramba pergamenta
• pergament je izjemno občutljiv na vlago ter vodo
• hranimo ga na RH višji od 50% (ter nižji od 60%), da
mu ohranimo gibkost
• zaščitni ovoji
Pergamentni zvitek
Zgodnji kodeksi
(1-8. stoletje)
• kopiji koptskih kodeksov;
• Nag Hammadi, 4. stoletje:
blok iz papirusa, usnjena
prevleka
• kasneje več pol zašitih v
blok
• platnici iz lesenih deščic
Nag Hammadi
Skriptorij
Zgodnje srednjeveške vezave
(7-12. stoletje)
• knjižni blok iz
pergamentnih listov
• vezice – služijo za
ojačitev pol pri šivanju
ter povezavo bloka in
platnice
• platnice iz lesenih desk
(hrast, bukev)
• hrbet delno ali v celoti
prevlečen z usnjem
Vezava
14. stol.
• kovinske sponke
(zaklepi) so držale knjigo
zaprto
• kovinsko okovje
(vogalniki, v centru
platnice) za zaščito
knjige na polici/mizi
Guttenbergova
biblija
1454-1455
Vezava
15.-16. stoletje
• ovčje, kozje, goveje usnje
v rjavi ali temnordeči
barvi, strojeno s tanini
• dekoracija usnja s slepim
in zlatim tiskom
• prve tiskane knjige na
papirju
Odpiranje srednjeveških vezav
Izdelava papirja na kitajskem
Papir
Struktura
papirja
Vodni znak
Vezave
17.-18. stoletje
• knjige so še vedno
izdelane ročno, a hitreje
in bolj ceneno
• zaokrogljeni hrbti
• začetek uporabe platnic
iz lepenke
 novi, cenejši materiali
(papir, platno za
zunanjost knjige)
Vezave
19. stoletje
• zaradi večjega
povpraševanja po knjigah
se ponovno pocenijo
surovine in tehnike
izdelave.
• prične se obdobje izdelave
t.i. kislega papirja
• lepljena vezava (knjižni
blok in platnica)
• vezava v celo platno
postane prevladujoča
• več dekoracije
Poškodovana brošurna vezava
Papir
•
•
•
•
zgodovinski pregled izdelave
sestava
vzroki razgradnje
priporočila za hranjenje gradiva na papirju
Mejniki v proizvodnji papirja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1268 prvi ročni papirji v srednji Evropi
klejenje z želatino, vodni žigi (13. stol.)
mletje vlaknin s Holandci (16. stol.)
beljenje vlaknin (18. stol.)
izum stroja za izdelavo papirja (1798)
klejenje v kislem z galunom in kolofonijo (1807)
prvi brusilnik lesa (l. 1841)
Si/Sa razklopa lesa (1853 in 1874)
TMP in CTMP lesovina (‘70.)
Molekula celuloze
OH
HO
HO
O
HOH2C
HOH2C
O
O
HO
OH
HOH2C
OH
HO
O
O
O
O
HO
OH
HOH2C
n
• glavna sestavina papirja je celuloza
• do konca osemnajstega stoletja izdelan iz lanenih,
konopljenih, bombažnih krp
• klejenje v kislem in uporaba lesa v 19. stoletju
OH
Shematična predstavitev
mikrofibrila celuloze
predvidena doba uporabnosti (leta)
Predvidena doba uporabnosti
10000
5000
1000
100
50
15
1
glinaste papirus kodeksi Moby časopisi magnetni
zgodnji tiski Dick
diski
tablice
Vzroki poškodb papirja
• mehanski
• biološki
• kemijski
pospešujejo jih klimatski pogoji, materiali zaščitne opreme,
naravne nesreče…
Poškodbe zaradi neustrezne
manipulacije s knjigami
Neustrezno reproduciranje
fotokopiranje je vzrok mnogih poškodb
Mehanske poškodbe - raztrganine
Biološki povzročitelji poškodb
papirja
• mrčes (ščurki, srebrne ribice, knjižne uši, hrošči,
termiti) se prehranjuje z organskimi snovmi
• glodavci (miši, podgane) imajo jedke odpadke,
brusijo zobe, izdelujejo gnezda
• čiščenje, zamrzovanje, zaplinjenje
• plesni
Srebrna ribica
12 mm, srebrna
hrani se s škrobom, celulozo, želatino
Lesni hrošči
Plesni
Razvoj plesni
• spore so vedno prisotne v zraku
• poškoduje vse organske materiale
• najugodnejši pogoji za razvoj: vlažni, topli,
neosvetljeni, slabo prezračeni prostori
• ustrezni klimatski pogoji preprečijo razvoj plesni iz
spor
• gradivo izoliramo, posušimo (na RH nižji od 45%),
suho plesen odstranimo
Plesni
Lisičje pege
Kemijski vzroki razgradnje papirja
• reagenti
• reakcijski medij
• energija
1. Reagenti
• kisline in oksidanti
- iz vlaknin (kislinske skupine, preostanki belil...)
- dodani med izdelavo (klejenje v kislem, korozivna črnila…)
- med staranjem (prah, plini iz ozračja, staranje...)
Krhek papir
Migracija kislin
Železo-taninsko črnilo
Sestavina železo-taninskega črnila
hrastove šiške
vitriol
gumi arabikum
Pigmenti na osnovi bakrovih oksidov
2. Reakcijski medij
• voda omogoči ali pospeši številne kemijske reakcije
razgradnje papirja
3. Energija
• svetloba
• toplota
1. Svetloba
800 nm
oranžna
rumena
vidna svetloba
zelena
UV
vijolična
X-žarki
400 nm
modra
100 nm
spekter sončne svetlobe na površini zemlje
IR
rdeča
300 nm
340 nm cepitev vezi v molekuli celuloze
1 mm
valovna dolžina
mikro
Primer poškodb zaradi vpliva svetlobe
2. Toplota
• hitrosti kemijskih reakcij se podvojijo, ko se
temperatura dvigne za 10 stopinj C.
Priporočeni klimatski pogoji
• relativna vlaga 40- 55% in konstantna
• temperatura čim nižja in konstantna
• brez direktne sončne svetlobe
Hramba gradiva
• čisti skladiščni prostori
• kovinske police
• zlaganje gradiva po vrsti nosilca in velikosti; uporaba
vogalnikov
• manjše knjige hranimo pokončno
• velike, težke in strukturno šibke knjige hranimo
vodoravno
Zaščita dragocenega gradiva
• po meri izdelane/kupljene zaščitne škatle
• zaščitni ovoji iz kvalitetnega papirja
Hramba nevezanega gradiva
zaščitne srajčke iz trajno obstojnih materialov
gradivo večjega formata hranimo vodoravno v
predalnikih ali zvite v rolo
Pravilno označevanje knjižničnega
gradiva
• pisni zaznamki s svinčnikom
• identifikacijski žigi; trajna črnila, ki ne bledijo in se
hitro sušijo
• nalepke iz trajno obstojnega papirja s kemijsko
stabilnim odstranljivim lepilom
Masovno razkislinjenje
Samolepilni trakovi
Sodobni nosilci zapisov
-trajnost nosilca
-trajnost reprodukcijske opreme
Fotografsko gradivo
zapis informacije
• nosilec
vezivo
nosilec
- film (19. stol. nitrat celuloza. Od ‘20. acetat-celuloza,
danes polietilen-tereftalat)
- papir, steklo, kovina
- plastificiran papir (papir in polietilen)
• vezivo (želatina, albumin, kolodij)
• tvorec slike
- srebro, srebrov amalgam, železove soli, platina,
pigmenti
- barvila (od 1935)
Vzroki za razgradnjo
• kemijski
• mehanski
• biološki (insekti, glodalci, mikroorganizmi)
• pospešujejo klimatski pogoji, materiali zaščitne opreme,
naravne nesreče…
Kemijska razgradnja
Vzroki:
• nestabilni materiali
• kemikalije, uporabljene med fotografskimi postopki
• škodljive kemikalije iz okolja
Posledice:
• poškodbe vseh plasti gradiva
Razgradnja nosilca
• razgradnja nitratnih filmov
http://www.ifla.org/VI/6/dswmedia/en/txt_phot.htm
Razgradnja nosilca
• fotografije nalepljene na kislih lepenkah
http://archive.amol.org.au/recollections/1/3/10.htm
Razgradnja veziva
• rumenenje albuminskih fotografij
http://archive.amol.org.au/recollections/1/3/19.htm
Razgradnja veziva
• kolodij (ambrotipije, mokre kolodijske plošče, ferotipije …)
• pri razgradnji sprošča dušikove pline; krčenje in pokanje emulzije,
ločitev od stekla
http://www.ifla.org/VI/6/dswmedia/en/txt_phot.htm
Razgradnja slikotvorne plasti
• tvorba srebrovega sulfida
viri žvepla:
• onesnaženost zraka
• ostanki fiksirja+vlaga→žveplo
• uporaba izrabljenega fiksirja
Posledice:
• rumenenje, bledenje, izguba detajlov
Pospešuje visoka RV
http://archive.amol.org.au/recollections/1/3/15.htm
Razgradnja slikotvorne plasti
Redoks reakcije srebra:
• srebrovo zrcaljenje
• migracija Ag ionov na površino in njihova redukcija do Ago
http://archive.amol.org.au/recollections/1/3/19.htm
http://www.preservation101.org/session2/expl_iv_cs-photo_bw.asp
Mehanske poškodbe
Vzroki:
• pogosto, malomarno ravnanje z gradivom in neprimerno skladiščenje
Posledice:
• poškodbe nosilca (raztrganine, zlomljeno steklo, deformacije kovinskih
plošč..) ter odrgnine končne slikovne plasti
http://archive.amol.org.au/recollections/1/3/04.htm
Mehanske poškodbe
http://www.archives.gov.on.ca/English/exhibits/preservation/big/big_49_broken.htm
http://archive.amol.org.au/recollections/1/3/04.htm
Klimatski pogoji
• T, RV, svetloba, onesnaženost zraka, prah
• pospešujejo razgradnjo
Vpliv visoke RV
• pospeši mehanizme razgradnje (tudi na steklu, kovinskih
nosilcih)
• mehčanje želatinske emulzije, lepljivost
• rast mikroorganizmov na papirju in emulziji
• različno raztezanja plasti, kar lahko vodi do mehanskih
poškodb
Visoka RV
rjavenje ferotipije
plesen
http://www.ifla.org/VI/6/dswmedia/en/loupe/vphot_f11.htm
http://www.archivaladvisor.org/shtml/gal_deterioration.shtml
Vpliv nizke RV
• Izsušitev in pokanje emulzije; odstopanje od nosilca
• Film in papir postaneta bolj krhka
http://www.ifla.org/VI/6/dswmedia/en/loupe/vphot_f17.htm
Nihanje RH in T
http://www.archives.gov.on.ca/English/exhibits/preservation/big/big_48_lifting.htm
Onesnažen zrak
• Dagerotipije so občutljive na nečistoče v zraku
http://www.preservation101.org/session2/expl_iv_cs-photo_bw.asp
Vpliv svetlobe
•
•
•
•
rumenenje, krhkost papirja
albumin rumeni
želatina popusti
solnate papirne slike
so izjemno občutljive
http://archive.amol.org.au/recollections/1/3/11.htm
Sodobno barvno gradivo (od 1935)
Število dni, v katerih izgubimo 20% najmanj
stabilnega pigmenta v barvnem diapozitivu
(62ºC, 45% RH)
•
•
•
•
•
•
Kodachrome
Ektachrome
Fujichrome (ne Velvia) 185
Fujichrome Velvia
Agfachrome 1000
Scotchchrome 1000
580
225
135
75
45
Priporočeni pogoji hranjenja
•
•
•
•
•
čim manjše nihanje T in RV
čim nižja T
RV 30-50%
hladna hramba nitratnih filmov
hranimo v temi, čim manj izpostavljamo svetlobi
Materiali zaščitne opreme
• varujejo gradivo pred vplivi svetlobe, mehanskimi poškodbami med
rokovanjem in hrambo, nečistočami v zraku, hitrimi spremembami T in RV
• kemijsko stabilni, trajni, mehansko odporni
• ustrezati specifikacijam ISO standarda 18902 ter opraviti PAT test (ISO
18916)
Materiali zaščitne opreme
papir
umetne mase
• ščiti gradivo pred vplivi svetlobe
• vpija vlago, škodljive pline
• nevarnost povzročitve mehanskih
poškodb med rokovanjem
(abrazija)
• ščiti gradivo pred prstnimi odtisi,
mehanskimi poškodbami
• pri visoki ali spremenljivi RV nevarnost
lepljenja želatinske emulzije, pojava
plesni, sprememb na površini
fotografij z želatinsko emulzijo
• ne uporabljamo za nitratne filme,
gradivo s poškodovano emulzijo,
ročno barvane fotografije, gradivo na
steklu, ferotipije, starejše gradivo
Materiali zaščitne opreme
• alkalen papir nevtralizira kisle komponente
• uporaba za nitratne filme, fotografije s platinovimi ali srebrovimi delci,
fotografije na kislih lepenkah
• nevtralen papir: cianotipije
http://www.ifla.org/VI/6/dswmedia/en/txt_phot.htm
Hramba
Paspartuji
http://archive.amol.org.au/recollections/1/3/09.htm
Hramba
Negativi na steklu:
• papirni ovoji, navpično v škatli, predeljeni z lepenko
http://www.ifla.org/VI/6/dswmedia/en/txt_phot.htm
Gramofonske plošče
• od 1890 šelakove plošče
• od ‘30. acetatne
• vinilne plošče
Hranjenje gramofonskih plošč
•
•
•
•
•
mehanske poškodbe med predvajanjem
prah
pritiski povzročijo deformacije
hranimo pri 20 stopinj C in 40% RH
izogibamo se sončni svetlobi in grelnim elementom
Magnetni nosilci zapisov
• trakovi
- audio
- video
- računalniški
• diski
Sestava magnetnih nosilcev
zapis informacije
vezivo
• nosilec
- acetatna celuloza 1953-1960
- polietilen tereftalat (od ‘60.)
• magnetni delci
- železov (III) oksid ali kromov (IV) oksid
• vezivo
- poliester-uretanskega tipa
nosilec
Vzroki poškodb
• mehanske poškodbe
• prah (privlači vodo, mehanske poškodbe…)
Hranjenje magnetnih trakov
•
•
•
•
•
zaščita pred prahom
hranimo pri 20 stopinj C in 40% RH
voda lahko uniči zapise
močno magnetno polje jih razmagneti
trakove na ca. 5 let previjemo.
Sestava zgoščenk
zapis informacije
zaščitna plast
nosilec
• nosilec
- polikarbonat
• zapis informacije
- reflektivna kovinska plast
• zaščitni premaz
CD
• CD-R, DVD-R ter DVD+R vsebujejo barvno plast; na njih
je mogoče pisati
• CD-RW, DVD-RW ter DVD+RW temeljijo na spremembi
faze; lahko zapisujemo, brišemo ter ponovno zapišemo
informacije; najmanj obstojni
Hranjenje CD, DVD
•
•
•
•
hranjenje v hladnem (pod 20 ºC)
30-40% RH
zaščitimo pred svetlobo
vertikalno hranjenje v originalnih zaščitnih ovojih
Reprodukcija knjižničnega gradiva
• fotokopiranje
• mikrofilmanje
• digitalizacija

similar documents