Osijek_Najava natječaja za poduzetnike u SF u 2013_18 10 2013

Report
Potpore iz EUToplice
Strukturnih
Sveti Martin fondova
9.svibnja 2013.
za proizvodnju i turizam u 2013. godini
NAJAVA NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE
Dijana Bezjak, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta
SADRŽAJ PREZENTACIJE
 STRUKTURNI FONDOVI U 2013. GODINI
– prilike za malo gospodarstvo u RH
 SHEME BESPOVRATNIH POMOĆI u 2013. godini
– potpore za proizvodnju
– potpore za turizam
– potpore za analizu i unaprjeđenje poslovnih
procesa korištenjem ICT tehnologija (potpora
male vrijednosti)
 Zaključak i preporuke
www.minpo.hr
STRUKTURNI FONDOVI U 2013. GODINI – PRILIKE
EU K O H E Z I J S K A
POLITIKA
STRUKTURNI FONDOVI
KOHEZIJSKI
FOND
FOND ZA
REGIONALNI RAZVOJ EFRD
Fond za
ribarstvo
www.minpo.hr
SOCIJALNI FOND - ESF
Fond za
poljoprivredu
SHEMA BESPOVRATNE POMOĆI u 2013. GODINI
 Operativni program za regionalnu konkurentnost
 GRANT SHEMA - shema bespovratne pomoći
- financirana kroz Europski fond za regionalni razvoj
(ERDF)
- daljnje podizanje razine konkurentnosti i regionalnog
razvoja
 dvije komponente:
- konkurentnost malih i srednjih poduzeća
- konkurentnost u turizmu
 Vrijednost ≈ 30 mil eura
www.minpo.hr
SHEMA BESPOVRATNE POMOĆI u 2013. GODINI
 Pojedinačni iznos bespovratnih sredstava:
– min. 500.000 - 3.500.000
 Sufinanciranje:
- 50 - 60% (ovisno o vrsti korisnika, vrsti projekta,
pravilima o državnim potporama)
 Mogućnost korištenja pomoći u pripremi projektne
aplikacije (Javni poziv za dostavu projektnih
prijedloga)
 Objava natječaja: studeni 2013.
www.minpo.hr
SHEMA BESPOVRATNE POMOĆI – PROIZVODNJA
1. komponenta
 Modernizacija, izgradnja, dogradnja poslovnih zgrada (ako je
izravno povezano s proizvodnjom dobara ili usluga)
 Nabavka novih tehnologija i opreme koji čine dio proizvodnog
procesa s ciljem povećanja kvalitete proizvodnje i samih
proizvoda
 Ulaganja u inovativne tehnologije čijom primjenom se
povećava produktivnost, energetska učinkovitost te smanjuje
utjecaj na okoliš
 Proširenje postojeće proizvodnje, proširenje proizvodnog
programa na nove proizvode ili temeljitu promjenu u
sveukupnom proizvodnom procesu postojeće proizvodnje
Naglasak na stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta
www.minpo.hr
SHEMA BESPOVRATNE POMOĆI – POTPORE ZA TURIZAM
2. komponenta
Poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda podizanjem učinkovitosti malih i
srednjih poduzeća u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih
kapaciteta i prateće komplementarne infrastrukture:
 Modernizacija, izgradnja, dogradnja smještajnih kapaciteta u svrhu
povećanja popunjenosti i konkurentnosti objekata
 Modernizacija, izgradnja, dogradnja pripadajućih pomoćnih objekata
namijenjenih pružanju usluga kao npr. sastanci, kongresi, konferencije i
izložbe (MICE), slobodno vrijeme i rekreacija, sport i zdravlje (medicinske,
spa, wellness usluge), s ciljem produženja turističke sezone i povećanja
raznolikosti turističke ponude
Naglasak na stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta
www.mint.hr
SHEMA BESPOVRATNE POMOĆI – POTPORE ZA TURIZAM
2. komponenta
Izgradnja novih te osuvremenjivanje i unaprjeđenje
kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata
kvalitete od tri i više zvjezdica:
 Hotel
 Aparthotel
 Hotel baština
 Pansion (standard i comfort)
www.mint.hr
SHEMA BESPOVRATNE POMOĆI - POTPORE ZA PROIZVODNJU
Dokumenti u pripremi :
 Upute za prijavitelje projektnih prijedloga
Uključuju:
1 Temelj za raspisivanje javnog natječaja
2 Pravila u vezi prihvatljivosti predlagatelja i partnera
3 Vrste prihvatljivih aktivnosti i troškova
4 Procedura, uvjeti i rokovi za prijavu projekata
5 Kriteriji za odabir projekata
6 Tablice za ocjenu projekata
 Obrazac za prijavu projektnih prijedloga
Shema bespovratnih potpora
„ANALIZA I UNAPRJEĐENJE POSLOVNIH PROCESA KORIŠTENJEM ICT
TEHNOLOGIJA”
UKUPNA VRIJEDNOST: ≈ 3,3 milijuna EUR
DRŽAVNE POTPORE: primijeniti će se potpore male vrijednosti
(de minimis)
SVRHA:


pružiti podršku malim i srednjim poduzećima u unaprjeđenju tržišne pozicije i
povećanju konkurentnosti omogućavanjem razvoja inovativnih rješenja koja
rješavaju specifične poslovne probleme kroz ulaganja u ICT radi integracije
poslovnih funkcija, pojednostavljenja tijekova rada i poboljšanje interakcije s
klijentima i dobavljačima.
Program će sufinancirati analizu postojećih poslovnih procesa, njihovu
inovaciju i digitalizaciju, uključujući i troškove ICT hardvera i softvera
ZAKLJUČAK I PREPORUKE
 Javni poziv za iskaz interesa
- instrument za pripremu projektne dokumentacije
(korist za poduzetnika ali i sustav – stvara se zaliha
projekata)
 Prilike kroz grant shemu za male i srednje poduzetnike – podizanje
konkurentnosti
 Prilike kroz grant shemu za male i srednje poduzetnike u turizmu
 Vježba za sljedeće razdoblje – financiranje kroz Strukturne
fondove

similar documents