כיצד סטודנטים בוחרים אמצעי תקשורת : עושר המדיה , השפעה חברתית או התנסות? דר' אבנר כספי , תמר לוין האוניברסיטה הפתוחה כנס 2008 [email protected]

Report
‫כיצד סטודנטים בוחרים אמצעי תקשורת‪:‬‬
‫עושר המדיה‪ ,‬השפעה חברתית או‬
‫התנסות?‬
‫דר' אבנר כספי‪ ,‬תמר לוין‬
‫האוניברסיטה הפתוחה‬
‫כנס ‪2008 [email protected]‬‬
‫כיצד סטודנטים בוחרים אמצעי תקשורת ?‬
‫‪ ‬סקירה תיאורטית‬
‫‪ ‬השערות המחקר‬
‫‪ ‬שיטת המחקר‬
‫‪ ‬ממצאים‬
‫‪ ‬מסקנות‬
‫איזהו עשיר ?‬
‫תיאורית עושר המדיה‬
‫(‪Media Richness Theory )Daft & Lengel, 1984, 1986‬‬
‫‪ ‬אמצעי התקשורת נבדלים ב"עושר" המידע אותו הם‬
‫מסוגלים להעביר‬
‫‪ ‬עושר – ארבעה מרכיבים של יכולת המדיום‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לספק משוב מיידי‬
‫להעביר רמזי תקשורת מילוליים ולא‪-‬מילוליים‬
‫ליצור תחושה אישית‬
‫לדמות שפה טבעית‬
‫‪ ‬התאמה רציונאלית בין יכולת האמצעי ומורכבות המסר‬
‫ה"עוני" שבתיאורית העושר‬
‫‪ ‬התאמה רציונאלית‪ ,‬או אולי‪:‬‬
‫▫ השפעה חברתית‬
‫(‪Social Influence Theory )Fulk, 1993‬‬
‫▫ התנסות או שימוש באמצעי התקשורת‬
‫(‪Experience Account )King & Xia, 1997‬‬
‫‪ ‬בחינת התיאוריה נעשתה בעיקר במחקרים היפותטיים‬
‫‪ ‬שיטות דרוג אחרות של אמצעי התקשורת‬
‫עשיר וטוב לו עני ורע לו ?‬
‫פרדוקס העושר‬
‫)‪Paradox of Richness (Robert and Dennis, 2005‬‬
‫אמצעי תקשורת עשיר‬
‫מעביר מידע רב‬
‫מידע רלוונטי‬
‫מידע שאינו רלוונטי‬
‫עלול להסיח את הדעת מהמסר המרכזי‬
‫השערות המחקר‬
‫• האמצעים ידורגו בהתאם לעושר המידע אותו הם מסוגלים להעביר‬
‫• האמצעים יותאמו למורכבות המסר‬
‫ניבוי תיאורית עושר המדיה‬
‫• ככל שהאמצעי נתפס כעשיר כך הוא נתפס כדורש השקעת משאבים‬
‫מנטאליים הן לעיבוד המסר והן לסינון גורמי הסחה‬
‫ניבוי פרדוקס העושר‬
‫• מיומנות ותדירות השימוש באמצעי המדיה של סטודנטים הינה במתאם‬
‫עם בחירת האמצעי שלהם‬
‫היפותזת הניסיון‬
‫• תפיסות הסטודנטים את גישת עמיתיהם כלפי השימוש באמצעי‬
‫התקשורת הינה במתאם עם בחירת האמצעי שלהם‬
‫ניבוי תיאורית ההשפעה החברתית‬
‫שיטת המחקר‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬מחקר מקדים‬
‫▫ ‪ 45‬סטודנטים‬
‫מהאוניברסיטה‬
‫הפתוחה‬
‫▫ שאלון לבחינת‬
‫מורכבות המסר‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫פשוט ‪1‬‬
‫פשוט ‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מורכב ‪1‬‬
‫מורכב ‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫מורכב‬
‫מסובך מעורפל‬
‫ברור‬
‫חד‬
‫משמעי‬
‫‪ ‬מחקר ראשי‬
‫תרשים ‪ :‬ממוצעי אפיון המסרים‬
‫▫ ‪ 162‬סטודנטים‬
‫מהאוניברסיטה הפתוחה‬
‫▫ שאלון לבחינת בחירת אמצעי התקשורת‬
‫פשוט‬
‫שיטת המחקר – כלים והליך‬
‫‪ ‬נבחנו שמונה אמצעי תקשורת‬
‫‪ ‬בדיקת העושר הנתפס של אמצעי התקשורת – ‪ 4‬מרכיבים‬
‫‪ ‬בחינת השפעה חברתית על בחירת אמצעי התקשורת‬
‫‪ ‬בדיקת היפותזת הניסיון‬
‫‪ ‬בדיקת הצורך בהשקעת משאבים מנטליים בעיבוד מסרים‬
‫‪ ‬דירוג התאמת אמצעי התקשורת להעברת ‪ 2‬מסרים בעלי דרגת‬
‫מורכבות שונה‬
‫ממצאים – מחקר ראשי‬
‫‪ ‬דירוג עושר המדיה‬
‫ממוצע‬
‫סטיית תקן‬
‫סידור תיאורטי‬
‫עושר המדיה הנתפס‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫‪4.88‬‬
‫‪.27‬‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫שיחה טלפונית‬
‫‪4.20‬‬
‫‪.44‬‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫‪4.10‬‬
‫‪.82‬‬
‫שיחה טלפונית‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫‪3.71‬‬
‫‪.75‬‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫‪3.40‬‬
‫‪.72‬‬
‫שליחת מסר ב‪SMS-‬‬
‫שליחת מסר ב‪SMS -‬‬
‫‪2.91‬‬
‫‪.76‬‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫‪2.83‬‬
‫‪.80‬‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫‪2.44‬‬
‫‪.71‬‬
‫טבלה ‪ :1‬ממוצעים וסטיות תקן של עושר המדיה הנתפס‬
‫ממצאים – דירוג וניבוי‬
‫‪ ‬התאמה להעברת מסר פשוט‬
‫העברת מסר פשוט‬
‫דרוג עושר המדיה‬
‫הקצאת משאבים מנטאליים‬
‫תדירות השימוש‬
‫דרוג השפעה חברתית‬
‫שיחה טלפונית‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫שיחה טלפונית‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫שיחה טלפונית‬
‫שיחה טלפונית‬
‫שיחה טלפונית‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫שליחת מסר ב‪SMS-‬‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫שליחת מסר ב‪SMS-‬‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫שליחת מסר ב‪SMS-‬‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫שליחת מסר ב‪SMS -‬‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫שליחת מסר ב‪SMS-‬‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫‪rho = .18, n.s.‬‬
‫‪rho = .42, n.s.‬‬
‫‪rho = .65, n.s.‬‬
‫‪rho = .94, p < 0.01.‬‬
‫טבלה ‪ :2‬השוואת דירוגי אמצעי התקשורת ‪ -‬העברת מסר פשוט‬
‫ממצאים – דירוג וניבוי‬
‫‪ ‬התאמה להעברת מסר מורכב‬
‫העברת מסר מורכב‬
‫דרוג עושר המדיה‬
‫הקצאת משאבים מנטאליים‬
‫דרוג השפעה חברתית‬
‫תדירות השימוש‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫שיחה טלפונית‬
‫שיחה טלפונית‬
‫שיחה טלפונית‬
‫שיחה טלפונית‬
‫שיחה טלפונית‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫שליחת מסר ב‪SMS-‬‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫מפגש פנים אל פנים‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫התכתבות במסנג'ר‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫שליחת מסר ב‪SMS-‬‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫שליחת מסר ב‪SMS -‬‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫שליחת מסר בדוא"ל‬
‫שליחת מסר ב‪SMS-‬‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫שיחת קול במסנג'ר‬
‫שליחת מסר ב‪SMS-‬‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫כתיבת הודעה בפורום‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫שיחת וידיאו במסנג'ר‬
‫‪rho = .19, n.s.‬‬
‫‪rho = .42, n.s.‬‬
‫‪rho = .88, p < 0.01.‬‬
‫‪rho = .38, n.s..‬‬
‫טבלה ‪ :3‬השוואת דירוגי אמצעי התקשורת ‪ -‬העברת מסר מורכב‬
‫מסקנות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫• האמצעים ידורגו בהתאם לעושר המידע אותו הם מסוגלים להעביר‬
‫• האמצעים יותאמו למורכבות המסר‬
‫ניבוי תיאורית עושר המדיה‬
‫‪‬‬
‫• ככל שהאמצעי נתפס כעשיר כך הוא נתפס כדורש השקעת משאבים‬
‫מנטאליים הן לעיבוד המסר והן לסינון גורמי הסחה‬
‫ניבוי פרדוקס העושר‬
‫‪‬‬
‫• מיומנות ותדירות השימוש באמצעי המדיה של סטודנטים הינה במתאם‬
‫עם בחירת האמצעי שלהם‬
‫היפותזת הניסיון‬
‫‪‬‬
‫• תפיסות הסטודנטים את גישת עמיתיהם כלפי השימוש באמצעי‬
‫התקשורת הינה במתאם עם בחירת האמצעי שלהם‬
‫ניבוי תיאורית ההשפעה החברתית‬
‫תם ולא נשלם‬
‫‪ ‬בחינת פרדוקס העושר בתנאים בהם מבוצעת‬
‫מטלה תקשורתית בפועל‬
‫‪ ‬ניתוח הממצאים על פי גישות חדשות יותר‬
‫דוגמת טבעיות המדיה )‪)Kock, 2005‬‬
‫מקווה שהתעשרתם‪...‬‬
‫תודה על ההקשבה‪.‬‬
‫מקורות‬
Daft, R. L., & Lengel, R. H.(1984). Information richness: A new approach to managerial
behavior and organization design. In B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds.) Research
in organizational behavior (pp. 191-233). Greenwich: JAI Press.
Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational information requirements, media
richness and structural design. Management Science, 32, 554-571.
Fulk, J. (1993). Social construction of communication technology. Academy of
Management Journal, 36, 921-950.
King, R. C., & Xia, W.D. (1997). Media appropriateness: Effects of experience on
communication media choice. Decision Sciences, 28(4), 877-910.
Kock, N. (2005). Media richness or media naturalness? The evolution of our biological
communication apparatus and its influence on our behavior toward e-communication
tools. IEEE Transactions on Professional Communication, 48(2), 117-130.
Robert, L.P., & Dennis, A.R. (2005). Paradox of richness: A cognitive model of media
choice. IEEE Transactions of Professional Communication, 48(1), 10-21.

similar documents