meningeom kasuistikk

Report
Kasuistikk
 Kvinne i 30 årene,enslig, bor i leilighet med psyk. tilsyn
 Tidligere sykdommer
 Ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline, flere innleggelser psyk.
Avd og DPS
 DM type 2, insulinavhengig, vanskelig regulerbar
 Adipositas, vekt ca 120-140 kg
 Astma, røyker
 Migrene
 Tidligere appendektomert
 Diabetisk polynevropati
 Hiatus hernie
 DVT x 2, står på livslang Marvanbehandling
 Flere innleggelser ( 07 og 08) pga funksjonelle lammelser
sykehistorie
• Innlagt 06.08.09
• Siste par uker snøvlete tale, ordletingsvansker
som forverret seg innleggelsesdagen. Fikk i
tillegg krafttap hø. hånd og hengende hø.
munnvik
• Innlagt som actilysekandidat
• NIHSS 4
• CT caput; ekspanssiv prosess i ve. hemisfære,
6x4x6 cm stor tumor
• MR caput; 6x4x6 cm stor tumor som gir kraftig
impresjon i frontalappen. 8mm
midtlinjeoverskytning. Subfacial herniering.
Meningeom
• 07.08.09
– Henvist til nevr.kir avd for operasjon
– Oppstart Medrol
– Marevan seponert mpt operasjon
• 11.08.09 utskrevet til hjemmet
• Etter utskrivelse hyppig kontakt og pas har økte plager inkl hodepine
• 17.08.09 Reinnleggelse pga økte plager. Hodepine, Ketoraxtengende
• 28.08.09
– Overflyttet nev.kir RH for operasjon
– Marevan seponert i 3 uker uten Klexane
• 31.08.09
– Ukomplisert operasjon
– CT postoperativt viste fine forhold
– Bedring av talen
• 03.09.09
– Overflyttet lokalavd. for rehabilitering
– Mobilisert og går med støtte med prekestol
– Fortsatt Ketorax-trengende
 08.09.09
 Oppstart Marevan, 1 uke postoperativt
 09.09.09
 Akutt dyspnoe, mistanke om astmaanfall
 Ikke effekt av antiobstruktiv behandling
 CT angio lunge;massiv bilateral embolisering fra
trunkus pulmonalis ned til lobære og segmentelle
lungearterier
 Lungeemboli
 Overflyttet intermediær post, Klexane +marevan
 Engstelig for intracerebral blødning pga høye doser
antikoagulasjon- CT kontroll uten blødning
 11-16.09.09
 I bedring mtp lungeemboli
 Fortsatt smerter i hode, ve ansiktshalvdel og ve.
Kjeve og bak ve. øre
 Behov for P.forte og Ketorax
 Svingende psyke
 Gåtrening m/ prekestol, fortsatt store problemer
med hø u. ekstremitet
• 17.09.09
– Puss fra operasjonssår siste 2 dager
– CT caput uendrede forhold
– Bactus fra op.sår; Stafylokokkus aureus
– CRP 119 (fallende11.09.09 da den var 232)
– Hvite normale, afebril
– Hodepine
– Oppstart Diclocil p.o
• 18.09.09
– Store mengder sårvæske
– Mistanke om lekkasje av spinalvæske
– Overflyttet til nev. Kir RH
• 24.09.09
–
–
–
–
–
Revisjon av dyp postoperativ sårinfeksjon
Finner ikke sikker lekkasje av spinalvæske
Benlapp er svært infisert og fjernes
Oppstart 8 ukers AB behandling
Avtale om reinnleggelse om 3 mnd for kranieplastikk
• ØNH tilsyn ved RH; extern otitt, beh med øredråper
• Tilbakeflyttes til lokalavd. for videre rehabilitering
• I bedring mtp infeksjon og noe funksjonsmessig
• 07.09.09
– Utskrives til rehabiliteringsopphold
– Selvhjulpen fra liggende i seng over i rullestol
– Går enten med prekestol eller med støtte
– Foretrekker rullestol
• Oktober og november 09
– Rehabiliteringsopphold
– Sekvele etter primæroperasjon med nedsatt kraft
og sens. i hø. u extr. Kan ikke stå uten støtte
 27.01.10
 Operert kranieplastikk nev. Kir RH
 Søkt rehabilitering
 08.02.10
 Overflyttet til rehabilitering
 Ved utskrivelse 24.02: går 2-300 m m/ staver. Ønsker
allikevel å sitte i rullestol
 Våren 10
 Hyppig kontakt; svakere i u.extr, tror det er nevropati
 Henvisning fra psyk; råd om sep av flere med og ikke
anbefalig om elektrisk rullestol
 12.04.10
 Tilsyn av pas på psyk avd
 Funksjonssvikt i begge u. ekstr, inkontinent for urin og
avføring, smerter
 MR columna; prolaps C5/C6 som gir trang spinalkanal,
men kan ikke forklare pas. paraparese
 Tolket som funksjonelle lammelser
 Mai 10
 Innlagt grunnet hodepine
 CT caput; uendrede forhold
• Juni10
–
–
–
–
–
–
–
Poliklinisk konsultasjon
Elektrisk rullestol
Paralyse begge u. ekstremiteter, mistanke om funksjonelle pareser
Permanent urinkateter, inkontinent
Avhengig av mye hjelp i hjemmet
Fortsatt Klexane, ønsker å stå på dette
Ved godt mot
•
•
•
•
Vår 2013
Residiv av meningeom
krampeanfall
Stereotaktisk strålebehandling, DNR
• Høst 2013
– Henvist ENG mtp polynevropati
– Henvist gyn. avd mtp urininkontinens
– Innlagt med avd intoksikasjon i suicidal hensikt.
Settes i relasjon til siste årets sykdom.
Noe å lære?
 Kunne lungeembolien vært unngått?
 Marevan sep 3 uker for operasjon(anbefalt sep. 2-3
dager for operasjon om det er forsvarlig)
 Ikke erstattet av Klexane
 Immobil pasient
 Oppstart Klexane postoperativt?
 Kunne sårinfeksjonen vært oppdaget tidligere?
 Langvarig hodepine og ansiktssmerter
 Tolket som postoperative smerter
 3 sifret CRP sett i fbm lungeemboli
•
•
•
•
•
•
Lite fremgang i rehabilitering pga kraniotomi?
Årsak til pas funksjonelle lammelser
Veldig krevende pasient
Kamuflering av sykdom pga klaging?
Fastlegens rolle?
Bedre samarbeid med pas psykiater?

similar documents