Quy trình chuẩn bị nhóm máu Rh

Report
QUY TRÌNH CHUẨN BỊ MÁU Rh(-)
KTV Trần Thị Thu Tư
1
ĐỐI VỚI THAI PHỤ
KHÁM THAI TẠI BỆNH VIỆN
2
TRƯỚC KHI SANH
Tại khoa Khám thai
• 100% thai phụ được xét nghiệm Rh.
• Nếu Rh (-)
– Xét nghiệm máu cho chồng:
• Nhóm máu ABO
• Rhesus
• Tiêm bắp Rhophylac 200mcg/2ml, mũi thứ I,
lúc thai được 28 – 32 tuần
3
TRƯỚC KHI SANH
• Tuần 37 trước sanh, khoa Khám thai hướng dẫn
thai phụ đến khoa Xét nghiệm để được tư vấn
• Ghi sẵn toa Rhophylac mũi 2, bấm vào phía
trước sổ khám thai (mặt trong). Mũi 2 được tiêm
trong vòng 72 giờ sau sanh.
• Đối với người sanh con rạ, nếu không sanh nữa
chỉ cần dùng 1 mũi trong thai kỳ
• Ghi chú: nếu chồng có nhóm máu Rh (-), tùy
trường hợp cụ thể sẽ tư vấn thích hợp
4
TRƯỚC KHI SANH
Khoa Xét nghiệm
• Tư vấn cho thai phu về nhóm máu hiếm, đề nghị
mua máu dự phòng trước ngày dự sanh 2 tuần
(cho biết 2 đv máu dự phòng này có khả năng
không được hoàn tiền lại trong trường hợp không
sử dụng)
• Làm thủ tục và hướng dẫn thai phụ đóng tiền mua
2 đơn vị máu
• Tiến hành mua 2 đơn vị máu Rh(-) đồng nhóm và
lưu số điện thoại của thai phụ để liên lạc.
5
TRONG KHI SANH
Tại khoa Sanh:
• Báo cho khoa Xét nghiệm biết sản phụ đã vào
khoa Sanh.
• Liên hệ Xét nghiệm để xác định 2 đơn vị máu
dự phòng.
• Làm thủ tục lãnh máu khi có chỉ định truyền
máu.
6
TRONG KHI SANH
Tại khoa Xét nghiệm:
• Dự trù sẵn 2 đơn vị máu Rh(-) đồng nhóm.
• Cấp phát máu khi có yêu cầu.
7
QUY TRÌNH CHUẨN BỊ MÁU Rh(-)
Đối với thai phụ đến khám thai tại bệnh viện
8
Khoa Xét nghiệm
• Thông báo cho Bác sĩ lâm sàng để chỉ định mua máu
dự phòng.
• Tư vấn cho sản phụ và người nhà trong giờ hành
chánh
• Tìm nguồn máu: Viện Truyền Máu, Bệnh viện Chợ
Rẫy, Hội Chữ Thập Đỏ…
• Cho người nhà sản phụ đóng tiền nếu đã tìm được
nguồn cung cấp máu. Nếu sản phụ hay người nhà
không có sẵn tiền, khoa Xét nghiệm sẽ tạm ứng tiền
mua máu.
• Báo bác sĩ trưởng khoa Sanh (giờ hành chánh), bác sĩ
trực cột 1 (giờ trực) nếu không tìm được máu.
9
Tại khoa sanh
• Bác sĩ lâm sàng tư vấn cho sản phụ và người
nhà trong giờ trực và chỉ định mua 2 đơn vị
máu dự phòng.
• Chỉ định truyền máu, nếu cần
• Nếu sản phụ không cần truyền máu: được giải
quyết theo mục III.
10
KHI XUẤT VIỆN
• Nếu BN có truyền máu: Không tính viện phí số đơn vị
máu Rh(-) đã đóng tiền.
• Nếu BN không truyền máu
• Khoa Xét nghiệm thực hiện các biện pháp sau nếu có
thể
– Nhượng lại cho sản phụ khác có cùng nhóm máu Rh(-)
đăng ký mua.
– Đổi lấy máu Rh(+) tại Viện Truyền máu.
– Khoa Xét nghiệm mời sản phụ hoặc người nhà vào hướng
dẫn làm thủ tục và đến Phòng tài vụ nhận lại tiền.
– Khoa Xét nghiệm lưu biên bản ký nhận lại tiền.
11
KHI XUẤT ViỆN
Phế thải máu
• Máu đến hạn dùng, khoa Xét nghiệm không
bán được.
• Sản phụ không được hoàn tiền
12
Ghi chú
• Thai phụ đóng tiền mua 2 đv máu tại Phòng tài
vụ. Trong trường hợp sản phụ đã đóng tiền mua
máu dự phòng sau khi đã được tư vấn; nếu có chỉ
định truyền máu, khoa Sanh liên hệ khoa Xét
nghiệm để lĩnh máu. Trên phiếu phát máu tại khoa
Xét nghiệm phải ghi rõ “BN đã đóng tiền” và
khoa không tính tiền viện phí 2 đơn vị máu này.
• Trường hợp khoa Xét nghiệm ứng tiền mua máu,
trên phiếu lãnh máu ghi rõ “ BN chưa đóng tiền ”
và khoa tính tiền viện phí khi ra viện.
13

similar documents