IRB - Grad Novi Marof

Report
Prijedlog za osnivanje Hrvatskog centra za napredne
materijale i nanotehnologiju
0.5
0.45
0.4
-1
Qz (nm )
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
-0.2
-0.1
0
Qy(nm-1)
0.1
0.2
Elektronika
Senzorika
Magnetske
komponente
Građevina
Svakodnevna
potrošnja
Primjene nano materijala
Obnovljivi
izvori energije
MEMS
Bio-komponente
Optičke
komponente
Sažetak SWOT analize znanosti o materijalima u RH
1) U Hrvatskoj ne postoji europska značajno prepoznatljiva institucija iz
područja znanosti o materijalima.
2) Postojeći materijalni i ljudski resursi su raspršeni u velikom broju
institucija čime se gubi postizanje neophodne kritične mase i
fokusiranje istraživačkih problematika.
3) Bez obzira na vrlo kvalitetne ljudske resurse u području znanosti o
materijalima i nanotehnologijama, zbog relativno malih ulaganja u
zadnjih dvadesetak godina Hrvatska ne posjeduje neophodnu opremu za
značajni napredak u ovom području koje je temelj usvajanja i razvoja
modernih tehnologija.
4) Nedostaju metode za priprave i sinteze uzoraka – nedostatak vlastitih
problematika - ovisnost o međunarodnim institucijama
Prijedlog na osnovu rezultata SWOT analize:
1.
Osnovati nacionalni centar za pružanje usluga za dijeljenje
eksperimentalnih resursa svjetske razine opremljenosti.
2.
Centar bi omogućio pripravu, sinteze, mikro i nano- procesiranja i
karakterizacije naprednih materijala i razvoj nanotehnoloških
proizvoda po unaprijed određenim pravilima (Share facility) kakve već
duže vrijeme postoje u zapadnom svijetu.
3.
Centar bi omogućio jačanje suradnje, kompetitivnosti, funkcionalnosti,
inovativnosti i protočnosti hrvatskih znanstvenika i ideja
4.
Centar bi omogućio jačanje temeljnih i interdisciplinarnih istraživanja
naprednih materijala,
5.
U suradnji s Nanotehnološkim centrom u Novom Marofu, C2AMN bi
omogućio bržu tehnologijsku primjenu i komercijalizaciju znanja, te
uključivanje Hrvatske u europsku i svjetsku zajednicu istraživanja
modernih materijala i razvoja nanotehnologija.
Pismo namjere o osnivanju C2AMN, 27.02.2012.
MISIJA
Povećavanje
kompetitivnosti hrvatske znanosti, obrazovanja i razvojnih aktivnosti
Centra:
privrede u području znanosti o materijalima (što uključuje prirodne,
biomedicinske, medicinske i tehničke znanosti), te pripadajućih tehnologija s
visokom dodanom vrijednosti.
Centar bi trebao demonstrirati novi integrativni pristup u znanosti o naprednim
materijalima i nanotehnologiji koji bi trebao omogućiti dugoročne
interdisciplinarne istraživačke programe s ciljem razvoja visokih tehnologija u
RH.
Centar treba osigurati svim znanstvenicima, studentima i poduzetnicima u Hrvatskoj
ravnopravan pristup istraživačkoj opremi i općenito infrastrukturi u cilju
priprave, sinteze, izrade i karakterizacije naprednih materijala i razvoj u
području nanotehnologija.
Pored tehničke podrške temeljnim istraživanjima i razvoju novih tehnologija, zajedno
s partnerima Centar će pružati podršku u obrazovanju studenata, posebno
doktoranada, te na taj način jače integrirati ljudska i materijalna bogastva u
području naprednih materijala i nanotehnologija radi ostvarenja kritične mase
koja bi omogućila implementaciju i razvoj visokih tehnologija u Republici
Hrvatskoj (RH).
Primjer Laboratorija sa zajedničkim resursima:
EPFL Center of Micronanotechnology, http://cmi.epfl.ch
• 66 krupnih eksperimentalnih uređaja opslužuje 6 privremeno i 11
stalno zaposlenih (11 inženjera i 4 tehničara).
• 3000 m2 laboratorijskog , od čega 1000 m2 "clean room" klase 100 1000.
• Rezervacije za rad na instrumenata putem web-a, korisnici prolaze
obuku, plaćanje 80 CHF/h samo prvih 20 sati u mj., nakon toga
besplatno.
• 170 znanstvenih i industrijskih projekata
• 286 korisnik: 231 iz 40 grupa EPFL-a i 55 iz 10 grupa i tvrtki izvan
EPFL-a.
• Sve opslužuje 17 zaposlenih i tajna uspjeha je u stalne obuke vanjskih
korisnika, staff je samo za krupne stvari i održavanje.
Od temeljnih istraživanja do
primjena
I. Dio
Temeljna istraživanja materijala
Materijali
Procesiranje
II. Dio
Microstrukturiranje
Svojstva
Primjene
III. Dio
Neki primjeri postojećih istraživanja s komercijalnim ciljevima
Postojeća istraživanja:
- Sinteze nanočestica (metalni
oksidi, oksidi željeza, srebro,
zlato)
- Poluvodički tanki filmovi za
sunčeve ćelije, senzore,
termoelektrike, zrcala za x-zrake,
katalizatore,
- Metalni hidridi za spremanje
vodika, punjive metal/hidrid
baterije
- Elektrokemijske depozicije,
jetkanja te metode za analizu
tragova u otopinama
- Organsko/anorganski hibridi i
nanokompoziti za metalne
implantante
- Surfaktanti i samoorganizirajući
materijali
- Multifunkcionalne keramičke
nanostrukture
- Nanokompleksi prijelaznih metala
- Efekti ionizirajućeg zračenja
Komercijalni ciljevi:
- Proizvodnja nanočestica metala, metalnih
oksida, fulerena, ugljikovih cjevčica i
poluvodičkih žica za potrebe kemijske i
farmaceutske industrije, medicine;
prilagodba na proizvodnju većeg volumena
- Proizvodnja solarnih ćelija, senzora,
Peltierovih grijala/hladila, poluvodičkih
komponenti (grijači, nano-etaloni), baterija,
spremišta vodika
- Proizvodnja SERS podloga, prijenosnih
Ramanovih spektrometara, poluvodičkih
lasera, CCD kamera, detektora ionizirajućeg
zračenja, detektora fotona
- Novi metode detekcije i liječenja u medicini
temeljene na manipulacijama i novim
svojstvima nanočestica (nosači lijekova,
stimulirani tretmani raka, obilježivači tkiva)
- Nove presvlake za implantante
Od protoka ideja i istraživačkih programa do
komercijalizacije :
Protok ideja
Inkubacija ideja i kritička
recenzija
Područje definiranja ideja
Granica
odluke
Inkubatori za nove tvrtke
Odluka o
financiranju i
izvedba
Granica odluke o
komercijalizaciji
Patenti
Portfelj projekata
Projekt A
Inkubacija ideja
Istraživanje & Razvoj
Spin - off
Temeljna i
primjenjena
istraživanja
Nove tvrtke
Projekt B
Projekt C
Joint ventures
Doprinos znanosti
Doprinos u
obrazovanju
stručnjaka za rad
u području
visokih
tehnologija
Proizvodi i servisi
Cijena
Cijena građevinskih radova
m2
m2 / Euro Opremanje
/ Euro
Energ. učink.
/ Euro
5000
1800
400
400
Ukupno izgradnja /
Euro
13.500.000,00
Cijena opreme
1. Jedinica za osnovne priprave i karakterizacije
15.614.000,00
2. Jedinica za depozicije
6.807.000,00
3. Čista soba s opremom za procesiranje
materijala
2.972.000,00
4. Jedinica za sterilni rad u nanomedicini
192.000,00
5. Ostali prostor s opremom
Ukupno oprema / Euro
1.205.000,00
26.790.000,00
Beneficije za Hrvatsku
•
Ubrzani transfer visokih tehnologija u RH
•
Jačanje hrvatske znanosti o materijalima i razvoj visokih
tehnologija
–
–
–
•
omogućena temeljna i razvojna istraživanja u području naprednih
materijala i nanotehnologija,
uspostava i održavanje hrvatske kompetitivnosti
ostvareni temelji za razvoj otkrića i patenata u području visokih
tehnologija
Razvoj novih tehnoloških tvrtki u RH
–
–
–
–
razvoj prateće industrije (visoko-tehnološki proizvodi, patenti, spin-off,
itd)
----> Nanotehnološki centar u Novom Marofu
zapošljavanje visoko-obrazovanih inženjera
razvoj proizvoda sa visokom dodanom vrijednošću
širenje istraživanja u tehnološki park.

similar documents