Kratice

Report
1/9
Kratice
Ivan je primio neobično pismo.
U sedamn. sa. na liv. je sast. nog. klub.
Pon. lopt.
Pet.
Nasmiješio se i sastavio odgovor.
Mrm njprj npst zdć. Dlzm k smnst st.
Vn.
Jesi li mogao/la odmah pročitati poruke?
2/9
Kratice
Često se u pisanju služimo kraticama.
Tako ubrzavamo pisanje i čitanje, štedimo vrijeme i papir.
Pročitaj ove rečenice.
U 2. a je 27 uč.
Romani imaju više od 100 str.
Ove šk. god. nastava traje do 10. lipnja.
Višnja je uč. 3. r.
Može li zbog skraćivanja doći od nesporazuma?
Prisjetimo se kratica koje smo već upoznali.
3/9
4/9
Kratice
JEDNOSTAVNE KRATICE
Kratice s točkom
Oznake za veličine
razred
km kilometar
r.
godina
metar
m
god.
godina ili gospodin
dm decimetar
g.
cm centimetar
šk. god. školska godina
mm milimetar
i tako dalje
itd.
ženski rod
litra
l
ž. r.
dl
m. r.
muški rod
decilitar
kg
s. r.
srednji rod
kilogram
dag dekagram
npr.
na primjer
velečasni
gram
g
vlč.
učenik/ca
sat s točkom.
h slovima
uč.
Jednostavne
kratice pišemo malim
kn
prof.
profesor/ica
kuna
Oznake za veličine pišemo malim slovima
bez točke.
lp
dr.
doktor/ica
lipa
5/9
Kratice
Neke kratice se rjeđe pišu pa ih je teže pročitati.
Pažljivo promotri sljedeće jednostavne kratice.
č.
čitaj
sl.
slično/slika.
v.
vidi
fra.
fratar
ul.
ulica
rkt.
rimokatolički
br.
broj
pr. Kr. prije Krista
kbr.
kućni broj
po. Kr. poslije Krista
b. b.
bez broja
sv.
sveti
jd.
jednina
bl.
blaženi
mn.
množina
6/9
Kratice
SLOŽENE KRATICE
Osnovna škola
OŠ
Republika Hrvatska
RH
Hrvatsko narodno kazalište
HNK
Zagrebačko kazalište lutaka
ZKL
Zagrebački električni tramvaj
ZET
Hrvatska željeznica
HŽ
Hrvatska vojska
HV
Složene kratice nastaju tako da od svake riječi u nazivu
MUP
Ministarstvo
napišemo
samo prvounutarnjih
slovo.
poslovapišemo velikim slovima bez točke.
Složene kratice
Kratice
7/9
Zadane rečenice prepiši tako da neke riječi napišeš kraticama.
Marko pohađa 4. a razred Osnovne škole Marka Marulića.
Zagrebački električni tramvaj je prometno poduzeće.
Hrvatsko narodno kazalište je najveće zagrebačko kazalište.
Kratice
Doktor Zdravković je pregledao sedamnaest učenika
Osnovne škole Trešnjevka.
Ivanin otac je časnik Hrvatske vojske.
Anin broj telefona je 433 22 88.
8/9
Kratice
Što smo naučili?
Jednostavne kratice nastaju tako da napišemo prvo slovo
ili početak riječi.
Jednostavne kratice pišemo malim slovima s točkom.
Npr.: r., g., uč., dr., prof., vlč.
Oznake za veličine pišemo malim slovima bez točke.
Npr.: km, m, dm, cm, mm, l, kg, dag, g, h.
Složene kratice nastaju tako da od svake riječi iz naziva
napišemo samo prvo slovo.
Složene kratice se pišu velikim slovima bez točke.
Npr.: OŠ, HNK, ZKL, ZET, HŽ, HV, RH, SAD, SRNJ.
9/9
HŽ
engl.
br.
RH
rkt.
r.
Što znače ove kratice?
br.
č.
v.
a)
b)
c)
d)
veži
vuci
vidi
vrati
a)
b)
c)
d)
čitaj
čekaj
čuči
črčkaj
g.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
gram
c)
golub
general d)
godina
brat
brzojav
broj
breskva
Što znače ove kratice?
kbr.
fra.
a)
b)
c)
d)
kubura tj.
kolibri
kobra a) tijesto
kućni broj
b) to jest
c) tjeme
d) to je jaje
a)
b)
c)
d)
Franjo
b. b.
fratar
fazan a) Biba
frizura b) Barbara
c) bez broja
d) babica
Što znače ove kratice?
kajk.
štok.
a)
b)
c)
a) čakovečki
b) čakavskid)
c) čokoladni
čak.
a) Katica
b) kajkavski
što
c) kajak
engl.
štos d) kurjak
oštri kut
a) Engleska
štokavski
b) Englez
c) Engleskinja
d) engleski
Što znače ove kratice?
rkt.
islam.
pravosl.
islamski
pravoslavni
rimokatolički
gkt.
grkokatolički
Što znače ove kratice?
rav.
g
a) gospodin
a) ravnalo
prof.
b) glava
b) ravnatelj inž.
c) grad
c) ravnina
a) profesionalac
d) gram
a) inženjerb) profesor
c) filozof
b) neoženjen
c) niži
Što znače ove kratice?
uč.
str.
a)
b)
c)
student
d)
starac
stoljeće
studeni
st.
a)
b)
c)
d)
strah
sv.
strop
stranica
stranac a) sveti
b) svijet
c) svijetlo
d) svjetlo
a)
b)
c)
d)
učionica
učenica
učiteljski
Učka
Što znače ove kratice?
tur.
a)
b)
c)
d)
Turopolje
turski
tal.
Turčin a)
b)
Turkinja
a) Italija
c)
b) Talijanka
d)
c) Talijan
d) talijanski
njem.
njemački
Njemica
Nijemaca)
nijem b)
c)
d)
tel.
tele
telefon
televizor
telegraf
Što znače ove kratice?
gosp.
gđica.
a) gospođa
b) gospodar
a)
gunđalica
gđa.
ž.
r.
c) gospodin
b) gospođica
d) gospar
c) gradić
a) gospođa
a) ženski rod
b) gospođica
b) žubor riječi
c) građevina
c) žablji krak
Što znače ove kratice?
SI
JZ
sjeveroistok
SZ
jugozapad
sjeverozapad
I
istok
Što znače ove kratice?
ZET
RH
SAD
Zagrebački
Republika
ZKL
električni
Hrvatska Sjedinjene
tramvaj
Američke Zagrebačko
Države
kazalište
lutaka
Što znače ove kratice?
MUP
BiH
EU
Europska
Unija
Bosna i
HP
Hercegovina
Hrvatska
pošta
Ministarstvo
unutarnjih
poslova
Što znače ove kratice?
WC
SŠ
zahod
OŠ
osnovna
škola
srednja
škola
PBZ
Privredna
banka
Zagreb
(od engl. water closet)
Što znače ove kratice?
Iz kojega grada su
Iz kojega grada su
automobili s ovim
automobili s ovim
pločicama?
Iz kojega grada supločicama?
Iz kojega grada suautomobili s ovim
automobili s ovim pločicama?
VU
GS
pločicama?
DU
KR
PŽ
KN
PU
OS
RI
OG
VK
ZD
ČK
VŽ
ŠI
SB
Što znače ove kratice?
Koje države
je ovo znak?
Koje države
je ovo znak?
Koje države
je ovo znak?
Koje država?
SLO
je ovo znak? Madžarska
H
Slovenija
BiH
Bosna i
Hercegovina
SRB
Srbija
Kratice
Dodatak
NPIP 2006.
4.r.
Jezik
7. Kratice
Ključni pojmovi: kratice.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati kratice poznatijih višečlanih naziva.
TUMAČ
Ponavljanje gradiva
Novo gradivo
Vježbanje
Dodatni sadržaji
Sadržaj koji učenici zapisuju u bilježnice
Oznaka za prelazak na novu sliku
K.S. 2009.

similar documents