Elektronički potpis i njegova primjena u RH

Report
Elektronički potpis i njegova primjena
u RH
Andreja Kajtaz
Voditeljica Centra e-Poslovanja
Financijska agencija
I Sarajevo; 13.06.2012.
male stvari puno znače
Sadržaj
1.PKI u RH
2. FINA kao CA
3. Primjena e-potpisa
male stvari puno znače
2
Organizacija PKI u RH
male stvari puno znače
3
PKI
Temelji se na
Digitalni certifikati “digitalni identitet”
suvremenim
autentikacija
kriptografskim
Očuvanje integriteta
metodama uz uporabu
elektroničkih ključeva
male stvari puno znače
Nedvojbena
Osigurana tajnost
Neporecivost
4
Organizacija PKI
CA
CA
...
HR PKI
...
NCARH
FINA
PKI
CA
RDC
RDC-TDU
Demo
male stvari puno znače
CA
CA
5
Organizacija PKI u RH
Zakoni, norme,
propisi
male stvari puno znače
6
Zakonska regulativa
Zakon o elektroničkom potpisu, 2002., 2008.
Zakon o elektroničkoj trgovini, 2003.
Zakon o elektroničkoj ispravi, 2005.
Zakon o osobnom identifikacijskom broju, 2008.
Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova
certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave,2004.
Norme:
ETSI TS 101 456
ETSI TS 101 862
ETSI TS 101 023
ETSI TS 101 861
male stvari puno znače
7
Organizacija PKI u RH
Zakoni, norme,
propisi
Izdavanje digitalnih
certifikata
male stvari puno znače
8
FINA digitalni certifikati
IZDAVATELJ
PODRUČJE PRIMJENE
TIPOVI CERTIFIKATA
Za osobe unutar poslovnog subjekta:
• Autentikacijski/enkripcijski certifikat
• Potpisni certifikat
Poslovni certifikati
FINA
RDC
Za IT opremu:
• Certifikati za servere
• Certifikati za aplikacije
• Certifikati za potpis koda
Osobni certifikati
Za građane:
• Autentikacijski/enkripcijski certifikat
• Potpisni certifikat
FINA
RDC-TDU
Certifikati za
zaposlenike TDU
• Autentikacijski/enkripcijski certifikat
• Potpisni certifikat
FINA
DEMO
Certifikati za testiranje i
prilagodbu rješenja
male stvari puno znače
Svi podržani tipovi certifikata
9
Organizacija PKI u RH
Zakoni, norme,
propisi
Izdavanje digitalnih
certifikata
Aplikacije i moduli
male stvari puno znače
10
Aplikacije i moduli
Za integraciju u aplikativna rješenja API modul
– C modul
Za integraciju u web aplikativna rješenja (i klijentsko potpisivanje):
– ActivX NEP komponenta
Samostojeća aplikacija “ePotpis”
WEB e-potpis aplikacija
male stvari puno znače
11
male stvari puno znače
12
Organizacija PKI u RH
Zakoni, norme,
propisi
B2G, B2B
Izdavanje digitalnih
certifikata
Aplikacije i moduli
male stvari puno znače
13
Elektroničke usluge
e-Porezna
e-Regos
e-RGFI
e-Mirovinsko
ePDV
eGFI
ePKK
eTSI
eID
eSPL
e-Zdravstveno
ePD
Registar koncesija
WEB BON
e-Carina
HANFA
Elektronički račun
male stvari puno znače
14
e-Račun , prilagođen svim tržišnim segmentima
e-Račun
Poslovni subjekti
Građani (B2C)
(B2B)
Mali i srednji
poduzetnici (SME)
Razmjena eračuna kroz
korisnički portal
male stvari puno znače
Internet
Veliki poduzetnici
bankarstvo i
korisnički portal
Razmjena eračuna datotekom
Razmjena eračuna web
servisom
15
Organizacija PKI u RH
Zakoni, norme,
propisi
CoBranding suradnja
B2G, B2B
Izdavanje digitalnih
certifikata
Aplikacije i moduli
male stvari puno znače
16
CoBranding suradnja
•
FINA RDC certifikati
– Autentikacija
– Napredan elektronički potpis
•
•
male stvari puno znače
Smart kartica
USB token
17
Ključ uspjeha e-poslovanja
Organizacija PKI u RH
Zakoni, norme,
propisi
CoBranding suradnja
B2G, B2B
Izdavanje digitalnih
certifikata
Aplikacije i moduli
male stvari puno znače
18
Pouzdano elektroničko poslovanje
e-Poslovanje
Regulativa
PROPISI/ZAKONI
EU, nac. progr. ...
STANDARDI/NORME
POLITIKE
Dokumentacija
Transakcijski
procesi (Work flow)
Usklađenost s
regulativom
Interne
procedure
Servisi
pregled,
potpis
verifikacija,
usmjeravanje,
isporuka,
prezentacija
sigurna
pohrana
sigurno i kontrolirano e-Poslovanje
male stvari puno znače
19
HVALA NA PAŽNJI
I Sarajevo; 13.06.2012.
male stvari puno znače

similar documents