PowerPointova prezentacija

Report
IMA LI HRVATSKA DOVOLJNO NOVCA ZA
ENERGETSKE OBNOVE?
Zagreb, 31.10.2014
PROGRAMI ENERGETSKE
OBNOVE ZGRADA
U RH
Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ.
2
31. listopada 2014. Zagreb
Nacionalni fond zgrada Republike Hrvatske prema namjeni
I.
II.
III.
IV.
Višestambene zgrade 33%
Obiteljske kuće 53%
Zgrade javnog sektora 9%
Zgrade komercijalne namjene 5%
ZGRADE
ZGRADE
KOM. NAM.JAVNOG SEKT.
5%
9%
VIŠESTAMBENE
ZGRADE
33%
STAMBENE ZGRADE 86 %
OBITELJSKE
KUĆE
53%
3
Pregled nacionalnog fonda zgrada prema razdoblju gradnje
Stambeni fond Republike Hrvatske prema godini izgradnje
Godina izgradnje
Višestambene zgrade
Broj
do 1940.
1941. - 1970.
1971. - 1980.
1981. - 1987.
1988. - 2005.
2006. - 2009.
2010. - 2011.
UKUPNO
37201
85959
59882
44434
38358
18256
6600
290689
2006. - 2009.
3%
1988. - 2005.
16%
1981. - 1987.
14%
2010. - 2011.
1%
do 1940.
14%
1941. - 1970.
32%
1971. - 1980.
20%
Obiteljske kuće
Obiteljske kuće
Površina (m2)
5830983
13473337
10398113
9401527
8177401
6199252
1957449
55438063
Površina (m2)
10092805
23747572
16167887
14461473
16120249
4673079
1475551
86738615
Broj
64391
151507
93109
68348
75615
13762
4976
471708
4
2006. - 2009.
6%
1988. – 2005.
13%
2010. - 2011.
2%
do 1940.
13%
1981. - 1987.
15%
1941. – 1970
30%
1971. - 1980.
21%
Višestambene zgrade
4
Pregled nacionalnog fonda zgrada prema razdoblju gradnje
Nestambeni fond Republike Hrvatske prema godini izgradnje
Godina izgradnje
Zgrade komercijalne namjene
Broj
do 1940.
1941. - 1970.
1971. - 1980.
1981. - 1987.
1988. - 2005.
2006. - 2009.
2010. - 2011.
UKUPNO
2010. - 2011.
4%
2006. - 2009.
14%
2338
12587
6733
4323
10596
6199
1952
44728
1988. - 2005.
24%
1981. - 1987.
10%
Površina (m2)
1498159
8064602
5251934
5108279
8107287
6352000
2158198
36540459
do 1940.
5%
1941. - 1970.
28%
1971. - 1980.
15%
Zgrade komercijalne namjene
Zgrade javne namjene
Površina (m2)
1545813
2815845
1882000
2152000
2722497
2073747
610000
13801902
Broj
12365
22525
19021
10158
11059
3673
1395
80196
2006. - 2009.
5%
1988. - 2005.
14%
1981. - 1987.
13%
2010. - 2011.
2%
do 1940.
15%
1941. - 1970.
28%
1971. - 1980.
24%
5
Zgrade javnog sektora
Energetske potrebe zgrada
Energetska svojstva i karakteristike zgrada kao i njihovu energetsku
potrošnju u velikoj mjeri određuje razdoblje izgradnje
Prema provedenim analizama zgrade građene prije 1987. imaju najveće
vrijednosti potrebne godišnje toplinske energije za grijanje, hlađenje,
pripremu potrošne tople vode i rasvjetu
Godišnja potrebna toplinska finalna energija za grijanje i godišnja potrošnja finalne
energije za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku (kWh/m2a):
6
Pregled nacionalnog fonda zgrada prema klimatskim zonama
u ovisnosti o stupanj danima grijanja godišnje
dvije klimatske zone
Kontinentalnu klimatsku zonu – gradovi i
mjesta koji imaju 2200 i više stupanj dana
grijanja godišnje
Primorsku klimatsku zonu - gradovi i
mjesta koji imaju manje od 2200 stupanj
dana grijanja godišnje
Od sadašnjeg fonda zgrada RH 573.943 zgrada ukupne površine 125.153.161 m2
nalazi se u kontinentalnoj zoni,
a 313.378 zgrada ukupne površine 67.365.879 m2 u primorskoj zoni
Višestambene zgrade
Primorska
36%
Komercijalne zgrade
Primorska
36%
Primorska
33%
Kontinent
64%
Obiteljske kuće
Kontinent
67%
Zgrade javnog sektora
7
Primorska
33%
Kontinent
64%
Kontinent
67%
Nacionalni Programi energetske obnove zgrada
Program energetske obnove zgrada javnog sektora
2014.-2015.
EPBD
EED
ZUKE
NAPEnU
Program energetske obnove obiteljskih kuća
2014.-2020.
Program energetske obnove višestambenih zgrada
2014. - 2020.
Program energetske obnove komercijalnih zgrada
2014. -2020.
Plan povećanja zgrada približno nulte energije
Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu
nacionalnog fonda zgrada RH
8
Prioriteti nacionalnih programa energetske obnove zgrada
Zgrade izrađene od 1945. do 1987. godine
→ Najveći udio u ukupnom stambenom fondu
→ Najveća potrošnja En (minimalna ili nikakva toplinska
izolacija)
Mjere energetske učinkovitosti usmjerene na:
→Smanjenje toplinskih potreba zgrada
→ Poboljšanja učinkovitosti sustava grijanja i PTV
→Zamjena energenata
→Upotreba OIE
9
Izvor: web
Program energetske obnove obiteljskih kuća 2014. – 2020.
27. ožujka 2014. Vlada RH donijela Program en obnove OK
SUDIONICI:
 MGIPU, FZOEU, JLP(R)S, građani, stambene štedionice i banke
10
CILJEVI:
 obnova 2 000 obiteljskih kuća na razini RH godišnje
 trošak provedbe programa 207,5 milijuna kn godišnje, potreban 71 milijun
kn godišnje za subvencioniranje
 poticanje investicija ukupnog iznosa 1,5 milijardi kn do kraja 2020. godine
 smanjenje izdataka građana za energiju u iznosu 24 milijuna kn godišnje
 osiguravanje zaposlenja za 700 ljudi godišnje
razvoj proizvodne industrije (toplinski izolacijski materijali, drvna industrija)
povećanje sigurnosti opskrbe energijom
 poboljšano stanje i povećanje tržišne vrijednosti nekretnina
 smanjenje energetskog siromaštva i poboljšanje uvjeta stanovanja
 smanjenje emisija CO2 od oko 14 000 tona godišnje
Izvor: web
10
Mjere za povećanje en. učinkovitosti za obiteljske kuće
Obnova vanjske ovojnice
Poboljšanje en. svojstava
zgrade:
Zamjena sustava grijanja
Zamjena postojećih
sustava grijanja:
el. energija, loživo ulje,
ugljen
Korištenje OIE
Zamjena postojećih
sustava grijanja i/ili PTV
novim sustavima koji
koriste OIE:
toplinska izolacija zidova
krova, podova
zamjena vanjske stolarije
40% FZOEU
+ JLP(R)S 10 % za
integralnu obnovu
prirodni plin ili
ukapljeni naftni plin
kondezacijski kotlovi
30% FZOEU
sustav sunčanih toplinskih
kolektora
sustav kotlova na pelete
sustav pirolitičkih kotlova
sustav geotermalnih
dizalica topline
30% FZOEU
11
Shema provedbe energetske obnove obiteljskih kuća
informacije
promocija
MGIPU
informacije
podaci
FZOEU
• Osigurava sufinanciranje
programa nacionalnim
i EU sredstvima
• Surađuje sa
stambenim
štedionicama i JLP(R)S
• Raspisuje natječaje
za JLPRS i građane
• Promovira program
novac
i
i
Posrednik
novac
Građani
•Promidžba o koristi
energetske obnove
obiteljskih kuća
• Javljaju se na natječaje
za dodjelu sredstava
JLP(R)S
• Osiguravaju:
- izradu projekta
- nabavu opreme
- izvođenje radova
• Raspolaže sredstvima od
FZOEU i raspisuju natječaje
za građane
STAMBENE ŠTEDIONICE
• administrativni poslovi
oko dodjele kredita i
subvencija
• Dostavljaju račune za
izvedene radove i
dokumentaciju koja
dokazuje povećanje
energetske učinkovitosti
12
Program energetske obnove višestambenih zgrada
2014. – 2020.
 24.lipnja 2014. Vlada RH donijela Program
 SUDIONICI:
 MGIPU, FZOEU, upravitelji zgrada,
građani, stambene štedionice i banke
CILJEVI:
Izvor: web
2
 obnova 500 000 m na razini RH godišnje
 trošak provedbe programa 610 milijuna kn godišnje, potreban 261,5 milijun kn godišnje
za subvencioniranje
 poticanje investicija ukupnog iznosa preko 3,7 milijardi kn do 2020. godine
 smanjenje izdataka građana za energiju u iznosu 38 milijuna kn godišnje
 osiguravanje zaposlenja za oko 2300 ljudi godišnje
 povećanje sigurnosti opskrbe energijom
 razvoj proizvodne industrije (toplinski izolacijski materijali, drvna industrija, itd.)
 poboljšano stanje i povećanje tržišne vrijednosti nekretnina
 smanjenje energetskog siromaštva, manje režijske troškove, bolju toplinsku ugodnost,
manji prodor buke izvana, manje troškove održavanja
 smanjenje emisija CO2 preko 62 000 tona godišnje
13
Mjere povećanje EnU višestambenih zgrada
Energetski pregledi i
energetsko
certificiranje zgrada
Izrada projektne
dokumentacije za
obnovu zgrade
500 EC i pregleda
zgrada godišnje
Certifikat prije
obnove FZOEU 40%
(60% ili 80%)
Certifikat nakon
obnove FZOEU
100%
ulazi u trošak
obnove
Projektna
dokumentacija
za 500 zgrada
godišnje
Integralna obnova
višestambenih zgrada
Uvođenje sustava
individualnog mjerenja
potrošnje toplinske E
Povećanje toplinske
zaštite ovojnice
Zamjena prozora
25 000
Unaprjeđenje ili zamjena
sustava grijanja
kućanstava
godišnje
40 %(60% ili 80% )
100 % FZOEU
50% za integralnu
obnovu
Postići B, A ili A+
40 % FZOEU
Ciljani obuhvat: 500 000 m² tj. 1% površine višestambenih zgrada godišnje
14
Shema provedbe energetske obnove višestambenih zgrada
informacije
promocija
MGIPU
informacije
podaci
FZOEU
• Sufinanciranje
programa
• Raspisuje natječaje za
upravitelje zgrada za:
1.sufinanciranje en.
pregleda i certifikata
2.izradu projektne
dokumentacije
3.za nabavu opreme i
izvođenje radova
novac
i
i
Upravitelj
novac
Građani
•Promidžba o koristi
energetske obnove
• Javlja se na natječaje
FZOEU u ime suvlasnika
• Odabir mjera
uz suglasnost
suvlasnika
• Osigurava:
- izradu projekta
- nabavu opreme
- izvođenje radova
- stručni nadzor
- izradu en. certifikata
• Promovira natječaje
• Financira stručni nadzor
• Izvješćuje
15
Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2014. –2015.
 31. listopada 2013. Vlada RH usvojila Program
 Bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava države cjelovito obnoviti
zgrade javnog sektora
 Ispuniti zahtjeve iz Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća
od 25. listopada 2012. vezan na obnovu zgrada centralne vlasti
 Ugovoriti i realizirati cjelovitu obnovu 200 zgrada javnog sektora, korisne
površine oko 420 000 m2
 Smanjiti potrošnju energije u obnovljenim zgradama za 30 - 60% odnosno
za oko 150 kwh/m2 godišnje
 Smanjiti emisiju CO2 za približno 20 500 t godišnje
 Pokrenuti investicije u iznosu od približno 400 milijuna kn
 Potaknuti razvoj domaćeg ESCO tržišta, nastanak i tržišno jačanje novih
tvrtki specijaliziranih za pružanje energetskih usluga
 Osigurati dovesti do povećanja standarda korištenja javnih zgrada
stvaranjem ugodnijeg i zdravijeg okružja za građane
16
Izvor: web
MGIPU
izrada Programa
VRH
donosi Program
APN
provedba Programa
ministarstva
NEU
tijela državne uprave
NEU
NEU
HAMAG Invest - osigurava jamstva PEU
PEU ESCO tvrtke
HBOR/poslovne banke - kreditor
JLP(R)S
FZOEU - sufinancira Program
PEU
17
Izvor: web
Program energetske obnove komercijalnih nestambenih
zgrada za razdoblje 2014. - 2020.

•
•
•
•
31. srpnja 2014. Vlada RH usvojila Program
Procijenjena površina fonda komercijalnih zgrada 36, 5 milijuna m2
Godišnje potrebe toplinske energije do 326 kwh/m2
Procjena potrošnja finalne energije 12 000 GW
Procijenjeni potencijal energetskih ušteda kroz energetsku obnovu: 743,4 GW do 2020.
Površina zgrada za obnovu: 3,2 milijuna m2 do 2020. godine
• Mjere en. učinkovitosti za postizanje energetskog razreda A+, A, B / nZEB standarda:
→ obnova vanjske ovojnice
→ centralizacija i modernizacija sustava grijanja uz primjenu OIE
→ centralizacija i modernizacija sustava hlađenja i ventilacije uz primjenu OIE
→ centralizacija i modernizacija sustava PTV-e uz primjenu OIE
→ modernizacija sustava rasvjete
→ mjere smanjenje potrošnje vode
→ ugradnja centralnog nadzornog i upravljačkog sustava
→ ugradnja fotonaponskih modula na krovne površine
•
•
•
•
Procijenjeni investicijski troškovi: 3,2 miljarde kn do 2020. godine
Financijske uštede kroz energetsku obnovu:436 000 000 kn u 2020.godini
Smanjenje emisija CO2:703,3 kt do 2020. godine
Procjena povećanje zaposlenosti: 11 004 novih radnih mjesta u 2020.godini
18
Financiranje energetske obnove
 U Europskoj praksi postoji niz financijskih instrumenata i modela:
• bespovratna sredstva
• povlaštenei zajmovi
• garancije
• porezni instrumente
• ESCO model
 Investitori u Hrvatskoj dosad su se pretežno
oslanjali na javna bespovratna sredstva
 RHu dosadašnjoj provedbi programa energetske obnove nije na
raspolaganju imala ESI fondove
Izvor: web
 U programskom razdoblju EU 2014.-2020. godine za energetsku obnovu
zgrada javne i stambene namjene će na raspolaganju imati sredstva iz ESI
fondova u iznosu od 311.000.000 EUR
19
Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Investicijski prioritet 4b
Promicanje energetske učinkovitosti i
korištenja obnovljivih izvora energije u
poduzećima
Investicijski prioritet 4c
Podupiranje energetske učinkovitosti,
pametnog upravljanja energijom i korištenje
OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne
zgrade i u stambenom sektoru
Specifični cilj 4b1
Povećanje energetske učinkovitosti i
korištenja OIE proizvodnim/
prerađivačkim industrijama
60.000.000 €
Specifični cilj 4b2
Povećanje energetske učinkovitosti i
korištenja OIE u privatnom uslužnom
sektoru (turizam, trgovina)
Specifični cilj 4c1
Smanjenje potrošnje energije u zgradama
javnog sektora
Specifični cilj 4c2
Smanjenje potrošnje energije u stambenim
zgradama (u višestambenim zgradama i
obiteljskim kućama)
211.810.805 €
Specifični cilj 4c3
Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva
80.000.000 €
Specifični cilj 4c4
Povećanje učinkovitosti javne rasvjete
Investicijski prioritet 4d
Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije
koji djeluju pri niskim i srednjim razinama
napona
Ukupna alokacija za
Prioritetnu os 4:
531.810.805 €
40.000.000 €
100.000.000 €
20.000.000 €
20
Specifični cilj 4d1
Uvođenje pametnih mreža na pilot
područjima
20.000.000 €
Hvala na pozornosti!
Izvor: web
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
www.mgipu.hr
[email protected]
Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ.
Voditeljica Službe za energetsku učinkovitost u graditeljstvu
i obnovljive izvore energije
[email protected]
21

similar documents