εδώ

Report
ΑΙΜΑ
πλάσμα (55%)
λευκά αιμοσφαίρια &
αιμοπετάλια (< 1%)
ερυθρά
αιμοσφαίρια (45%)
τοίχωμα αγγείου
έξω χιτώνας
μέσος χιτώνας
έσω χιτώνας
αιμοφόρο αγγείο
λευκό αιμοσφαίριο
ερυθρό αιμοσφαίριο
αιμοπετάλιο
ερυθρά αιμοσφαίρια
Άνδρες: 4.7-6.1 εκατομμύρια κύτταρα ανά μL αίματος
Γυναίκες: 4.2-5.4 εκατομμύρια κύτταρα ανά μL αίματος
αλυσίδα α σφαιρίνης
αλυσίδα β σφαιρίνης
αίμη & Fe2+
αλυσίδα β σφαιρίνης
αλυσίδα α σφαιρίνης
Ο2 από πνεύμονες
ερυθροκύτταρο
Ο2 απελευθερούμενο στα
κύτταρα των ιστών
μόρια
δεοξυαιμοσφαιρίνης
μόρια
οξυαιμοσφαιρίνης
ομάδα
αίμης
σίδηρος
Ο2 «φορτώνεται»
στους πνεύμονες
Ο2 «ξεφορτώνεται»
στα κύτταρα των ιστών
δεοξυαιμοσφαιρίνη
αλυσίδα σφαιρίνης
οξυαιμοσφαιρίνη
κύτταρα ιστών
CO2
CO2 απευθείας
διαλυμένο στο πλάσμα
ως HCO3– (10%)
CO2 + Η2Ο → Η2CO3
CO2 δεσμευμένο από την
αιμοσφαιρίνη (Hb) προς
καρβάμινο-Hb (20%)
Η2CO3 → H+ + HCO3–
συνδέεται με την
αιμοσφαιρίνη
Cl–
ερυθροκύτταρα
πλάσμα
(70%) HCO3– Cl–
Η ανακύκλωση
συστατικών από τα
γηρασμένα ή
κατεστραμμένα
ερυθροκύτταρα.
 Τα ερυθροκύτταρα σχηματίζονται
στον ερυθρό μυελό των οστών.
 Οι σφαιρίνες & οι μεμβρανικές πρωτεΐνες των
ερυθροκυττάρων αποδομούνται προς αμινοξέα, και
ορισμένα από αυτά επαναχρησιμοποιούνται στην
κατασκευή νέων ερυθροκυττάρων.
 Βρίσκονται στην κυκλοφορία
του αίματος επί ~120 ημέρες.
 Τα συστατικά της αίμης ανακυκλώνονται.
αίμη
άνευ
σιδήρου
Η αίμη
μετατρέπεται στη
χολερυθρίνη η
οποία εκκρίνεται
στη χολή από το
ήπαρ.
σπλήνας
ιόντα
σιδήρου
Αποθηκεύονται στο
ήπαρ από την
πρωτεΐνη φερριτίνη.
ήπαρ
 Τα γηρασμένα ερυθροκύτταρα υφίστανται
φαγοκυττάρωση στο ήπαρ και τον σπλήνα.
λευκά αιμοσφαίρια
ηωσινόφιλο
ουδετερόφιλο
βασεόφιλο
κοκκιώδη
μη
κοκκιώδη
λεμφοκύτταρο
5.000-10.000 κύτταρα ανά μL αίματος
μονοκύτταρο
Φαγοκυττάρωση
μακροφάγο
μονοκύτταρο
ουδετερόφιλο
Ουδετερόφιλο + άνθρακας
αιμοπετάλια
150.000 - 400.000 κύτταρα ανά μL αίματος
Λειτουργίες του αίματος:
•ΜΕΤΑΦΟΡΑ
•ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•ΡΥΘΜΙΣΗ
Πήξη του
αίματος
λευκά αιμοσφαίρια
ερυθρά αιμοσφαίρια
Γενικά στάδια
στην πήξη τού
αίματος.
Τραυματισμός: κάποιο
αιμοφόρο αγγείο κόβεται. Το αίμα
διαρρέει στο σημείο της βλάβης.

αιμοπετάλια
σπασμός
Τα πρώτα αιμοπετάλια ενεργοποιούνται από χημικές
ουσίες των τραυματισμένων κυττάρων και κατά την
επαφή τους με τις κατεστραμμένες ίνες του κολλαγόνου.
 Σχηματισμός
αιμοπεταλιακού
βύσματος
Σπασμός του αγγείου: ο λείος μυϊκός
ιστός στο τοίχωμα του αγγείου αιφνίδια και ακούσια
συστέλλεται κοντά στο σημείο του τραύματος, προκειμένου να περιοριστεί η απώλεια αίματος.

Τα πρώτα προσδεμένα αιμοπετάλια απελευθερώνουν
μόρια από τα οποία ενεργοποιούνται περισσότερα
αιμοπετάλια και έλκονται στην περιοχή.
Σχηματισμός
αδιάλυτου πήγματος:
Κατά την πήξη του αίματος, το
ινωδογόνο μετατρέπεται σε
ινώδες· το τελευταίο δεν
διαφέρει από ένα δίχτυ, στο
Οι ίνες του ινώδους
οποίο παγιδεύονται
σταθεροποιούν τα
περισσότερα αιμοπετάλια και
αιμοπετάλια & τα ερυθρά
ερυθρά αιμοσφαίρια, ώστε να
αιμοσφαίρια εντός του
θρόμβου, και έτσι το
προκύψει τελικά ο θρόμβος
Αιμοπετάλια
μετακομίζουν
στην πηγή
σημείο
της κάκωσης
στο των χημικών σημάτων, όπου
(πήγμα).
αγγείο φράσσεται

προσκολλώνται. Το αιμοπεταλιακό βύσμα σιγά-σιγά μεγεθύνεται.
αποτελεσματικά.
Τραυματισμός.
ρήξη του ενδοθηλίου
Σπασμός αγγείου.
Προσκόλληση
αιμοπεταλίων στην
περιοχή της κάκωσης.
Από τη συνάθροιση
αυτή προκύπτει ένα
αιμοπεταλιακό βύσμα.
Σχηματίζεται ένα μη
διαλυτό πρωτεϊνικό
πλέγμα, το ινώδες, και
ολοκληρώνεται η πήξη.
σπασμός
αιμοπετάλια
ινώδες
σχηματισμός
αιμοπεταλιακού
βύσματος
βλάβη στα
αιμοφόρα αγγεία
τραύμα
αιμοπετάλια
παράγοντες πήξης
βιταμίνη Κ
προθρομβίνη
παραγόμενη
από το ήπαρ
θρομβίνη
ινωδογόνο
ασβέστιο
κάκωση του αγγείου
έκθεση του αίματος σε εξωαγγειακούς ιστούς
ανενεργός
παράγοντας
πήξης 1
Για τον «καταρράκτη»
ενεργοποίησης των
πηκτικών παραγόντων
στο πλάσμα του αίματος
απαιτούνται
ενεργοποιημένα
αιμοπετάλια, Ca2+, και
άλλοι συμπαράγοντες
του πλάσματος.
ενεργοποιημένος
παράγοντας
πήξης 1
ανενεργός
παράγοντας
πήξης 2
ενεργοποιημένος
παράγοντας
πήξης 2
ανενεργός
παράγοντας
πήξης 3
ενεργοποιημένος
παράγοντας
πήξης 3
διαλυτό
ινωδογόνο
Ο ρόλος των παραγόντων πήξης στο σχηματισμό του θρόμβου.
μη διαλυτό
ινώδες
βλάβη στο τοίχωμα
του αγγείου
ενδογενές σύστημα
εξωγενές
σύστημα
τραύμα σε
εξωαγγειακά
κύτταρα
σύμπλοκο σύμπλοκο
προθρομβίνη
τελική
κοινή
οδός
θρομβίνη
ινωδογόνο
ινώδες
παράγοντας σε ανενεργό κατάσταση
παράγοντας σε ενεργοποιημένη κατάσταση
πήγμα με πλέγμα ινώδους
Ο «καταρράκτης»
για τη σύνθεση
του ινώδους.
Ομάδες αίματος: Σύστημα ΑΒΟ
ομάδα Α
ομάδα Β
ομάδα ΑΒ
ομάδα Ο
επιφανειακό αντιγόνο Α
επιφανειακό αντιγόνο Β
επιφανειακά αντιγόνα Α & Β
κανένα αντιγόνο
αντίσωμα αντι-Β
αντίσωμα αντι-Α
κανένα αντίσωμα
αντίσωματα αντι-Α & αντι-Β
δέκτης
δότης
αιμοΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
αιμοΛΥΣΗ
Η κατανομή των ομάδων του συστήματος ΑΒΟ
ανά τον κόσμο.
Άγγλοι
Ν. Ασιάτες
Αφρικανοί
αυτόχθονες
Αβορίγινες
Αμερικανοί
Αυστραλίας
(Ζιμπάμπουε)
(Λάος)
Ινδοί
http://www.pagni.gr:8081/pnh_monades/mon_aimodosias/omades_aim.htm
http://nikmara.wordpress.com/2012/08/23/%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B5/
Ομάδες αίματος: Σύστημα Rhesus
αντιγόνο D ή παράγοντας Rh
+
Rh
–
Rh
αντισώματα
αντι-Rh
ερυθρό
αιμοσφαίριο
επόμενη
«επίθεση»
των
εγκυμοσύνη
αντι-Rh στο
παιδιού Rh+
κυοφορούμενο
κυοφορούμενο: Rh+
μητέρα: Rh–
συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια
πυρηνικός
ίκτερος
ηπατοσληνομεγαλία
ίκτερος
αιμολυτική
αναιμία
οίδημα
Αναιμίες:
Μειωμένος αριθμός ερυθρών
αιμοσφαιρίων.
Ανεπαρκής αιμοσφαιρίνη.
Συμπτώματα:
εγκέφαλος
σοβαρή μορφή αναιμίας
κάματος
ζάλη
λιποθυμία
οφθαλμοί
ωχρότητα
δέρμα
ωχρότητα
ψυχρότητα
αγγεία
υπόταση
καρδιά
αναπνευστικό
δύσπνοια
αίσθημα υπερβολικά ταχέων ή
ανώμαλων παλμών
ταχυκαρδία
πόνος στο στήθος
στηθάγχη
έμφραγμα του μυοκαρδίου
σκελετικοί μύες
ατονία
έντερα
μεταβολή στο
χρώμα των
κοπράνων
σπλήνας
σπληνομεγαλία
• Σιδηροπενία 
• Κακοήθης αναιμία - δυσαπορρόφηση B12

• αιμολυτική αναιμία
(κληρονομικότητα, τοξίνες, παράσιτα,
ασυμβατότητα μεταγγιζόμενου αίματος)
• δρεπανοκυτταρική αναιμία
• μεσογειακή αναιμία
μειωμένη παραγωγή της β αλυσίδας της σφαιρίνης

similar documents